اطلاعیه

تولید میوه ی ارگانیک کشاورزی

کد محصول DM73

تعداد صفحات: ۱۲۵ صفحه فایلWORD

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

مقدمه:
ده علت برای لزوم حرکت به سوی کشاورزی ارگانیک
اصول کشاورزی ارگانیک:
۱-  اصل سلامت
۲-  اصل اکولوژی
۳-  اصل انصاف
۴-  اصل مراقبت
دلایل تقاضا برای محصولات ارگانیک در سطح جهان:

فصل اول:
کلیات
تعریف کشاورزی زیستی
اهداف مهم کشاورزی زیستی
کشاورزان ارگانیک، چه کسانی هستند؟
ویژگی های ومزایای کشاورزی ارگانیک
پایداری در مدت زمان طولانی
جایگاه محصولات زراعی و باغی زیستی در ایران

فصل دوم:
اصول و روشهای حفاظت و تقویت خاک
شروع کار با خاک
وضعیت بافت خاک
اسیدی یا قلیایی بودن خاک:
شخم حداقل یا عدم شخم
بعضی از کشتکاران از پوششهای دائمی استفاده نموده و خاک مزرعه خود را با لایه ضخیمی از کاه می پوشانند و تنها موقعی پوشش را کنار می زنند که بخواهند بذور خود را در آن بکارند و گرنه هیچوقت  زمین را شخم    نمی زنند.
تهیه گودال برای درختکاری
حفاظت از عناصر غذایی
استفاده از کودهای ارگانیک بجای کودهای شیمیایی
– کودهای آلی
اثر مواد آلی در تأمین عناصر غذائی پرمصرف
جدول ۱ – میزان تقریبی نیتروژن آزاد شده از راه فساد مواد آلی بر حسب کیلوگرم در هکتار
جدول ۲ – درصد عناصر غذایی موجود در شماری از کودهای آلی
الف – مقداری از عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان و موجودات زنده خاک را فراهم می آورند.
ب – خواص فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاکرا اصلاح می کنند.
نقش ماده آلی در حفظ حاصلخیزی خاک:
جنبه های مدیریتی استفاده از مواد آلی:
۱- نوع خاک:
۲- محصول:
روند تولید کمپوست:
جدول ۳ – مقدار مناسب پارامترهای مختلف در تهیه کمپوست
اصول تکنیکی در تهیه سریع و هر چه بهتر کمپوست:
۱- استفاده از فعال کننده های میکروبی در تهیه کمپوست:
بیو کمپوست:
۲- استفاده از خاک:
کودهای حیوانی
تخمیر و پوساندن کود
۱- تخمیر هوازی
۲- تخمیر بی هوازی
کودهای سبز
کودهای حاصل از ضایعات کشاورزی و زباله شهری
جدول ۴ – نتایج تجزیه شیمیایی تعدادی از کودهای آلی حاصل از زباله شهری و ضایعات کشاورزی
جدول ۵ – ترکیب شیمیایی کارخانه کمپوست تهران
کودهای تخصصی
کودهای عمومی :
مالچ پاشی
نقش مالچ
مالچ های بی اثر در تغذیه و رشد محصولات
مالچ های زنده یا مغذی مؤثر در رشد محصولات
تناوب زراعی
شروع تناوب
اهمیت تناوب
تناوبهای مورد استفاده در سیستمهای کشاورزی جایگزین
کشت مخلوط

