پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

PZ22- عوامل مؤثر بر مصرف شیر مصنوعی در کودکان زیر یکسال

کد محصول PZ22

فایل WORD

80 صفحه

16000 تومان

فهرست مطالب

چکیده:
مقدمه و هدف:
روش تحقیق:
یافته ها
بحث و نتیجه گیری:
فصل اول
بیان مسأله
کلیات
تعریف نظری و عملی واژه های کلیدی
مقدمه:(بیان مسئله، اهمیت موضوع، توجیه، اطلاعات آماری، تعریف واژه ها )
تعریف واژگان:
تعریف واژه‌های کلیدی:

فصل دوم
مروری مطالعات گذشته
اهداف پژوهش
سوالات پژوهش
مروری بر مطالعات گذشته :
اهداف پژوهش :
هدف کلی:
اهداف اختصاصی(ویژه):
سوالات پژوهش :

متدولوژی
نوع مطالعه:
محیط انجام پژوهش :
جامعه مورد مطالعه :
نمونه پژوهش :
روش نمونه گیری:
ابزار پژوهش :
حجم نمونه :
روش جمع آوری داده ها:
روشهای تجزیه و تحلیل و استنتاج :
ملاحظات اخلاقی در پژوهش :
مشکلات پژوهش :

فصل چهارم
یافته های پژوهش
یافته ها :
جدول شماره 1- توزیع فراوانی مطلق و نسبی رتبه کودکان استفاده کننده از شیر مصنوعی.
جدول شماره 2- توزیع فراوانی مطلق و نسبی جنس کودکان استفاده کننده از شیر مصنوعی.
جدول شماره 3- توزیع فراوانی مطلق و نسبی چند قلویی کودکان استفاده کننده از شیر مصنوعی.
جدول شماره 4- توزیع فراوانی مطلق و نسبی سن کودکان استفاده کننده از شیر مصنوعی.
جدول شماره 5- توزیع فراوانی مطلق و نسبی نوع زایمان مادران کودکان استفاده کننده از شیر مصنوعی.
جدول شماره 6- توزیع فراوانی مطلق و نسبی وضعیت هنگام تولد  کودکان استفاده کننده از شیر مصنوعی.
جدول شماره 7- توزیع فراوانی مطلق و نسبی وزن هنگام تولد کودکان استفاده کننده از شیر مصنوعی.
جدول شماره 8- توزیع فراوانی مطلق و نسبی سن مادران کودکان استفاده کننده از شیر مصنوعی.
جدول شماره 9- توزیع فراوانی مطلق و نسبی BMI مادران کودکان استفاده کننده از شیر مصنوعی.
جدول شماره 10- توزیع فراوانی مطلق و نسبی وضعیت تأهل مادران کودکان استفاده کننده از شیر مصنوعی.
جدول شماره 11- توزیع فراوانی مطلق و نسبی سواد  مادران کودکان استفاده کننده از شیر مصنوعی.
جدول شماره 12- توزیع فراوانی مطلق و نسبی شغل  مادران کودکان استفاده کننده از شیر مصنوعی.
جدول شماره 13- توزیع فراوانی مطلق و نسبی سواد پدران کودکان استفاده کننده از شیر مصنوعی.
جدول شماره 14- توزیع فراوانی مطلق و نسبی بیماری مادران کودکان استفاده کننده از شیر مصنوعی.
جدول شماره 15- توزیع فراوانی مطلق و نسبی نوع بیماری مادران کودکان استفاده کننده از شیر مصنوعی.
جدول شماره 16- توزیع فراوانی مطلق و نسبی مصرف دارو توسط مادران کودکان استفاده کننده از شیر مصنوعی.
جدول شماره 17- توزیع فراوانی مطلق و نسبی نوع داروی  مصرفی توسط مادران کودکان استفاده کننده ازشیرمصنوعی.
جدول شماره 18- توزیع فراوانی مطلق و نسبی نوع دخانیات مصرفی توسط مادران کودکان استفاده کننده ازشیرمصنوعی.
جدول شماره 19- توزیع فراوانی مطلق و نسبی مصرف شیر مادر همراه با شیر مصنوعی در کودکان استفاده کننده از شیر مصنوعی.
جدول شماره 20- توزیع فراوانی مطلق و نسبی دفعات مصرف شیر مادر همراه با شیر مصنوعی در کودکان استفاده کننده از شیر مصنوعی.
جدول شماره 21- توزیع فراوانی مطلق و نسبی کسانی که به مادران کودکان استفاده کننده از شیر مصنوعی توصیه کردند.
جدول شماره 22- توزیع فراوانی مطلق و نسبی دفعات مصرف شیر مصنوعی در کودکان استفاده کننده از شیر مصنوعی.
جدول شماره 23- توزیع فراوانی مطلق و نسبی میزان درآمد ماهیانه خانواده کودکان استفاده کننده از شیر مصنوعی.
جدول شماره 24- توزیع فراوانی مطلق و نسبی نحوه تهیه شیرمصنوعی توسط خانواده کودکان استفاده کننده از شیر مصنوعی.
جدول شماره 25- توزیع فراوانی مطلق و نسبی نظر مادران  کودکان استفاده کننده از شیر مصنوعی درمورد تأثیر شیردهی بر زیباییشان
جدول شماره 26- توزیع فراوانی مطلق و نسبی علّت استفاده از شیر مصنوعی در کودکان استفاده کننده از شیر مصنوعی.
جدول شماره 27- توزیع فراوانی مطلق و نسبی استفاده از شیر مصنوعی در فرزند قبلی مادران کودکان استفاده کننده از شیر مصنوعی.
جدول شماره 28- توزیع فراوانی مطلق و نسبی بستری شدن کودکان استفاده کننده از شیر مصنوعی.
جدول شماره 29- توزیع فراوانی مطلق و نسبی بیماری کودکان استفاده کننده از شیر مصنوعی.
جدول شماره 30- توزیع فراوانی مطلق و نسبی نوع بیماری کودکان استفاده کننده از شیر مصنوعی.
جدول شماره 31- توزیع فراوانی مطلق و نسبی سن شروع تغذیه کودکان استفاده کننده از شیر مصنوعی.
جدول شماره 32- توزیع فراوانی مطلق و نسبی نظر مادر درمورد ضعیف شدن مادر با شیر دادن به کودکان استفاده کننده از شیر مصنوعی.
جدول شماره 33- توزیع فراوانی مطلق و نسبی نظر مادر درمورد بهتر بودن شیر مصنوعی از شیر مادر.
جدول شماره 34- توزیع فراوانی مطلق و نسبی نظر مادر درمورد کم بودن شیر مادر.
جدول شماره 35- توزیع فراوانی مطلق و نسبی نظر مادر درمورد سازگار نبودن شیر مادر به کودک.
جدول شماره 36- توزیع فراوانی مطلق و نسبی نظر مادر درمورد اسهال شدن کودک با خوردن شیر مادر.
جدول شماره 37- توزیع فراوانی مطلق و نسبی کسانی که مادران کودکان را به استفاده از شیر مصنوعی تشویق کردند.
جدول شماره 38- توزیع فراوانی مطلق و نسبی مادران کودکان استفاده کننده از شیرمصنوعی که با پزشک مشاوره داشتند.
جدول شماره 39- توزیع فراوانی مطلق و نسبی علّت کلّی استفاده از شیر مصنوعی از نظر مادران کودکان استفاده کننده از شیر مصنوعی.

فصل پنجم
بحث ونتیجه گیری
بحث:
منابع
ضمیمه
پرسشنامه

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید