پارس پروژه (پرتال پروژه های دانشگاهی)

T13 -پایان نامه پياده سازي وب سايت آزمون آنلاین

کد محصول T13

فایلWORD

120 صفحه

15000 تومان

فهرست مطالب

مقدمه1
فصل یکم-معرفی کنترل های وب و نحوه استفاده از آنها در ASP..2
1-1- انتخاب Layout 2
1-1-1- Grid Layout .2
1-1-2- Flow Layout .2
1-2- انتخاب کنترل صحیح..3
1-3- کار با متن6
1-4- کار با جداول و لیست ها..7
1-5- اضافه کردن آیتم ها به یک لیست یا جدول در زمان طراحی8
1-6- اضافه کردن آیتم ها به لیست یا جداول در زمان اجرای برنامه10
1-7- دریافت آیتم انتخاب شده از یک لیست..12
1-8- نحوهData Binding ساده در کنترل لیست ها .12
1-9- اضافه کردن آیتم ها به DataGrid,DataList , Repeater Control.15
1-10- انجام دستوات..22
1-11- دریافت مقادیر از کاربر24
1-12- نمایش گرافیک و تبلیغات.27
1-13- کنترل های گروهی .31
1-14- کار با تاریخ.32

فصل دوم بررسی و تعیین اعتبار داده های وارد شده از طرف کاربر..33
2-1- ارزیابی داده های ورودی کاربر.33
2-2- ترکیب کنترل های تعیین اعتبار..36
2-3- Cansel کردن تعیین اعتبار داده.41
2-4- تعیین اعتبار سفارشی.44
2-5- موارد تکمیلی کنترل های وب .46
2-5-1- طریقه حرکت بین صفحات مختلف در ASP.NET46
2-5-2- استفاده از HyperLink   و Redirection..47.
2-5-3- استفاده از متد Transfer..47
2-5-4- استفاده از متد Execute .49
2-6- نمایش در یک صفحه مرورگر جدید..49

فصل سوم – توضیحات پروژه..51
3-1- معرفی معماری سه لایه.51
3-2- ایجاد متدهای insert, update, delete  به صورت سفارشی55
3-2-1- افزودن پروسیژر به DataSet  و ایجاد TableAdapter..60
3-2-2- استفاده از TeacherCourseTableAdapter 62
3-3- طراحی لایه ی ارائه64
3-3-1- صفحه اصلی ..64
3-3-2- صفحه ثبت استاد جدید .66
3-3-3- صفحه نمایش لیست اساتید ..68
3-3-4- صفحه ثبت درس جدید.69
3-3-5- صفحه ثبت دانشجو در کلاس..71
3-3-6- صفحه لیست انشجویان هر کلاس..74
3-3-7- صفحه ثبت آزمون جدید..76
3-3-8- صفحه آرشیو سوالات..78
3-3-9- صفحه تنظیم سولات آزمون79
3-3-10- صفحه ثبت نمرات نهایی دانشجو.80
3-3-11- صفحه کارنامه دانشجو 81
3-3-12- صفحه ثبت اعتراض توسط دانشجو85
3-3-13- صفحه مشاهده اعتراض دانشجویان..87
3-3-14- صفحه لیست اعتراضات88
3-3-15- صفحه ارزیابی ملکرد استاد..89
3-3-16- صفحه نتایج نظرسنجی..91
3-3-17- صفحه آپلود مقالات.92
3-3-18- صفحه ورود مسئول آموزش..96
3-3-19- تغییر رمز عبور Admin.97
3-4- DATA BASE...98

 فصل چهارم-نتیجه گیری..102
منابع.103

   

