پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

T13 -آموزش پياده سازي وب سايت آزمون آنلاین

کد محصول T13

فایلWORD

120 صفحه

15000 تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

مقدمه1
فصل یکم-معرفی کنترل های وب و نحوه استفاده از آنها در ASP..2
1-1- انتخاب Layout 2
1-1-1- Grid Layout .2
1-1-2- Flow Layout .2
1-2- انتخاب کنترل صحیح..3
1-3- کار با متن6
1-4- کار با جداول و لیست ها..7
1-5- اضافه کردن آیتم ها به یک لیست یا جدول در زمان طراحی8
1-6- اضافه کردن آیتم ها به لیست یا جداول در زمان اجرای برنامه10
1-7- دریافت آیتم انتخاب شده از یک لیست..12
1-8- نحوهData Binding ساده در کنترل لیست ها .12
1-9- اضافه کردن آیتم ها به DataGrid,DataList , Repeater Control.15
1-10- انجام دستوات..22
1-11- دریافت مقادیر از کاربر24
1-12- نمایش گرافیک و تبلیغات.27
1-13- کنترل های گروهی .31
1-14- کار با تاریخ.32

فصل دوم بررسی و تعیین اعتبار داده های وارد شده از طرف کاربر..33
2-1- ارزیابی داده های ورودی کاربر.33
2-2- ترکیب کنترل های تعیین اعتبار..36
2-3- Cansel کردن تعیین اعتبار داده.41
2-4- تعیین اعتبار سفارشی.44
2-5- موارد تکمیلی کنترل های وب .46
2-5-1- طریقه حرکت بین صفحات مختلف در ASP.NET46
2-5-2- استفاده از HyperLink   و Redirection..47.
2-5-3- استفاده از متد Transfer..47
2-5-4- استفاده از متد Execute .49
2-6- نمایش در یک صفحه مرورگر جدید..49

فصل سوم – توضیحات پروژه..51
3-1- معرفی معماری سه لایه.51
3-2- ایجاد متدهای insert, update, delete  به صورت سفارشی55
3-2-1- افزودن پروسیژر به DataSet  و ایجاد TableAdapter..60
3-2-2- استفاده از TeacherCourseTableAdapter 62
3-3- طراحی لایه ی ارائه64
3-3-1- صفحه اصلی ..64
3-3-2- صفحه ثبت استاد جدید .66
3-3-3- صفحه نمایش لیست اساتید ..68
3-3-4- صفحه ثبت درس جدید.69
3-3-5- صفحه ثبت دانشجو در کلاس..71
3-3-6- صفحه لیست انشجویان هر کلاس..74
3-3-7- صفحه ثبت آزمون جدید..76
3-3-8- صفحه آرشیو سوالات..78
3-3-9- صفحه تنظیم سولات آزمون79
3-3-10- صفحه ثبت نمرات نهایی دانشجو.80
3-3-11- صفحه کارنامه دانشجو 81
3-3-12- صفحه ثبت اعتراض توسط دانشجو85
3-3-13- صفحه مشاهده اعتراض دانشجویان..87
3-3-14- صفحه لیست اعتراضات88
3-3-15- صفحه ارزیابی ملکرد استاد..89
3-3-16- صفحه نتایج نظرسنجی..91
3-3-17- صفحه آپلود مقالات.92
3-3-18- صفحه ورود مسئول آموزش..96
3-3-19- تغییر رمز عبور Admin.97
3-4- DATA BASE...98

 فصل چهارم-نتیجه گیری..102
منابع.103

   

