طراحی واحد صنعتی استخراج قند مایع از خرما

کد محصول SG7

تعداد صفحات: ۵۳ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
فصل اول: خرما، اهمیت و نقش آن در تجارت
تاریخچه خرما
خرما
ترکیبات شیمیایی و ارزش غذایی خرما
مواد قندی
آب
مواد معدنی
ویتامین
تانن
مواد سلولزی و نشاسته ای
مواد پکتینی
مواد چربی و اسید های چرب
قند مایع
تقاضا برای شیره و قند مایع از خرما
اهمیت و ارزش تحقیق با توجه به امار و ارقام
اهمیت اقتصادی تولید فراورده های جانبی از خرما
اهداف حاصله از تولید فرآورده های جنبی
اهمیت خرما و نقش آن در تجارت خارجی
مقدمه ای بر صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما
موانع و مشکلات موجود در بخش صنایع تبدیلی
فصل دوم: تولید قند مایع و بررسی محصولات جانبی
روش کار استخراج شکر کریستال
روش استخراج
بررسی تولید سایر محصولات جانبی
مصرف قند و سلامتی
برسی خصوصیات مورد استفاده جهت شیره خرما
بررسی مشخصات عصاره شهد شیره و قند مایع خرما
عصاره
شیره یا شربت
شهد خرما
قند مایع
مراحل مختلف تهیه شهد خرما و قند مایع
خروج خرما از انبار
سولفیتاسیون خرما
خرد و له کردن خرما
استخراج
تصفیه
تصفیه جزیی
تصفیه کلی
تغلیظ
مصارف شهد خرما و قند مایع
فصل سوم: معرفی دستگاه ها
انبار خرما
انتقال خرما
دود دهی
هسته گیر
خرد کردن
دیفوزیون
مخزن نگهداری شیره
پیش پخت
پارامترهای مهم در پیش پخت
پارامتر های مهم در فرایند پیش پخت
انتقال فرایند
فیلتراسیون
کاربرد فیلتراسیون در صنایع غذایی
محیط فیلتر کننده
صاف کردن
بخش تصفیه کلی
نکات ایمنی
اصول کلی روشن کردن صافی
تغلیظ
اپراتور
ظروف تبخیر
مبرد ( وسیله ای برای تامین خلاء)
برج کندانسور
مخزن ذخیره شربت
نگهداری ، پر کردن و جا به جا کردن قند مایع
جنس قوطی های مورد استفاده
شیشه های مورد استفاده
تخلیه گازها
تخلیه گازها با کمک پر کردن داغ
فصل چهارم: آزمایشگاه 
هدف
آب
آب به عنوان حلال
تصفیه و کلرینه کردن آب
آب مصرفی کارخانه
آب لوله کشی عمومی
آب مورد استفاده برای اضافه کردن به مواد
آب مورد استفاده برای سرد کردن مواد غذایی
آب لازم برای دیگ های بخار و دستگاه های تبادل حرارتی
آزمایش تعیین کلر آب شرب کارخانه
واحدهای کنترل
آزمایش میکروبی
کنترل آفت
عملیات تمیز کردن
فصل پنجم: برآورد اقتصادی
مشخصات فنی طرح
برآورد ماشین آلات و تجهیزات خط تولید
برآورد حجم سرمایه ثابت
برآورد سرمایه متغیر
برآورد لیست حقوقی کارکنان
برآورد سرمایه در گردش برای سه ماه
منابع و ماخذ