مروری بر شبکه های بی سیم Broadband ISP (WIMAX)

کد محصول T50

فایلWORD

۹۸ صفحه

۱۷۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

چکیده ۱
مقدمه ۴
فصل اول: WiMax استاندارد جدید شبکه های بی سیم
WiMax استاندارد جدید شبکه های بی سیم ۵
WiMAX ۱۰
WiMAX چیست ۱۱
مزایا و برتری های وایمکس: ویژگی ها و خصوصیات فنی ۱۲
کاربردهای عملی وایمکس ۱۴
مختصری درباره WIMAX ۱۶
سرعت بالای سرویس باند پهن ۱۷
WIMAX چطور کار می کند ۱۹
مشخصات IEE 802.16 ۲۰
سناریوی یک ارتباط WIMAX ۲۱
درباره Wimax ، راهی نو، جهانی متفاوت ۲۳
مشخصه‌های فنیWiMax ۲۷
مایه‌های Wimax Forum ۳۱
حداکثر بردWimax ۳۶
باند فرکانسی ۳۸
WiMAX سیار و باند فرکانسی ۷۰۰مگاهرتز ۴۱
طرفداران و حامیان پرنفوذ WiMAX سیار ۴۴

فصل دوم: تشریحی بر شبکه های بی سیم و کابلی
۱- تشریحی بر شبکه های بی سیم و کابلی ۴۸
۲- شبکه های بی سیم ۵۴
مشکلات استفاده از شبکه های Wireless ۵۶
مشکلات مربوط به استفاده از امواج رادیویی ۵۷
تقسیم بندی سیستم های Wireless ۵۹
طریقه ارتباط Wireless جهت ارتباط بین User,ISP ۶۰
انواع شبکه های wireless از نظر ابعاد ۶۱
دستیابی به وسیله WIFI (WiFi Access) ۶۳
مزایای استفاده از Wimax ۶۵
عوامل موثر بر کیفیت Wimax ۶۸
مقایسه wifi 802.11 wimax (802.16) ۷۷
نحوه ارائه خدمات Wimax ۷۸
Wimax به عنوان تجهیزات دسترسی در Metro ۸۰
گسترش تأخیر Delay spread ۸۱
توسعه اتصالات کاربران ۸۳
حمایت کامل از سرویس WMAN ۸۴
پهنای باند انعطاف پذیر ۸۴
حمایت از آنتنهای با هوش ۸۵
نتیجه گیری ۹۰
مراجع ۹۲