اطلاعیه

راه ها و روش های‌ کاهش‌ درد در ستون‌ فقرات‌ و کمر بوسیله‌ کاهش‌ فشار به‌ عصب‌ و نخاع‌ در جابجایی‌ها و آسیب‌ دیده‌گی -ZR25YWY

کد محصول PZ83

تعداد صفحات: ۱۱۶ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

چکیده‌
مقدمه‌
مروری‌ بر آناتومی‌
آناتومی‌ ستون‌ فقرات‌
تقسیم‌بندی‌ منطقه‌ای‌ ستون‌ مهره‌ها:
ساختمان‌ مهره‌های‌ ستون‌ فقرات‌
ویژگیهای‌ قوس‌ مهره‌ای‌:
انحنای‌ ستون‌ فقرات‌
خصوصیات‌ مهره‌های‌ کمری‌
دیسک‌ بین‌ مهره‌ای‌  (Intervertebral Disc) :
لیگامنت‌ها  (Ligaments) :
بیومکانیک‌ مهره‌  Biomechanics of Vertebral
مکانیزم‌ انتقال‌ بار در مهره‌های‌ ستون‌ فقرات‌
نیروهای‌ وارد بر ایمپلنتهای‌ ستون‌ فقرات‌
تعیین‌ الگوهای‌ شکست‌ در اثر اعمال‌ بار
مقاومت‌ فشاری‌ مهره‌ها
نیروهای‌ وارد بر دیسک‌ بین‌ مهره‌ای‌  (inter retebrol Disc)
تست‌ مقاومت‌ فشاری‌ دیسک‌ بین‌ مهره‌ای‌
خصوصیات‌ کششی‌ دیسک‌ بین‌ مهره‌ای‌
بارهای‌ خمشی‌ وارد بر دیسک‌ بین‌ مهره‌ای‌
آزمایشات‌ پیچشی‌ دیسک‌ بین‌ مهره‌ای‌
مشاهدات‌ سفتی‌ برشی‌ دیسک‌ بین‌ مهره‌ای‌
خصوصیات‌ بیومکانیکی‌ لیگامنت‌های‌ ستون‌ فقرات‌
بیماریها و ناهنجاری‌های‌ ستون‌ فقرات‌
شکستهای‌ مهره‌ای‌ ستون‌ فقرات‌
شکست‌های‌ اساسی‌
شکست‌های‌ فشاری‌
شکست‌های‌ تلاشی‌
شکست‌های‌  Seat – Belt
شکست‌ – نابجایی‌ مهره‌ها
لغزش‌ قدامی‌ جسم‌ مهره‌  (Spondylolisthesis)
تغییر شکلهای‌ ستون‌ فقرات‌
ثابت‌ کننده‌های‌ ستون‌ فقرات‌
انواع‌ ثابت‌ کننده‌های‌ ستون‌ فقرات‌
ثابت‌ کننده‌های‌ خلفی‌  (Posterior Fixator)
سیستم‌ هرینگتون‌
سیستم‌ ادوارد
سیستم‌  AO
سیستم‌  (Cotrel – Dubousset Intruments) CD
ثابت‌ کننده‌های‌ قدامی‌  (Anterior Fixator)
سیستم‌ دوایر
سیستم‌ زیلکه‌ یا  (V.D.S)
سیستم‌ کندا
سیستم‌  Z – Plate
سیستم‌  TSRH
اورتزهای‌  Kinght taylor
خصوصیات‌ عمومی‌ ثابت‌ کننده‌های‌ ستون‌ فقرات‌
نیروها و تنشهای‌ وارد شونده‌ بر ثابت‌ کننده‌ها
عوامل‌ و محدودیتها در تأثیر ثابت‌ کننده‌های‌ ستون‌ فقرات‌
موقعیت‌ نیروهای‌ وارد شوند بر ایمپلنتهای‌ ستون‌ فقرات‌ در چالشهای مختلف‌ بدن‌
تأثیرات‌ خستگی‌ به‌ ایمپلنتهای‌ ستون‌ فقرات‌
مفهوم‌ کیج‌:
تاریخچه‌ استفاده‌ از کیج‌
انواع‌ کیج‌
Bac – Cage
Ray – Coge
کیج‌های‌ مکعب‌ مستطیل‌  Jaguar
