اطلاعیه

صدا و بیان برای بازیگر(کسی به سرهنگ نامه نمی نویسد)

کد محصول HN28

تعداد صفحات: ۱۶۷ صفحه فایلWORD

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

مقدمه ۱
بخش اول: تاریخچه  ۸
– چشم انداز تاریخی صدا و بیان  ۸
– زبان در تاتر  ۳۰

بخش دوم: تکلم ۵۱
– اندامهای گفتار ۵۲
– آوای کلام زبان فارسی  ۶۲
– توصیف آوایی مصوت¬ها و صامت¬ها  ۶۵
– تبیین تمایز صدا و گفتار  ۷۱
– تولید صدا  ۷۲
– تنفس(کلیات)  ۷۷
– تمرین¬ها  ۸۰

بخش سوم: عناصر آواهنگ(لحن)  ۱۱۰
– کیفیت  ۱۱۲
– قدرت  ۱۱۶
– زمان  ۱۲۱
– دانگ صدا  ۱۲۴
– تمرین¬ها  ۱۲۵

بخش چهارم: تشدید کننده¬ها
– حلق/ بینی / دهان  ۱۳۵
– تنوع دانگ و شتاب ۱۳۷
– تنوع ارتفاع صدا ۱۳۸
– تمرین¬ها  ۱۴۰
ضمیمه: زمانبندی ۱۴۷
– شتاب  ۱۴۸
– ضرب  ۱۵۲
– ضرباهنگ ۱۵۳
– منابع و مآخذ ۱۵۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.