پارس پروژه (پرتال پروژه های دانشگاهی)

gr3- بازتاب فضایی تحولات اقتصادی روستاهای شهرستان رضوانشهر

کد محصول:GR3

فایل WORD

230 صفحه

20000 تومان

فهرست مطالب :

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-مقدمه
2-1 طرح مساله
3-1- پیشینه تحقیق
4-1 – فرضیات
5-1-اهداف
6-1- روش تحقیق و علت انتخاب
7-1- موانع و مشکلات تحقیق
8-1- اصطلاحات و مفاهیم
فصل دوم : ویژگی های طبیعی منطقه مورد مطالعه
1-2- موقعیت جغرافیایی ، حدود وسعت
2-2- ساختار زمین شناسی منطقه مورد مطالعه
3-2- گسل های مهم در منطقه مورد مطالعه
الف)گسل آستارا
ب) گسل تالش
4-2- سوانح طبیعی
1-4-2- زلزله
2-4-2- سیل
5-2- خاکها و قابلیت استفاده از اراضی
1-5-2- خاکهای کوهستانی
2-5-2- خاکهای کوهپایه ای
3-5-2- خاکهای جلگه ای
6-2- عوارض زمین و ناهمواریها
1-6-2- ویژگی های دریای خزر
2-6-2- رشته کوه تالش
3-6-2- دشت های خزری .
7-2 -پوشش گیاهی و جانوری
1-7-2- پوشش گیاهی
2-7-2- پوشش زیست جانوری
8-2- منابع آب در شهرستان رضوانشهر و دهستان مرکزی
1-8-2- آبهای سطحی
2-8-2- آبهای زیرزمینی
9-2- ویژگی های اقلیمی
1-9-2- جریانات جوی
2-9-2- بارش
3-9-2- دما
4-9-2- رطوبت
5-9-2- یخبندان
6-9-2- تبخیر و تعرق
فصل سوم: ویژگی های انسانی منطقه مورد مطالعه
1-3- سوابق تاریخی و پیشینه سکونت در تالش و رضوانشهر
2-3- اندازه جمعیت و روند تحولات آن در شهرستان رضوانشهر
3-3- خانوار وبعد آن
4-3- ساخت سنی و جنسی شهرستان رضوانشهر
5-3- تراکم نسبی و بیولوژیک
6-3- وضعیت سواد
7-3- حرکت مکانی جمعیت ( مهاجرتها )
8-3- ویژگی های اقتصادی جمعیت
9-3- جمعیت فعال و غیر فعال
10-3- قابلیتها و محدودیتها در زمینه جمعیت روستاهای دهستان مرکزی
فصل چهارم :ویژگی اقتصای منطقه مورد مطالعه
1-4- کشاورزی
1-1-4- زراعت
2-1-4- باغات و قلمستان یا محصولات دائمی
3-1-4- توت و نوغانداری
4-1-4 دامداری ، دامپروری و طیور
5-1-4- نگهدار و پرورش زنبور عسل
6-1-4- ماهیگری و پرورش ماهی
2-4- صنعت
1-2-4- صنایع تبدیلی
2-2-4- صنایع دستی
3-4-معدن
4-4- قابلیت ها و محدودیت های شهرستان رضوانشهر در زمینه کشاورزی
1-4-4- محدودیتها و تنگناهای شهرستان در زمینه کشاورزی
2-4-4- مسایل اساسی ومشکلات توسعه شهرستان در بخش کشاورزی
فصل پنجم- علل تغییر وتحولات و بازتاب آن در شهرستان رضوانشهر
1-5- عوامل انسانی موثر در فعالیتهای تولیدی محصولات کشاورزی در شهرستان رضوانشهر
1-1-5- عوامل اقتصادی و نقش آن در تحول محصولات کشاورزی در شهرستان رضوانشهر و دهستان مرکزی
1- نیاز بازار به تولید انواع محصولات کشاورزی
2- تاثیر تحولات اقتصاد جهانی بر فعالیتها وتحولات اقتصاد روستاهای شهرستان رضوانشهر
3- نقش جهاد کشاورزی در ارائه همه جانبه خدمات کشاورزی
الف: آموزش و تحقیقات کشاورزی در شهرستان رضوانشهر
ب: فعالیتهای عمرانی وامور زیر بنایی
ج: فعالیتهای مربوط به عمران کشاورزی ، زراعی ودامی
4- پیشرفت صنعت در ارائه تکنولوژی کشاورزی در شهرستان رضوانشهر و دهستان مرکزی
1-4- تکنولوژی مکانیکی
2-4- تکنولوژی بیولوژیکی
5- رابطه تراکم جمعیت و عمقی شدن کشت در جامعه روستایی
