اطلاعیه

تخریب اراضی دولتی در ایران

کد محصول:TF6

تعداد صفحات: ۱۱۵ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

فهرست مطالب :

مقدمه ۱
فصل اول: کلیات
مبحث اول: تعریف اراضی موات ۱۲
گفتار اول – تعریف لغوی ۱۲
گفتار دوم – تعریف اصطلاحی ۱۴
الف – تعریفی فقهی ۱۴
ب – تعریف حقوقی ۲۷
مبحث دوم: تاریخچه اراضی موات ۲۹
گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامی ۲۹
گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامی
مبحث سوم: عناصر اراضی موات ۳۱
گفتار اول: سابقه مالکیت خصوصی آن معلوم نباشد. .۳۱
گفتار دوم: کشت و زرع و بنا و آبادانی در آن نباشد. ۳۵
گفتار سوم: بالفعل مالک نداشته باشد. ۳۶
مبحث چهارم – مقایسه اراضی موات با اراضی بایر
گفتار اول: اراضی موات و بایر
الف – تعریف فقهی ۳۸
ب- تعرف قانونی ۴۰
مبحث پنجم: اراضی دولتی
فصل دوم – مفهوم تصرف اراضی شرایط وارکان آن
گفتار اول ارکان تصرف ۴۱
الف – استیلا ۴۲
ب – کمیت استیلا ۴۲
ج – کیفیت استیلا ۴۳
گفتار دوم – شرایط تصرف ۴۴
الف – استمرار در تصرف ۴۴
ب – مسالمت آمیز بودن تصرف ۴۴
ج – علنی بودن تصرف ۴۵
د – صریح بودن تصرف ۴۵
گفتار سوم – اثبات شرایط تصرف ۴۶
مبحث اول – انواع دعاوی تصرف
الف – تصرف ۴۷
ب – مزاحمت ۴۸
ج – ممانعت از حق ۴۸
مبحث دوم – تغییر ماهیت مستأجر و امین ۴۹
فصل سوم – اعلان موات
مبحث اول – مفهوم اعلان موات ۵۱
مبحث دوم – تفاوت اعلام موات با اعلان موات ۵۲
مبحث سوم – ماهیت اعلان موات ۵۳
مبحث چهارم – حکومت و انفال ۵۵
مبحث پنجم – اهمیت رعایت تشریفات د راعلان موات ۵۷
مبحث ششم – شکل جریان اعلان موات و سازمان مسوول ۶۵
الف – شکل جریان اعلان موات در اراضی خارج از محدوده شهرها ۶۶
ب – شکل جریان اعلان موات در اراضی داخل محدوده شهرها ۶۸
فصل چهارم – آثار اعلان موات، مسوولیت تعرض به آن
مبحث اول – آثار اعلان موات
گفتار اول – زوال مالکیت خصوصی (غیر مشروع) ۷۲
گفتار دوم – ابطال اسناد مالکیت ۷۴
مبحث دوم – آثار مسوولیت ناشی از تعرض به اراضی موات
گفتار اول – آثار مسوولیت مدنی ناشی از غصب اراضی موات
الف – خلع ید ۷۶
ب – اجره المثل ۸۰
مبحث دوم – مسوولیت کیفری ۸۳
گفتار اول – قانون و آیین‌نامه مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن ۸۳
گفتار دوم – قوانین زمین شهری ۹۲
گفتار سوم – لوایح قانونی مصوب شورای انقلاب ۹۴
گفتار چهارم – تخریب و تصرفات در ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی ۹۸
مبحث اول – عناوین مجرمانه
الف – عنصر قانونی ۱۰۰
ب – عنصر مادی ۱۰۲
ج – عنصر معنوی ۱۰۸
مبحث دوم – مراجع رسیدگی ۱۱۰
نتیجه ۱۱۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.