اطلاعیه

زعفران و بهترین عمق مناسب کاشت آن

این فایل موجود نیست فهرست مطالب صرفا جهت آشنایی دانشجویان با رئوس مطالب ارائه شده است

فهرست مطالب

فصل اول
مقدمه  ۱
تاریخچه زعفران ۲
معرفی عمومی ۴
گونه های زعفران مناطق مجاور ایران  ۵
کاشت ، داشت و برداشت زعفران  ۵
اندامهای مختلف گیاه زعفران    ۷
تقسیم بندی انواع زعفران ۷
هنر زعفران  ۸
(( نگاهی گذرا برپیشینه زعفران و همچنین اهمیت اقتصادی زعفران)) ۹
تجزیه وتحلیل عوامل موثر بر بازار زعفران گناباد  ۹
دسته بندی عوامل داخلی  ۱۰
کیفیت برداشت  ۱۰
بسته بندی   ۱۱
اهمیت اقتصادی زعفران  ۱۲
بازاریابی زعفران  ۱۳
صادرات زعفران  ۲۰
مشکلات صادرات زعفران  ۲۰
بورس بین المللی زعفران مشهد  ۲۵
خواص درمانی زعفران ۲۷
ترکیبات شیمیایی زعفران ۲۷
تقلب در فروش زعفران ۲۸
تهیه زمین  ۲۸
آب و هوا وجنس زمین  ۲۹
طرز وموقع چیدن گل    ۳۰
باز کردن گل زعفران   ۳۰
لزوم تحقیقات در زمینه زعفران  ۳۰
عمر زعفران زارها   ۳۱
تشخیص زعفران حقیقی از زعفران تقلبی   ۳۲
نتیجه گیری و پیشنهاد  ۳۷

فصل دوم
بهترین عمق مناسب برای کاشت زعفران  ۳۸
نمودار عمق کاشت  در میانگین تعداد کنه  ۴۸
نمودار عمق کاشت  و آبیاری تابستانه  ۵۱
عمق کاشت در عملکرد گل زعفران  ۵۵
عمق کاشت در قطر بزرگ و کوچک  ۶۱
عمق کاشت در وزن کل بنه هر کرت  ۶۵
عمق کاشت در وزن ۱۰۰ عدد بنه زعفران  ۷۳
مشخصات گیاه شناسی زعفران  ۷۷
منابع و ماخذ  ۷۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.