فصل سوم:
مدیریت آفات و بیماریها و کنترل علفهای هرز
اهمیت سیستمهای چندکشتی
تناوبهای مورد استفاده در باغها
محصولات تیره شب بو، چغندرها و ذرت شیرین
روش های مؤثر کنترل آفات
معایب آفت کش ها:
راه حل ارگانیکی مبارزه با آفات
منحرف کردن آفات
تله گذاری
مبارزه بیولوژیکی
سرکوب کردن شته ها
آیا تولیدکنندگان مواد غذایی ارگانیکی از سموم دفع آقات نباتی استفاده می کنند؟
آخرین چاره
سمپاشی ارگانیک بر علیه آفات و بیماری ها
کنترل علف های هرز
رقابت علف های هرز با محصولات زراعی
روش های مؤثر در کنترل علف های هرز
علف کش های ارگانیک
کودها و سموم ارگانیک
۱- کود آلی کیمیاKimia complete organic fertilizer
بسته بندی ۵۰،۳۰،۱۰،۳ لیتری
۲-  کود چمن کیمیا
Lawn organic fertilizer
بسته بندی ۹۰،۳۰ لیتری
۳- کود آلی گرانوله گوگردی
Kimia organic Sulfur Fertilizer
بسته بندی ۵۰ کیلویی
۴- کود آلی کامل NPK
Complete NPK Fertilizer
بسته بندی ۵۰ کیلویی
۵- کیسه رشد
Kimia growing bag
بسته بندی ۱۲ لیتری
۶- پرلیت
Perlite
بسته بندی ۹۰،۳۰ لیتری
۷- مویان
Sufactant
بسته بندی ۴ لیتری
۸- ورمی کولایت
Vermiculite
بسته بندی ۳۰ لیتری
۹- پیت
Peat moss
۱۰- بسته بندی ۹۰،۳۰،۱۰ لیتری
۱۰- سوپر پلیمر F1
Kimia absorbent super polymer
۱۱- پامیس
Pumice
بسته بندی ۱۰لیتری
۱۲- کود مایع چمن کیمیا
۱۳- Lawn liquid fertilizer
بسته بندی ۴،۱ لیتری
۱۳- کود مایع کامل کیمیا
Complete liquid fertilizer
بسته بندی ۴،۱ لیتری
۱۴- کود مایع میکرو کیمی
Micro liquid fertilizer
بسته بندی ۴،۱ لیتری
۱۵- کود مایع آهن و روی کیمیا
Lron and zinc liquid fertilizer بسته بندی ۴،۱ لیتری
۱۶- کود مایع گندم کیمیا
Wheat liquid fertilizer
بسته بندی ۱ لیتری
۱۷- کود مایع ذرت
Corn liquid fertilizer
بسته بندی ۴ لیتری
۱۸- کود مایع برنج
بسته بندی ۴ لیتری
۱۹- کود مایع مرکبات
بسته بندی ۴ لیتری
۲۰- کود مایع چغندر قند
بسته بندی ۴ لیتری
۲۱- چسب باغبانی
Horticultural latex
بسته بندی ۱ کیلویی
۲۲-  سم پالیزان )ژل حشره کش)
Palizin
بسته بندی ۱ لیتری
۲۳-  سیرینول (امولسیون حشره کش)
Sirinol
بسته بندی ۱ لیتری
Agricultural insecticide environmentally friendly
۲۴-  کالیبان (قارچ کش اندام هوایی) بسته بندی ۱کیلویی
۲۵- قارچ کش برای کنترل قارچهای خاکزی
بسته بندی ۱ لیتری
۲۶-  چسب حشره گیر
۲۷- ورق جذب کننده حشرات
بسته های ۵۰ یا ۱۰۰ برگی
۲۸- طعمه موش کش
بسته بندی کیسه ۱ کیلو گرمی
۲۹- طعمه حلزون و راب کش
بسته بندی کیسه ۱ کیلو گرمی
۳۰- تله مگس
کاربرد سموم
۳۱- محلول شادابی گلهای شاخه ای
بسته بندی ۱ لیتری

فصل چهارم:
تولید ارگانیک محصولات گلخانه ای
تولید ارگانیک محصولات گلخانه ای
بررسی مدیریت تلفیقی آفات در گلخانه
الف: معاینه انفرادی گیاه
ب : استفاده از کارت های زرد – آبی یا صورتی تند
ج : استفاده از گیاهان شاخص
الف : تست خاک
ب: اقدامات بهداشتی
الف : انتخاب صحیح حشره کش
ب : زمان مناسب کاربرد
ج : روش کاربرد صحیح
بازرسی محصول و تله گذاری
اقدامات بهداشتی
استفاده از توری
کنترل بیولوژیک
تنظیم کننده های رشد حشرات . IGRs
آقت کش های زیستی
Beauveria basslna
واکس فلفل و سیر
کنترل بیماری های گلخانه ای
روش های ارگانیک برای رفع کمبود عناصر
کنترل بیماری ها بر دو قسمت تقسیم می شوند:
محیط ریشه :
ارزیابی هوای محیط
کنترل محیط
تغذیه برگی
پوشش بی کربنات :
کود دهی در محصولات ارگانیک
استفاده از کود دامی در تولید ارگانیک
کمپوست کردن کود حیوانی
کود مراغان دریایی و خفاش
کشت در خاک و کشت در محیط های فاقد خاک
محصولات پوششی قابل استفاده در کشت زمینی
کشت بدون خاک با استفاده از بسترهای آلی
معرفی انواع محیط کشت های مناسب برای تولید ارگانیک بدون خاک
کمپوست :
پیت موس اسفاگنوم :
پرلایت :
ورمیکولیت :
انواع روش های کشت ارگانیک بدون خاک :

فصل پنجم:
تولید بذر
تاریخچه مزرعه
پرهیز آلودگی به محصولات تغییر یافته ژنتیکی
کاشت
برداشت
انبارداری
مقدار رطوبت

فصل ششم:
تولید میوه ی ارگانیک با کیفیت مناسب
باغ میوه
برنامه ریزی درازمدت
نکته ها:
اشاره و توصیه:
کنترل فواصل بین بوته ها
برداشت محصول
تولید محصولاتی با کیفیت مناسب
مواد غذایی ارگانیکی مغذی تر است
کیفیت مواد غذایی ارگانیک
تعریف کیفیت مواد غذایی
وضع ظاهری
طعم ماده غذایی
کیفیت تغذیه ای

فصل هفتم:
اقتصاد و بازار محصولات ارگانیک
جنبه‌های اقتصادی کشاورزی زیستی
هزینه تولید
استفاده از نیروی انسانی و استخدام روستاییان
درآمدخالص مزرعه
چرا قیمت میوه های ارگانیکی بالا می باشد
بازار یابی
جمع بندی
استاندارد ها و گواهی زیستی
عملیات مورد نیاز در سیستم ارگانیک شامل
عملیات ممنوع شامل:
اصول و اهداف گواهی محصولات توسط IFOAM
تولید غذا با کیفیت بالا و مقدار کافی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.