6 –نقش تحقیقات کشاورزی در ارائه محصولات پر بازده
7- یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و نتایج حاصل از آندر شهرستان رضوانشهر و دهستان مرکزی
8- نقش توسعه راههای ارتباطی در تغییر و تحولات موجود
1-8- راههای اصلی
2-8- راههای فرعی
3-8- رههای روستایی
2-1-5- نقش عوامل اجتماعی – فرهنگی در تحول تولیدات کشاورزی
1- عقاید اسلامی و فرهنگی در خصوص پرورش حیوانات بومی وغیر بومی
2- باورهای دینی و اعتقادی در خصوص کشت محصولات ویژه
3- ارث و نقش آن در تحول تولیدات کشاورزی
4- توسعه و گسترش مشارکت موثر و همه جانبه مردم و نهادهای محلی در رشد کشاورزی
3-1-5 نقش عوامل سیاسی و دولتی درتحول تولیدات کشاورزی
1- نقش حمایتهای دولتی در ارتقاء سطح تولید کشاورزی
2- پرداخت وام وتسهیلات ویژه به تولیدکنندگان محصولات کشاورزی
3- سیاست حمایت دولت از بازرگانان تجاری وارد کننده و صادر کننده محصولات کشاورزی
4- خدمات و تا سیسات زیر بنایی روستایی و نقش آن در تحولات اقتصاد کشاورزی
2-5- نقش عوامل طبیعی در تحول محصولات کشاورزی منطقه مورد مطالعه
1-2-5- نوسانات آب و هوایی برروی کشاورزی شهرستان رضوانشهر
1- نوسانات جریانات جوی تاثیر گذار در منطقه مورد مطالعه
2- بی نظمیهای بارش در زمان کاشت ، داشت و برداشت محصولات
3- برف و یخیندان ونقش آن در محصولات کشاورزی
2-2-5- ویژگی های آب و خاک
1- نقش آزمایش و بازسازی خاک در تحول تولیدات کشاورزی
2- زهکشی خاک و نقش آن در توسعه کشاورزی منطقه
3- ساخت کانال و نهرهای مهندسی جهت توسعه آبیاری منطقه
3-2-5- بلایای طبیعی و نقش آن در توسعه کشاورزی
1- وقوع سیل براثر شدت بارندگی
2- خشکسالی های خفیف و احتمالی
3- بادهای محلی وغیر بومی
3-5- نقش تولید محصولات جدید کشاورزی در توسعه کشاورزی منطقه
1-3-5- پرورش شتر مرغ جوابگوی نیاز غذایی کشور
2-3-5- بررسی مزیتهای رقابتی صنعت پرورش شتر مرغ در منطقه
فصل ششم : بازتاب فضایی تحولات ، آزمون فرضیات و ارائه پیشنهادات
1-6- برنامه ریزی فضایی ونقش آن در تحولات توسعه روستایی
2-6-علل شکل پذیری وامکان پذیرش دگرگونی درتحولات روستایی درمنطقه مورد مطالعه
1-2-6- نقش آموزش و ارتباطبات در تحولات منطقه
2-2-6- تبادلات و تنوعات فرهنگی در منطقه ارتقاء اجتماعی می آفریند
3-2-6- روستا نشینی شهری دلیلی دیگر بر تحولات روستایی
4-2-6- عالیترین فضایل روستایی چگونه در حال تغییر است
3-6- آزمون فرضیات
4-6- بازتاب فضایی تحولات اقتصادی روستاهای دهستان مرکزی
1-4-6- بازتاب فضایی ریخت بیرونی روستاهای دهستان مرکزی
2-4-6- بازتاب فضایی ریخت درونی روستاهای دهستان مرکزی
5-6- نتیجه گیری از اهداف تحقیق در منطقه مورد نظر
6-6- پیشنهادات برای رشد وتوسعه بهتر شهرستان رضوانشهر و دهستان گیل دولاب
1-6-6- اصلی ترین محدودیتها و تنگناهای توسعه در منطقه مورد مطالعه
2-6-6- اصلی ترین مسایل و موانع توسعه که در منطقه باید به آن توجه شود
3-6-6- اهداف پیشنهادی توسعه برای رفع موانع توسعه پایدار در منطقه مورد مطالعه
4-6-6- راهبردهای پیشنهادی توسعه پایدار در منطقه مورد مطالعه

 

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید