اطلاعیه

مقاله ای در رابطه با زراعت و کاربرد پیاز

کد محصول SG5

تعداد صفحات: ۷۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
چکیده
فصل اول : کلیات
مقدمه
۱-۱) طبقه بندی گیاهی
۱-۱-۱) آلیوم گیاهی
۲-۱-۱) پیاز هیبریدی
۳-۱-۱) پیاز درخت مصری
۲-۱) تقسیم بندی انواع پیاز
۱-۲-۱) تقسیم بندی مرسوم
۲-۲-۱) تقسیم بندی بر اساس رنگ
۳-۱) سطح زیر کشت، حاصلخیزی و میزان تولید پیاز در جهان
۴-۱) ارزش تغذیه ای پیاز
۵-۱) بیولوژی گیاهی
۶-۱) تاریخچۀ پیاز
۷-۱) واریته های پیاز در ایران
۱-۷-۱) پیاز زرد
۲-۷-۱) پیاز قرمز
۳-۷-۱) پیاز سفید
۸-۱) پیازهای شیرین
۱-۸-۱) گرانو ۵۰۲
۲-۸-۱) ویدالیا
۳-۸-۱) تگزاس ۱۰۱۵
۴-۸-۱) والا والا
۵-۸-۱) ماویی ماویی
فصل دوم : مروری بر تحقیقات گذشته
۱-۲) انبار داری
۱-۱-۲) تغییرات در پیش سازها و فعالیت آلیناز طی انبارداری CA و RA
۲-۱-۲) استفاده از انبارداری و عملیات حرارتی برای حفظ کیفیت
۳-۱-۲) اثر انبارداری CA روی آبسیسیک اسید
۴-۱-۲) روابط بین پارامترهای رشد میکروبی و شلف لایف پیازهای MAP
۵-۱-۲) اثر گازهای خنثی بر شاخصهای کیفی پیاز
۶-۱-۲) اثر تابش گاما و دما روی پیازهای انبار شده
۷-۱-۲) فروکتانها و ساکاریدها طی انبارداری
۸-۱-۲) اثر انبارداری بر فعالیت آنزیمهای متابولیزه کنندۀ فروکتانها
۹-۱-۲) اثر انبارداری بر پارامترهای تنفسی
۱۰-۱-۲) اثر انبارداری بر خوابیدن بالبها
۱۱-۱-۲) اثر انبارداری بر برخی فعالیتهای آنزیمی در پیاز
۲-۲) تخمیر
۳-۲) خشک کردن
۱-۳-۲) درایینگ مادون قرمز
۲-۳-۲) فرآیند دکمپرسیون به خلاء برای بهبود کیفیت
۳-۳-۲) مطالعۀ جذب رطوبت پودر پیاز
۴-۲) آنالیز عنصری
۵-۲) فعالیت آنتی میکروبی
۶-۲) بیوتکنولوژی پیاز
۷-۲) بررسیهای متفرقه
فصل سوم : مصارف معمول پیاز
۱-۳) پیاز ترشی، پیاز شور
۲-۳) پیاز پوست نقره ای
۳-۳) انواع محصولات دهیدراته
۴-۳) اسانس پیاز
۵-۳) قرص و کپسول خوراکی
فصل چهارم : پیاز و سلامتی
۱-۴) سیستم اعصاب مرکزی
۲-۴) سیستم گردش خون
۳-۴) سیستم گوارشی (داخلی)
۴-۴) سیستم مجاری ادراری
۵-۴) سیستم مجاری تنفسی
۶-۴) سیستم محافظ بدن (پوست و مو)
۷-۴) موارد مختلف
فصل پنجم : ترکیبات سازندۀ پیاز
۱-۵) ترکیبات فرّار
۲-۵) ترکیبات غیرفرّار
۳-۵) دیگر ترکیبات سازندۀ پیاز
۱-۳-۵) گلوکوکینین ها
۲-۳-۵) اسید سیتریک
۳-۳-۵) ترکیبات فنولیک
۴-۳-۵) فلاونوئیدها
۵-۳-۵) ویتامینها
۶-۳-۵) اسیدهای آزاد
۷-۳-۵) آنزیمها
۱-۷-۳-۵) آلیناز
۲-۷-۳-۵) فنیل آلانین آمونیالیاز
۳-۷-۳-۵) پراکسیداز
۴-۷-۳-۵) اینورتاز
۵-۷-۳-۵) فروکتان اگزوهیدولاز
۶-۷-۳-۵) پکتین استراز
۸-۳-۵) قندها
۹-۳-۵) املاح معدنی
۱۰-۳-۵) جامدات قابل حل کل
۱-۱۰-۳-۵) تعیین مقدار آب پیاز به روش ساده
۲-۱۰-۳-۵) تعیین مقدار خاکستر پیاز
فصل ششم : تکنولوژی انبارداری
۱-۶) تکنیکهای مختلف انبارداری
۱-۱-۶) رفریجریشن
۲-۱-۶) یونیزاسیون
۳-۱-۶) بازدارنده های شیمیایی
۴-۱-۶) اتمسفرهای بهبود یافته و کنترل شده
۵-۱-۶) شوک اکسید نیترو
۶-۱-۶) شوک دی اکسید کربن
۷-۱-۶) عملیات حرارتی و انبارداری دما بالا
۸-۱-۶) تابش فرابنفش
۲-۶) تغییرات پست هاروست در پیازها
۱-۲-۶) تغییرات فیزیولوژیکی
۲-۲-۶) تغییرات شیمیایی
فصل هفتم : خشک کردن
۱-۷) مزایای خشک کردن
۲-۷) انواع فرآیندهای خشک کردن
۱-۲-۷) درایینگ خورشیدی
۲-۲-۷) درایینگ اتمسفریک
۳-۲-۷) درایینگ زیراتمسفریک
۳-۷) دهیدراسیون پیاز
۱-۳-۷) فرآیند دهیدراسیون مرسوم
۲-۳-۷) فرآیند دهیدراسیون پروکتور
۳-۳-۷) فرآیند دهیدراسیون ژئوترمال
منابع
چکیدۀ انگلیسی
فهرست جداول
جدول شماره ۱ : مساحت کشت، حاصلخیزی و تولید پیاز در جهان
جدول شمارۀ ۲ : ترکیبات موجود در ۱۰۰ گرم پیاز
جدول شماره ۳ : اسیدهای آمینه در پیاز
جدول شمارۀ ۴ : اسیدهای آمینه حاوی عامل پروتئینی در پیاز
جدول شماره ۵ : املاح معدنی پیاز و خواص آنها
جدول شماره ۶ : معیار تندی پیاز
فهرست نمودارها
نمودار شماره ۱ : روش جدا نمودن آمینواسیدهای موجود در پیاز
نمودار شماره ۲ : فرآیند دهیدراسیون مرسوم
فهرست شکلها 
شکل شماره ۱ : انواع آلیومها
شکل شماره ۲ : انواع آلیومها
شکل شماره ۳ : انواع آلیومها
شکل شماره ۴ : بخشهای مختلف گیاه پیاز
شکل شماره ۵ : فرایند دهیدراسیون ژئوترمال پیاز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.