اطلاعیه

کاشت ، داشت و برداشت گندم

کد محصول DM83

تعداد صفحات: ۵۰ صفحه فایلWORD

قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

مقدمه ۱
انتخاب رقم یا ارقام مناسب گندم ۲
ارزش و اهمیت گندم ۲
موارد مصرف گندم  ۳
خصوصیات گیاه شناسی گندم ۴
گروههای عمده گندمهای ایران ۷
مناطق کاشت گندم در ایران  ۸
خصوصیات مطلوب در بذر گندم  ۹
مقاومت در برابر خوابیدگی و ریزش  ۱۰
کودپذیری  ۱۱
مقدار بذر مورد نیاز بر حسب زمان و روش کاشت ۱۲
آماده کردن بذر  ۱۲
اصول انتخاب رقم مناسب در گندم  ۱۳
آماده سازی زمین برای کاشت گندم ۱۴
تعیین ضرورت افزایش کود دامی   ۱۶
مشخصات شخم در زراعت گندم  ۱۷
عمق مناسب شخم در گندم ۱۸
نحوه نرم کردن زمین  ۱۹
هموار کردن زمین مزرعه گندم  ۱۹
زمان اضافه کردن کودها به خاک و اختلاط آن  ۲۰
عمق کاشت گندم  ۲۱
اداوات کاشت  ۲۲
روشهای کاشت گندم  ۲۳
اصول کاشت گندم  ۲۶
انهار زهکشی ۲۹
زهکشی با مجاری لوله زیرزمینی ۳۰
آخرین آبیاری گندم ۳۲
اهمیت آخرین آب ۳۲
تنک کردن زراعت گندم ۳۳
دندانه زدن ۳۴
اصول تنک کردن مزرعه گندم  ۳۴
ضرورت غلتک زدن در گندم  ۳۵
زمان غلتک زدن ۳۶
آفات مهم و اقتصادی گندم  ۳۶
سوسکهای قهوه ای گندم  ۳۶
زنبور ساقه خوار ۳۷
سنهای زیان آور گندم  ۳۷
شته گندم (شته معمولی) ۳۸
زمان کنترل شیمیایی بر حسب سیکل زندگی آفات و مرحله رشد گیاه  ۳۸
انواع سموم توصیه شده  ۳۹
زنگ ساقه گندم  ۳۹
سیاهک آشکار گندم  ۳۹
کنترل شیمیایی بیماریهای گندم  ۳۹
مراحل برداشت گندم ۴۰
روشهای دروی گندم ۴۱
محاسن و معایب روشهای درو ۴۲
بوجاری توام با خرمنکوبی با دستگاه خرمنکوب ثابت تراکتوری ۴۲
کمباین ۴۳
چگونگی برداشت کاه و کلش  ۴۴
مشخصات ، معایب و محاسن سیلوهای سنتی گندم ۴۵
شرایط انبار موقت گندم  ۴۵
ضرورت نگهداری گندم به صورت موقت  ۴۶
مشخصات انبارهای موقت گندم  ۴۶
اصول نگهداشت گندم  ۴۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.