اطلاعیه

طراحی و ساخت ساختمان گلخانه

متن کامل این فایل موجود نیست

اهمیت اقتصادی کشت در گلخانه
انواع گلخانه
گلخانه های دوطرفه
شکل (۱-۲ ) گلخانه دوطرفه
گلخانه های یکطرفه
گلخانه های نیمه دوطرفه
شکل (۲-۲) گلخانه یک طرفه
شکل (۳-۲ ) گلخانه نیمه دوطرفه
گلخانه منحنی شکل
شکل (۴-۲ ) گلخانه منحنی شکل
از نظر درجه حرارت
گلخانه سرد
گلخانه گرم و مرطوب
گلخانه های نیمه گرم
درجدول  (۱-۲) درجه حرارت  گلخانه ها در زمانهای مختلف
بر حسب مورد استفاده
گلخانه ثابت
شکل(۵-۲)گلخانه ثابت برای پرورش سبزیجات
شکل (۶-۲ ) گلخانه ثابت برای پیش رس کردن انواع میوه
گلخانه های متحرک
شکل(۷-۲) گلخانه متحرک به منظور پرورش و زود رس کردن انواع رز
شکل (۸-۲)گلخانه متحرک برای استفاده در اطاقکها
نور و اهمیت آن در گلخانه
اثر نور در گیاه
عوامل مؤثر در نفوذ نور از گیاهان
شکل ( ۱-۳ ) طیف الکترو مغناطیسیی و اثر طیفهای نوری بر جریان های خاص
رابطه نور با پوشش گلخانه
رابطه نور با جهت گلخانه
شکل (۲-۳ ) مقدار عبور نور خورشید از گلخانه در عرض شمالی
استفاده از نورهای مصنوعی در ازدیاد و پرورش نباتات
منابع روشنایی مصنوعی در پرورش گیاهان عبارت اند از :
۱- استفاده از لامپهای فلورسنت که برای پرورش نباتات در گلخانه و
مقدار نور لازم برای نباتات
مسائل عمومی
۱-خاک:
۲-مواد آلی
جهت
شکل (۵-۱) طرز قرار گرفتن گلخانه بمنظور استفاده از حداکثر نور آفتاب
ابعاد گلخانه و طرز محاسبه حجم آن
انتخاب محل
ساختمان گلخانه و اشکال مختلف آن
اسکلت گلخانه
انواع پوششهای گلخانه
شیشه
پلاستیک
پلاستیکهای نرم
پلاستیکهای سخت

تهویه، حرارت و خنک کردن گلخانه
تهویه و سیستم های مختلف آن
FAN – JET  :
شکل (۱-۶ ) جریان هوا در گلخانه بوسیله فن جت
شکل (۲-۶) پنکه و مجرای ورود هوا
حرارت و سیستمهای مختلف آن
استفاده از آب گرم و یا بخار آب توسط لوله
تولید حرارت با آب گرم
تولید حرارت بوسیله بخار
تعین مقدار لوله لازم در گلخانه
بخاری های گازی
شکل (۳- ۶ )یک نوع بخاری گازی که در آن هوای تازه مستقیماً در اختیار بخاری قرار می گیرد.
استفاده از سیستم های برقی
خنک کردن و سیستم های مختلف
سایه کردن گلخانه
ریزی یا درشتی بافت این تور ها متغیر بوده از ۳۰ تا ۹۰ درصد سایه تولید می کند
FAN – PAD  :
شکل (۴-۶ ) تشکیلات یک لایه فیبری
شکل (۵-۶) برش عرضی لایه فیبری و سیستم جریان آب روی آن
شکل (۶-۶) یک طرح مناسب برای نصب لایه های فیبری و پنکه
شکل (۷-۶) ‌‌‌‌نصب لایه های فیبری و پنکه روی دیوار عرضی گلخانه
تشکیلات و نیازمندیهای گلخانه
شکل (۱-۷) طرح داخلی یک گلخانه
شکل (۲-۷ ) طرح یک واحد بزرگ تولیدی
اطاق تکثیر
اطاق پرورش
بسترهای کاشت و پرورش
تصویر بالا ـ مخزن محلول غذایی در انتهای بستر قرار گرفته
تصویر وسط ـ مخزن محلول غذایی در وسط بستر قرار گرفته
تصویر پایین ـ برش عرضی یک بستر v شکل با لوله های مخصوص آبرسانی
شکل (۳-۷) نمونه ای از طرز تنظیم لوله های محلول غذایی و زهکشی در یک بستر
Gravel Culture
آب و آبرسانی در گلخانه
متد های مختلف آبیاری
آبیاری با شیلنگ
آبیاری قطره ای
آبیاری قطره ای در نباتات گلدانی :
ش ( ۲ ـ ۸ ) آبیاری قطره ای از طریق تقسیم آب
Mist irrigation
ش ( ۳ ـ ۸ ) اجزاء تشکیل دهنده یک بستر مجهز به سیستم آبیاری میست که از زیر بوسیله سیمهای برقی گرم می شود.
ش ( ۴ ـ ۸ ) شبکه آبرسانی در اطراف بستر
ش ( ۵ ـ ۸ ) پخش آب از طریق لوله گذاری در وسط بستر
ش ( ۶ ـ ۸ ) آبیاری میست : شبکه آبرسانی و پخش آب در بالای بستر قرار دارد.
Tim er
نکات مهم در بهره برداری از آبیاری میست
SUBIRRIGATION
ش ( ۹ ـ ۸ ) برش عرضی یک بستر مخصوص کاشت و پرورش نباتات
ش ( ۱۱ ـ ۸ ) مقطع یک بستر گلخانه برای آبیاری از طریق زیر بستر
تعیین مقدار آب مورد لزوم در گلخانه