اطلاعیه

جداسازی و هویت مولکولی مایکوپلاسما آگالاکتیه (Mycoplasma agalactiae) از موارد مشکوک به بیماری آگالاکسی

کد محصول DM89

تعداد صفحات: ۱۱۱ صفحه فایلWORD

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

(مربوط به بزها)

فهرست مطالب

چکیده     ۱
فصل اول: کلیات
۱-۱ مقدمه   ۳
۱-۲ مایکوپلاسماها ۶
۱-۲-۱ طبقه¬بندی و ویژگی¬های عمومی ۶
۱-۲-۲ شکل و خواص رنگ¬پذیری  ۹
۱-۲-۳ کشت و خواص بیوشمیایی  ۱۰
۱-۲-۴ تعیین گونه¬ها ۱۲
۱-۲-۵ پادگن¬ها و توکسین¬ها ۱۳
۱-۲-۶ مقاومت در برابر عوامل فیزیکی و شیمیایی۱۴
۱-۲-۷ فاکتورهای بیماری¬زائی۱۴
۱-۲-۸ اثرات تومورزایی  ۱۵
۱-۲-۹ چسبندگی به سلول¬های میزبان ۱۶
۱-۲-۱۰ بیماری¬زایی ۱۷
۱-۳ مایکوپلاسماهای بیماری¬زا در دام و طیور۱۷
۱-۳-۱ مایکوپلاسما¬های بیماری¬زا در گاو ۱۷
۱-۳-۲ مایکوپلاسماهای بیماری¬زا در پرندگان ۲۰
۱-۳-۳ مایکوپلاسماهای بیماری¬زا در حیوانات آزمایشگاهی ۲۲
۱-۳-۴ مایکوپلاسماهای بیماری¬زا در گوسفند و بز۲۴

فصل دوم: سابقه و پیشینه¬ی تحقیق
۲-۱ مایکوپلاسما آگالاکتیه و بیماری¬ آگالاکسی واگیردار ۳۱
۲-۱-۱ خصوصیات باکتری۳۱
۲-۱-۲ انتشار جغرافیایی ۳۱
۲-۱-۳ نحوه انتقال بیماری۳۱
۲-۱-۴ بیماری¬زایی ۳۲
۲-۱-۵ علائم بیماری ۳۳
۲-۱-۶ تشخیص۳۵
۲-۱-۷ واکسیناسیون ۳۶
۲-۱-۷-۱ واکسن غیر فعال آگالاکسی (کشته شده)۳۶
۲-۱-۷-۲ واکسن زنده آگالاکسی  ۳۷
۲-۱-۸ کنترل بیماری  ۳۷
۲-۱-۹ درمان ۳۹
۲-۲ تاریخچه ۳۹
۲-۳ مروری بر پیشینه¬ی تحقیق ۴۱
۲-۳-۱ تحقیقات انجام شده در خارج کشور۴۱
۲-۳-۲ تحقیقات انجام شده در ایران ۴۳

فصل سوم: مواد و روش¬ها
۳-۱ جامعه¬ی مورد بررسی، روش نمونه¬گیری۴۶
۳-۲ نمونه برداری ۴۶
۳-۳ ساخت محیط کشت اختصاصی  ۴۶
۳-۴ کشت و جداسازی  ۴۹
۳-۵ روش مولکولی ۵۰
۳-۵-۱ رسوب گیری ۵۰
۳-۵-۲ استخراج DNA ۵۱
۳-۵-۳ واکنش زنجیره¬ای پلیمراز (PCR) ۵۲
۳-۵-۴ بررسی محصولات PCR 56
۳-۵-۵ خالص سازی DNA 59
۳-۵-۶ روشهای بیوانفورماتیک۵۹

فصل چهارم: یافته¬ها
۴-۱ یافته ها            ۶۱

فصل پنجم: بحث و نتیجه¬گیری
۵-۱ بحث و نتیجه گیری ۷۸
۵-۲ پیشنهادات ۸۳
منابع ۸۴
پیوست ها
پرسشنامه مربوط به ردیابی بیماری آگالاکسی و نمونه برداری در گله های مشکوک
پرسشنامه جمع آوری مشاهدات و ثبت نتایج
پرسشنامه مشخصات گله¬های مبتلا

چکیده انگلیسی   ۹۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.