فهرست شکل ها

شکل 1-1- انتخابLayOut  نهایی فرم وب 3
شكل 1- 2- استفاده از گزينه Items و سپس Collection Editor براي اضافه کردن آیتم ها در زمان اجرا..9
شكل 1- 3- نمايي از Collection Editor يك ListBox ..10
شکل 1-4- تصویر مربوط به مثال اول 11
شکل 1-5- انتخاب گزینه DataBinding کنترل DropDownList13
شکل 1-6- نحوه تعریف آرایه arrData به صورت منبع داده ای.14
شکل 1-7- انتخاب Proper Builder  مربوط به Data Grid..17
شکل 1-8- اضافه کردن دو ستون Template  به دیتا گرید..17
شکل 1-9- انتخاب منبع داده برای دیتا گرید ..18
شکل 1-10- انتخاب Cloumns[0] دیتا گرید برای ویرایش در سمت جپ..18
شکل 1-11- قرار دادن یک Text Box  ب روی Columns[0] در دیتا گرید19
شکل 1-12- انتخاب نوع Binding برای کنترل دیتا گرید ..20
شکل 1-13- قرار دادن یک دکمه در Columns[1] دیتا گرید21
شکل 1-14- شکا نهایی گرید پس از اتمام کار ویرایش.21
شکل 1-15- نمونهای از اجرای برنامه 4.24
شکل 1-16- اضافه کردن سه آیتم دلخواه به کنترل Radio Button List26
شکل 1-17- تصویر نهایی فرم مثال 526
شکل 2-1- صفحه ادیتور مربوط به کنترل Regular Experssion Validator..36
شکل 2-2- نمای ابتدایی مثال اول..37
شکل 2-3- قراردادن نترل های تعیین اعتبار روی فرم وب38
شکل 2-4- تنظیم کردن خاصیت Control To Validate کنترل Required Fieid Validator 39
شکل 2-5- تنظیم خواص کنترل Range Validator..40
شکل 2-6- نمای فرم پس از تنظیم خاصیت Error Massage  کنترل های تعیین اعتبار داده ها..40
شکل 2-7- تعیین نوع داده ی ورودی کنترل Validator Range..41
شکل 2-8- تصویری از مثال دوم در حالت طراحی..42
شکل 2-9- فرم وب مثال سوم در حالت طراحی..44
شکل 2-10- نحوه اضافه کردن یک رخداد به کنترل Custom Validator..45
شکل 3-1- چگونگی ارتباط لایه دستیابی به داده ها و پایگاه داده .51
شکل 3-2- انتخاب پایگاه داده مورد نظر 53
شکل 3-3- پیکر بندی TableAdapter.54
شکل 3-4- ویزاردمربوط به Table adapter..55
شکل 3-5- تنظیم متد Update 56
شکل 3-6- انتخاب نام برای متد57
شکل 3-7- تایید صحت عملیات پیکر بندی Table Adapter..58
شکل3-8- شمایی از معماری سه لایه..59
شکل 3-9- انتخاب پروسیژر .60
شکل 3-10- انتخاب پروسیژر TeacherCourse61
شکل 3-11- TableAdapter  با نام TeacherCourse .62
شکل 3-12- صفحه اصلی ..64
شکل 3-13- ثبت استاد جدید 66
شکل 3-14- انتخاب ObjectDataSourse بعنوان رابط دیتا بیس .67
شکل 3-15- نمایش لیست اساتید..68
شکل 3-16- صفحه ثبت درس جدید.69
شکل 3-17- بایند کردن GridView به ObjectDataSourse ..70
شکل 3-18- بایند کردن  Formview به  ObjectDataSource1..71
شکل 3-19- ثبت دانشجو در کلاس.72
شکل 3-20- نمایش لیست دانشجویان کلاس.74
شکل 3-21- ثبت آزمون جدید.76
شکل 3-22- نمایش آرشیو سوالات..78
شکل 3-23- تنظیم سولات آزمون..79
شکل 3-24- مشاهده و ویرایش نمرات نهایی..80
شکل 3-25- بایند کردن GridView   به ObjectDataSource_FinalResult..82
شکل 3-26- انتخاب متدSelect .83
شکل 3-27- نمایش کارنامه84
شکل 3-28- صفحه ثبت اعتراض.85
شکل 3-29- انتخاب متد Selecte  Protestlist ..87
شکل 3-30- مشاهده لیست اعتراضات..88
شکل 3-31- نمایش ارزیابی استاد89
شکل 3-32- مشاهده نتایج نظر سنجی91
شکل 3-33- نمایش آپ لود مقالات 93
شکل 3-34- نمایش لسیت مقالات95
شکل 3-35- صفحه ورود مسئول آموزش ..96
شکل 3-36- تغییر رمز عبور Admin97

    


فهرست جداول

جدول 1-1- مقایسه کنترل های سرور وب و کنترل های HTML.4
جدول 1-2- مقایسه عملکرد کنترل های وب و کنترل های HTML..5
جدول 1-3- خواص مهم کنترل TextBox..7
جدول 1-4- کنترل های لیست و جدول ASP.NET8
جدول 1-5- تگ های تعریف شده برای AdRotato..30
جدول 2-1- کنترل های تعیین اعتبار درASP.NET ..34
جدول 2-2- حرکت بین صفحات در ASP.NET..46
جدول 3-4-1- جدول استاد98
جدول 3-4-2- جدول دانشجو .98
جدول 3-4-3- جدول دروس 99
جدول 3-4-4- جدول آزمون99
جدول 3-4-5- جدول سوالات99
جدول 3-4-6- جدول مقالات..100
جدول 3-4-7- جدول دروس ارایه شده استاد..100
جدول 3-4-8- جدول دروس اخذ شده دانشجو100
جدول 3-4-9- جدول پیشنهادات.101
جدول 3-4-10- جدول Admin..101

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید