پارس پروژه (پرتال پروژه های دانشگاهی)

GR5- بررسي و روند تكوين و توسعه فيزيكي شهر سميرم

کد محصول:GR5

فایل WORD

119 صفحه

16000 تومان

فهرست مطالب

چكيده
مقدمه 1
فصل اول ( طرح تحقيق)
1-1- بيان مسأله 5
1-2- تعاريف عملياتي 7
1-3- فرضيه ها 8
1-4- روش تحقيق 9
1-5- پيشينه تحقيق 9
1-6- اهداف تحقيق 12
1-7- اهميت و ضرورت تحقيق 12
1-8- امكانات و محدوديت هاي تحقيق 14

فصل دوم ( ويژگي هاي عمومي شهر سميرم)
2-1- بررسي موقعيت طبيعي، اجتماعي و اقتصادي شهر سميرم 16
2-1-1- موقعيت و ويژگيهاي طبيعي سميرم 16
2-1-2- توپوگرافي 18
2-1-3- زمين شناسي شهرستان سميرم 20
2-1-4- معادن 22
2-1-5- پوشش گياهي 22
2-1-6- ويژگي هاي اقليمي 23
2-1-6-1- بارندگي 23
2-1-6-2- دما و رطوبت 24
2-1-6-3- باد 24
2-1-6-4- يخبندان 25
2-1-6-5- وضعيت تابش و ابرناكي 25
2-1-7- منابع آب 25
2-1-7-1- آبهاي سطحي 25
2-1-7-2- آبهاي زيرزميني 27
2-2- ويژگي هاي اقتصادي شهرستان سميرم 28
2-3-1- كشاورزي 29
2-3-2- زراعت 29
2-3-3- باغباني 29
2-3-4- صنعت 30
2-3-5- خدمات 31
جمع بندي فصل دوم 31

فصل سوم ( عوامل مؤثر در پيدايش و توسعه فيزيكي شهر سميرم)
3-1- علل شكل گيري و توسعه شهر سميرم 34
3-2- جهات توسعه و گسترش فيزيكي شهرسميرم 36
3-3- اولين محله سميرم 37
3-4- عوامل مؤثر در رشد و توسعه فيزيكي شهر سميرم 38
3-4-1- عوامل طبيعي 41
3-4-1-1- منابع آب 42
3-4-1-2- خاك 45
3-4-2- نقش عوامل انساني در توسعه فيزيكي  شهر سميرم 45
3-4-2-1- جمعيت
3-4-2-2- شبكه هاي ارتباطي و اثرات آن بر توسعه فيزيكي شهر 45
3-4-2-3- شبكه هاي ارتباطي درون شهري 50
3-5- عوامل اقتصادي 54
3-5-1- سيماي اقتصادي و حوزه نفوذ شهر سميرم 55
3-6- سياست هاي دولت و مديريت شهري 57
3-6-1- مهمترين اقدامات شهري 62
3-7- عامل مذهب 63
3-7-1- مساجد 63
3-7-2- حسينه ها 64
3-7-3- امام زاده ها 66
3-8- عوامل فرهنگي 66
3-9- عوامل اجتماعي 67
3-10- عامل امنيت 68
3-11- عامل مالكيت  68
3-12- كاربري اراضي شهر 68
3-13- توسعه فيزيكي شهر در رشد نظامند (ارگانيك) 69
3-14- امكانات توسعه شهري 70
3-15- موانع عمده در توسعه و عمران شهر 70
3-16- مسائل و مشكلات زيست محيطي شهر 70
جمع بندي فصل سوم 71

فصل چهارم  ( بررسي سهم كاربري هاي شهري در فرايند گسترش شهر سال (85-1375)
4-1- بررسي سهم كاربري هاي شهري در فرايند گسترش شهرستان (85-1375) 73
4-1-1- مسكوني 75
4-1-2- تجاري 75
4-1-3- معابر 76
جمع بندي فصل چهارم 81

فصل پنجم ( نتايج رشد فيزيك شهر)
5-1- نتايج رشد فيزيكي شهر 83
5-1-1- نتايج منفي 84
5-1-2- راهكارهاي مقابله بارشد شهر 91
جمع بندي فصل پنجم 92

فصل ششم ( آزمون فرضيات، نتيجه گيري، پيشنهادات
آزمون فرضيه اول 93
آزمون فرضيه دوم 94
آزمون فرضيه سوم 96
آزمون فرضيه چهارم 98
نتيجه گيري 99
ارائه پيشنهادات 101
منابع و مأخذ 103


فهرست جداول

جدول 2-1- مشخصات سدهاي در دست مطالعه يا در حال تكميل شهرستان سميرم 27
جدول 3-1- پيش بيني جمعيت شهر سميرم ( سال پايه 85 و افق طرح 1400) 47
جدول 3-2- خيابان هاي اصلي موجود در شهر سميرم 53
جدول 4-1- كاربري اراضي موجود در شهر در سال 1375 77
جدول 4-2- كاربري اراضي موجود در شهر 1385 77
جدول4-3- كاربري اراضي پيش بيني در افق سال 1395 78
جدول 5-3- ميزان تخريب باغات (1385-1375) 89فهرست نقشه ها، اشكال، نمودارها

نقشه(2-1)  موقعيت شهرستان سميرم  17
نقشه(2-2) وضعيت توپوگرافي شهرستان سميرم 19
نقشه(2-3) نقشه زمين شناسي شهرستان سميرم 21
نمودار(3-1)ميزان آب مصرفي در هر بخش 43
تصوير(3-1) نمايي از عزاداري حسيني در شهر سميرم 65
تصوير(3-2)نمايي از مسجد خانعلي شهر سميرم دوره ساسانيان 65
نقشه(4-1)كاربري اراضي موجود در شهر سميرم 1379  79
نقشه (4-2) كاربري اراضي در شهر سميرم سال 1385 80
نقشه (5-1) ميزان باغات در محدوده شهر سميرم سال 75  85
نقشه (5-2) ميزان باغات در محدوده شهر سميرم سال 1385  86
نقشه (5-3) ميزان تحريب باغات در محدوده شهر سميرم (1385-1375)  87 

 

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید