اطلاعیه

مخمرها و تهیه آنها از ملاس سیب و انگور

کد محصول SG3

تعداد صفحات: ۱۰۸ صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول ۴
مخمرها ۵
سیتولوژی مخمرها ۶
دیواره سلولی ۷
غشای سیتوپلاسمی ۸
کپسول ۸
پروتوپلاست و اسفروپلاست ۹
سیتوپلاسم و اجزای آن ۹
میتوکندری ۱۰
سانتروزوم ۱۱
سانتروکروماتین ۱۱
هسته و اجزای آن ۱۱
گرانولها ۱۳
دانه های چربی ۱۴
تولید مثل مخمرها ۱۵
جوانه زدن ۱۵
تقسیم دوتایی ۱۷
تشکیل اسپور غیر جنسی ۱۷
شکل اسپورها ۱۹
بکزایی ۲۰
ایجاد کلامیدوسپور ۲۰
سیکل زندگی مخمرها ۲۱
انواع آمیزش ۲۱
هیبریداسیون ۲۳
خصوصیات کشت ۲۴
شکل و ساختمان ۲۵
خصوصیات فیزیولوژیکی ۲۵
طبقه بندی و تشخیص مخمرها ۲۸
مخمرهای مهم در صنعت ۲۸
مخمرهای کاذب (قارچ های ناقص) ۳۱
گروههای مخمرها ۳۳
مقاومت حرارتی مخمرها و اسپور آنها ۳۴

فصل دوم
۳۶
کاربرد مخمر در صنایع غذایی ۳۷
نیتروژن و فسفر ۴۱
ویتامین ها و مواد معدنی ۴۲
اکسیژن ۴۲
مخمر بذر ۴۳
مرحله آخر تخمیر ۴۴
غلیظ سازی و اصلاح مایع و مخمر های فشرده شده ۴۴
PH و درجه حرارت ۴۷
زمان و غلظت مخمر ۴۸
محرکها و بازدارنده ها ۴۸
تولید بوی خوش ۵۱
تغذیه وسوخت و ساز(متابولیسم) مخمرها ۵۳
مصرف گلوسیدها ۵۳
ازت ۵۵
تهویه (هوادهی) ۵۶
اتانول ۵۷
تیپ های جنسی مخمرها ۵۸
اصلاح سویه های مخمرها ۵۹
مواد اولیه ۶۱
استفاده از ملاس در تولید اتانول ۶۲
استفاده از سلولز و همی سلولوز ۶۳
میکروبهای مورد استفاده در تولید اتانول ۶۳
روش صنعتی تولید اتانول از ملاس ۶۳
فصل سوم ۶۶
تخمیر و بیوتکنولوژی غذایی ۶۷
گونه های تخمیر ۶۹
تنظیمات بیوراکتور ۷۰
بیوراکتور بالا برنده هوایی ۷۲
بیوراکتور در بستر مایع تبدیل شده ۷۲
بیوراکتور میکروحامل ۷۳
بیوراکتور غشایی ۷۳
فوتوبیوراکتور ۷۴
بیوراکتور های ویژه و ابتکاری ۷۵
بیوراکتور بافتی ۷۶
بیوراکتور رزونانس مغناطیسی هسته ای ۷۶
بیوراکتور جفت طیف سنج جرمی ۷۶
بیوراکتور یکپارچه : continues 77
سیستمهای تخمیر کننده کشت جامد ۷۷
بیوراکتور SSF در اندازه آزمایشگاهی ۷۸
بیوراکتور SSF در اندازه صنعتی ۷۸
بیوراکتور SSF بدون تهویه اجبارشده ۷۸
مراحلی در فرایند تخمیر ۷۹
محیط کشت تخمیر ۷۹
بهینه سازی محیط کشت تخمیر ۸۰
اجزای محیط کشت تخمیر صنعتی ۸۰
تکنیکهای استریل محیط کشت ۸۱
استریل بوسیله گرما ۸۲
استریل هوا ۸۴
تلقیح ۸۴
فرآیند تخمیر ۸۵
تخمیر متقاطع ۸۵
تخمیر پیوسته ۸۶
تخمیر تغذیه مقطعی ۸۷
همزدن ۸۸
تهویه ۸۸
مونیتورینگ و کنترل فرآیند ۸۹
فراوری استریم ۹۲
سیستمهای تخمیر در عمل ۹۳
کشت سلولهای پستانداری ۹۴
کشت سلولهای گیاهی ۹۴
بالابردن مقیاس فرآیندهای تخمیر ۹۵
ضدعفونی در فرایند تخمیر ۹۸
فصل چهارم ۹۹
تهیه مخمر از ملاس سیب و انگور ۱۰۰
فرمانتور ۱۰۰
اتوکلاو ۱۰۱
آون ۱۰۲
شرح آزمایش ۱۰۳
خصوصیات سیب ۱۰۳
خصوصیات انگور ۱۰۶
مراجع ۱۱۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.