اطلاعیه

کمبود ویتامین E و سلنیوم

کد محصول DM90

تعداد صفحات: ۸۵ صفحه فایلWORD

قیمت: ۱۹۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

مقدمه…….۱
فصل اول:سلنیوم و نکاتی در مورد آن…..۳
سلنیوم چیست؟
نکاتی در باره سلنیوم(یک عنصر مغذی)
عملکرد سلنیوم در بدن
نقش در بدن
مقدار مورد نیاز
عوارض کمبود
منابع

فصل دوم:وضعیت سلنیوم در دام ها……….۱۱
وضعیت سلنیوم
کورتکس کلیه و کبد
نکروسپی
نمونه هایی برای تائید تشخیص
متوسط سلنیوم خون
اسید چرب غیر اشباع در جیره

فصل سوم:ویتامین E و نکاتی درمورد………۱۷
تاریخچه کشف این ویتامین
ساختمان شیمیایی
خواص فیزیولوژیک
عملکرد ویتامین E در برابر بیماریها
منابع ویتامین E
اثرات کمبود ویتامین E

فصل چهارم :وضعیت ویتامین E  در دام ها…………۲۲
تشخیص تفریقی
گوساله و گاو یکساله
بره و بزغاله

فصل پنجم:کمبود ویتامین Eیا سلنیوم در گاو وگوسفند..
کمبودویتامین E و سلنیوم
علت کمبودسلینوم و ویتامین  E
اکولوژی
متابولیسم ویتامینE یاسلینوم
اتیولوژی

فصل ششم : کمبود سلنیوم و ویتامین E دراسب ها……۳۱
عدم کفایت تحت بالینی سلینوم
میلو انسفالوپاتی
دژنراتیو اسب
بیماری نرون حرکتی اسب
پاتوژن
کراتین کنیاز پلاسما

فصل هفتم :علائم کمبود ویتامینEدر طیور…۳۵
بیماری انسفالومالاشیا
Exudative diathesis
مرگ سلول های ماهیچه ای
دسته داروئی
مکانیسم اثر

فصل هشتم:بیماریهای ناشی از کمبود ویتامین E یا سلنیوم…..۳۹
تایید تشخیص
فراوانی عفونت ها
تشخیص
گلو تاتیون
گلوتاتیون ردوکتاز
کمبود ویتامین E   وسلنیوم
جفت ماندگی
آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در بافت و خون
اپیدمیولوژی
جفت ماندگی
مقاومت به بیماری عفونی
عملکرد
گوسفند
گاو
اختلالات خون
پاسخ ایمنی
مقاومت عمومی
تلفات و واگیری در نوزادادن
NMD دستیروفی عضلانی تغذیه ای
یافته های بالینی
خون و شیر
گلوتاتیون پراکسیداز

فصل نهم: تزریقات…..۵۸
تزریق ویتامین E و سلنیوم
تزریق زیر جلدی
پلت های داخل شبکه ویتامین E و سلنیوم
فصل دهم: مدیریت جفت ماندگی درگاوها با ویتامین  E وسلنیوم…۶۲
جفت
عوامل جفت ماندگی
سطح کلسیم  خون
جلوگیری از عفونت رحم
فرم حاد
فرم تحت حاد
علائم بیماری
علائم کالبدگشائی
درمان

فصل یازدهم: موارد مصرف ویتامین E و سلنیوم در دام و طیور…….۶۷
موارد مصرف
مقدار و روش مصرف
دامهای بالغ
عوارض جانبی
زمان پرهیز از مصرف
اشکال داروئی
مکانیسم اثر
فارماکوکینتیک
گاو شیری
سلنیوم در ذخایر شیر
نیاز جیره به سلنیوم
مقدار مختلف دادن مکمل
NMD در نوزادان

فصل دوازدهم :بررسی اثرات آنتی اکسیدانی
سلنیوم بر پارامترهای اسپرمی……۷۴
زمینه و هدف
روش بررسی
نتایج
نتیجه گیری
اثرات سلنیوم بر پارامترهای اسپرم و ساختار بیضه موش
روش بررسی
دوز مطلوب
نتایج
بحث
نتیجه گیری
منابع..۸۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.