کیج‌  LT
رفتار بیومکانیکی‌  Spacer ها
انطباِ استخوانی‌ پس‌ از جایگذاری‌  Spacer  یا کیج‌های‌ ستون‌ فقرات‌
روشهای‌ جراحی‌ و جایگذاری‌  Implant  در ستون‌ فقرات‌
روش‌ خلفی‌  Plif  در جراحی‌ ستون‌ فقرات‌
روش‌ قدامی‌  Alif  در جراحی‌ ستون‌ فقرات‌
مقایسه‌ معایب‌ و مزیتهای‌ روش‌ جراحی‌ خلفی‌  Plit  و قدامی‌  Alit
چگونگی‌ مکانیزم‌ انتقال‌ بار در کیج‌های‌ استوانه‌ای‌
‌پیوندهای‌ استخوانیتحقیقات‌ و بررسیهای‌ انجام‌ شده‌ در مورد کیجهای‌ ستون‌ فقرات‌ و اثرا‌ت پیوندهای‌ استخوانی‌
تکنیک‌های‌ آماده‌ سازی‌ کیج‌
مفهوم‌  Degenerative
عوامل‌ دژنراتیو ستون‌ فقرات‌
برطرف‌ کردن‌  Degenerative  دیسک‌
مسائل‌ و مشکلات‌ جراحی‌ کیج‌های‌ ستون‌ فقرات‌
تأثیر تعداد کیج‌ها در پایداری‌ ستون‌ فقرات‌
مزایای‌ استفاده‌ از کیج‌
مراقبتهای‌ پس‌ از جایگذاری‌
بررسی‌ عوامل‌ موقعیت‌ در جایگذاری‌ کیج‌
تأثیرات‌ گرافت‌ استخوانی‌  (Bone groft)
اثرات‌ گرافت‌ استخوانی‌ بر روی‌ رفتار بیومکانیک‌ مهره‌ها
فیوژن‌ ستون‌ فقرات‌
تاریخچه‌ فیوژن‌ ستون‌ فقرات‌
تأثیر محل‌ گرافت‌ استخوانی‌ بر توزیع‌ تنش‌
بررسی‌ فیوژن‌های‌ کیج‌ تیتانیومی‌ در نگهداری‌ ستون‌ فقرات‌
دلایل‌ استفاده‌ از فیوژن‌ ستون‌ فقرات‌
فیوژن‌ قدامی‌ ستون‌ فقرات‌
عوالم‌ مؤثر در تسریع‌ فیوژن‌
فیوژن‌ خلفی‌ ستون‌ فقرات‌
آمارهای‌ بدست‌ آمده‌ در مورد فیوژن‌های‌ کیج‌های‌ تیتانیومی‌
خطرات‌ جراحی‌های‌ ستون‌ فقرات‌
عناصر وآلیاژها در پزشکی‌
خصوصیات‌ سطح‌ وتغییر آن‌
عوامل‌ مؤثر در آسیب‌ دیدگیهای‌ ایمپلنت‌
آسیب‌ دیدگی‌ ساختار
مواد غیرفلزی‌
پلی‌ متیل‌ متاکریلیت‌
معرفی‌ نرم‌افزار المان‌ محدود  ANSYS  و کاربرد آن‌ در مهندسی‌
کاربرد  FEM  در مهندسی‌ پزشکی‌
ابعاد و اندازه‌ها در کیج‌  LT
نیروها و ممان‌های‌ وارد بر کیج‌  LT
چگونگی‌ ترسیم‌ مدل‌ کیج‌  LT
چگونگی‌ ترسیم‌ کیج‌  Jaguar
مراحل‌ بارگذاری‌ در کیج‌  Jaguar
تحلیل‌ کیج‌  LT  در حالتهای‌ مختلف‌ بارگذاری‌
نتایج‌ حاصل‌ از بارگذاری‌ کیج‌  LT  بر روی‌ سطح‌  inferior تکیه‌گاهی یا
نتایج‌ حاصل‌ از بارگذاری‌ کیج‌  LT  بر روی‌ سطح‌  Anterior
مقایسه‌ کیجهای‌  Jaguar  و LT  در حالت‌  Standing  و Flextion
نتایج‌ و پیشنهادات‌
منابع‌ و مراجع‌

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.