فهرست شکل ها

شکل 1-1- انتخابLayOut  نهایی فرم وب 3
شكل 1- 2- استفاده از گزينه Items و سپس Collection Editor براي اضافه کردن آیتم ها در زمان اجرا..9
شكل 1- 3- نمايي از Collection Editor يك ListBox ..10
شکل 1-4- تصویر مربوط به مثال اول 11
شکل 1-5- انتخاب گزینه DataBinding کنترل DropDownList13
شکل 1-6- نحوه تعریف آرایه arrData به صورت منبع داده ای.14
شکل 1-7- انتخاب Proper Builder  مربوط به Data Grid..17
شکل 1-8- اضافه کردن دو ستون Template  به دیتا گرید..17
شکل 1-9- انتخاب منبع داده برای دیتا گرید ..18
شکل 1-10- انتخاب Cloumns[0] دیتا گرید برای ویرایش در سمت جپ..18
شکل 1-11- قرار دادن یک Text Box  ب روی Columns[0] در دیتا گرید19
شکل 1-12- انتخاب نوع Binding برای کنترل دیتا گرید ..20
شکل 1-13- قرار دادن یک دکمه در Columns[1] دیتا گرید21
شکل 1-14- شکا نهایی گرید پس از اتمام کار ویرایش.21
شکل 1-15- نمونهای از اجرای برنامه 4.24
شکل 1-16- اضافه کردن سه آیتم دلخواه به کنترل Radio Button List26
شکل 1-17- تصویر نهایی فرم مثال 526
شکل 2-1- صفحه ادیتور مربوط به کنترل Regular Experssion Validator..36
شکل 2-2- نمای ابتدایی مثال اول..37
شکل 2-3- قراردادن نترل های تعیین اعتبار روی فرم وب38
شکل 2-4- تنظیم کردن خاصیت Control To Validate کنترل Required Fieid Validator 39
شکل 2-5- تنظیم خواص کنترل Range Validator..40
شکل 2-6- نمای فرم پس از تنظیم خاصیت Error Massage  کنترل های تعیین اعتبار داده ها..40
شکل 2-7- تعیین نوع داده ی ورودی کنترل Validator Range..41
شکل 2-8- تصویری از مثال دوم در حالت طراحی..42
شکل 2-9- فرم وب مثال سوم در حالت طراحی..44
شکل 2-10- نحوه اضافه کردن یک رخداد به کنترل Custom Validator..45
شکل 3-1- چگونگی ارتباط لایه دستیابی به داده ها و پایگاه داده .51
شکل 3-2- انتخاب پایگاه داده مورد نظر 53
شکل 3-3- پیکر بندی TableAdapter.54
شکل 3-4- ویزاردمربوط به Table adapter..55
شکل 3-5- تنظیم متد Update 56
شکل 3-6- انتخاب نام برای متد57
شکل 3-7- تایید صحت عملیات پیکر بندی Table Adapter..58
شکل3-8- شمایی از معماری سه لایه..59
شکل 3-9- انتخاب پروسیژر .60
شکل 3-10- انتخاب پروسیژر TeacherCourse61
شکل 3-11- TableAdapter  با نام TeacherCourse .62
شکل 3-12- صفحه اصلی ..64
شکل 3-13- ثبت استاد جدید 66
شکل 3-14- انتخاب ObjectDataSourse بعنوان رابط دیتا بیس .67
شکل 3-15- نمایش لیست اساتید..68
شکل 3-16- صفحه ثبت درس جدید.69
شکل 3-17- بایند کردن GridView به ObjectDataSourse ..70
شکل 3-18- بایند کردن  Formview به  ObjectDataSource1..71
شکل 3-19- ثبت دانشجو در کلاس.72
شکل 3-20- نمایش لیست دانشجویان کلاس.74
شکل 3-21- ثبت آزمون جدید.76
شکل 3-22- نمایش آرشیو سوالات..78
شکل 3-23- تنظیم سولات آزمون..79
شکل 3-24- مشاهده و ویرایش نمرات نهایی..80
شکل 3-25- بایند کردن GridView   به ObjectDataSource_FinalResult..82
شکل 3-26- انتخاب متدSelect .83
شکل 3-27- نمایش کارنامه84
شکل 3-28- صفحه ثبت اعتراض.85
شکل 3-29- انتخاب متد Selecte  Protestlist ..87
شکل 3-30- مشاهده لیست اعتراضات..88
شکل 3-31- نمایش ارزیابی استاد89
شکل 3-32- مشاهده نتایج نظر سنجی91
شکل 3-33- نمایش آپ لود مقالات 93
شکل 3-34- نمایش لسیت مقالات95
شکل 3-35- صفحه ورود مسئول آموزش ..96
شکل 3-36- تغییر رمز عبور Admin97

    


فهرست جداول

جدول 1-1- مقایسه کنترل های سرور وب و کنترل های HTML.4
جدول 1-2- مقایسه عملکرد کنترل های وب و کنترل های HTML..5
جدول 1-3- خواص مهم کنترل TextBox..7
جدول 1-4- کنترل های لیست و جدول ASP.NET8
جدول 1-5- تگ های تعریف شده برای AdRotato..30
جدول 2-1- کنترل های تعیین اعتبار درASP.NET ..34
جدول 2-2- حرکت بین صفحات در ASP.NET..46
جدول 3-4-1- جدول استاد98
جدول 3-4-2- جدول دانشجو .98
جدول 3-4-3- جدول دروس 99
جدول 3-4-4- جدول آزمون99
جدول 3-4-5- جدول سوالات99
جدول 3-4-6- جدول مقالات..100
جدول 3-4-7- جدول دروس ارایه شده استاد..100
جدول 3-4-8- جدول دروس اخذ شده دانشجو100
جدول 3-4-9- جدول پیشنهادات.101
جدول 3-4-10- جدول Admin..101

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید