پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

ME21- دانلود مقاله ساخت و تولید : طراحي و تحلیل جرثقيل بازويي مفصلدار

کد محصول: ME21

تعداد صفحات: 60 صفحه

فرمت فایل WORD

قیمت: 20000 تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب  1

چکیده: 5

فصل اول         6

انواع جرثقیل ها (م3-3)  6

فصل دوم         9

تقسیم بندی کرین ها از نظر نوع طرح و مدل (م2-3)        9

کرین های پل دار یا سقفی         9

کرین های دوار  10

کرین دوار تک بازویی    11

کرین دواردو بازویی(بازویی مفصل دار)    11

نامگذاری کرینهای بازویی مفصل دار(طبق استاندارد شرکت Gorbel ) (م1-1)          12

کاربرد کرینهای بازویی مفصل دار(م2-3)   13

فصل سوم :       15

محاسبه تیر اصلی کرین (م1-2)   15

بالابر جرثقیل     18

فصل چهارم:     19

سیستم یاتاقان بندی کرین          19

1-4-مقدمه:      20

3-4- سیستم یاتاقان بندی بین ستون و بازوی داخلی        25

4-4-محاسبه سیستم یاتاقان بندی بین ستون و بازوی داخلی          27

شکل8-4.انتخاب رولربرينگ    SKF NU 2213  ECPاز نرم افزار مربوطه   30

5-4-سیستم یاتاقان بندی بین بازوی داخلی و خارجی       31

6-4-محاسبه سیستم یاتاقان بندی بین بازوی داخلی و خارجی       31

تجزیه و تحلیل مهندسیAJ به کمک نرم افزارCOSMOSDesignSTAR (م2-2)          36

تجزیه و تحلیل مهندسیAJ به کمک نرم افزارCOSMOSDesignSTAR (م2-2)          37

Stress analysis of mode 1 38

1.        Introduction 38

2.        File Information     38

3.        Materials     38

4.        Load Information   38

5.        Study Property      38

6.        Stress Results         38

7.        Displacement Results       38

8.        Deformation Results        38

9.        Design Check Results       38

10.      Appendix     38

1. Introduction       38

2. File Information  38

3. Materials  39

4. Load Information          39

5. Study Property   39

6. Stress Results     40

7. Displacement Results   45

8. Deformation Results     48

9. Design Check Results    49

10. Appendix          49

Stress analysis of mode 2 50

11.      Introduction 50

12.      File Information     50

13.      Materials     50

14.      Load Information   50

15.      Study Property      50

16.      Stress Results         50

17.      Displacement Results       50

18.      Deformation Results        50

19.      Design Check Results       50

20.      Appendix     50

11. Introduction     50

12. File Information          51

13. Materials 51

14. Load Information        51

15. Study Property 52

16. Stress Results    52

17. Displacement Results  57

18. Deformation Results   60

20. Appendix          61

منابع و مآخذ     62

چکیده:

کرینهای بازویی مفصل دار می­توانند بارها و محموله­هایی را که بوسیله کرین­های تک بازویی نمی­توان جابجا نمود، با توجه به میدان تحت پوشش خود موقعیت­دهی نموده و جابجا کنند.

  کرینهای بازویی مفصل­دار رفت و برگشت سریع، افزایش بهره وری، کاهش صدمات و بهبود ایمنی را فراهم می آورند، افزایش بهره­وری ناشی از چرخش آسان بازوهای متحرک، موقعیت­دهی دقیق و سریع بار یا محموله می- باشد.از آنجاییکه فقط یک نیروی کمی لازم است تا بازوهای متحرک شروع به حرکت کرده یا متوقف شوند، بنابراین صدمات کاهش یافته و ایمنی بهبود می یابد.

در فصل اول، انواع و اقسام جرثقیل­ها اعم از سقفی یا دوار ذکرشده است.

در فصل دوم، تقسیم بندی کرین­ها از نظر نوع طرح و مدل، معرفی کرینهای تک بازوئی و مفصل دار، نامگذاری و کاربرد کرینهای بازویی مفصل­دار آورده شده است.

در فصل سوم، انتخاب تیراصلی­کرین­وهمچنین محاسبات بازوی داخلی و خارجی کرین توسط نرم افزارSolidWorks  آورده شده است.

در فصل چهارم، سیستم یاتاقان بندی و محاسبه انواع رولربرینگ­های بکاررفته در این کرین بوسیله نرم افزار  SKF Electronic Handbook ذکر گردیده است.

در فصل پنجم، تجزیه و تحلیل مهندسی کرین طراحی شده به کمک نرم افزارCOSMOSDesignSTAR ذکر شده است.

فصل اول  

انواع جرثقیل ها (م3-3)

 منظور از دستگاه‌هاي‌ بالابر، ماشين‌هايي‌ است‌ كه‌ مي‌تواند بار را در امتداد قائم‌ يا امتداد افقي‌ حركت‌ دهد (به‌ استثناي‌ آسانسور حمل‌ افراد و بار) و انواع‌ آن‌ بشرح‌ زير است‌:

الف- جرثقيل‌ Crane  بالابري‌ است‌ كه‌ بتواند باري‌ را در حال‌ آويزان‌ در امتداد قائم‌ و افقي‌ جابجا كند.

ب- جرثقيل‎متحرك‌(Travelling crane) جرثقيلي‌ است‌ كه‌ درروي‌ يك‌ يا چند ريل‎حركت‌‎كند.

ج‌ - جرثقيل‌ با پل‌ متحرك‌  (Over head Travelling crane)  جرثقيل‌ متحركي‌ است‌ كه‌ در امتداد مناسبي‌ زير سقف‌ كارخانه‌ روي‌ ريل‌ حركت‌ كرده‌ و بتواند بار را در امتداد طول‌ و عرض‌ و ارتفاع‌ كار جابجا نمايد.

 د - جرثقيل‌ با دروازه‌ متحرك‌  (Gantry Crane)  جرثقيل‌ متحركي‌ است‌ كه‌ بر روي‌ دو پايه‌ خرپايي‌ شكل‌ سوار بوده‌ و مجهز به‌ چند بالابرنده‌ عمودي‌ باشد و بتواند بار را با خود از نقطه‌اي‌ به‌ نقطه‌ ديگر در روي‌ ريل‌ و در مسير خود حمل‌ كند.

هـ- جرثقيل‌ يك‌ ريلي‌  (Monorail Crane)  جرثقيل‌ متحركي‌ است‌ كه‌ دستگاه‌ بالابر و اتاقك‌ فرمان‌ آن‌ (در صورت‌ وجود) در حال‌ آويز توسط‌ چرخ‌هايي‌ كه‌ روي‌ يك‌ ريل‌ فوقاني‌ حركت‌ مي‌كند جابجا گردد.

 و - جرثقيل‌ متحرك‌ موتوري‌  (Locomotive Crane)  نوعي‌ جرثقيل‌ است‌ كه‌ بر روي‌ وسيله‌ نقليه‌ موتوري‌ سوار شده‌ است‌.

 ز - جرثقيل‌ بازويي‌  (Jib Crane)  نوعي‌ جرثقيل‌ ثابت‌ يا گردان‌ است‌ كه‌ داراي‌ بازويي‌ افقي‌ يا مايل‌ بوده‌ و كابل‌ نگهدارنده‌ بار به‌وسيله‌ بازوي‌ مزبور نگهداري‌ مي‌شود. در اين‌ دستگاه‌ موقعيت‌ قلاب‌ بار نسبت‌ به‌ محور دوران‌ جرثقيل‌ توسط‌ طول‌ و شيب‌ بازو تعيين‌ مي‌گردد و در بعضي‌ موارد كه‌ بازوي‌ جرثقيل‌ افقي‌ است‌ ممكن‌ است‌ بار توسط‌ اتاقك‌ متحركي‌ جابجا شود.

 ح‌ - جرثقيل‌ متحرك‌ زميني‌  (Portable floor Hoist)  نوعي‌ جرثقيل‌ است‌ كه‌ روي‌ چرخ‌ سوار بوده‌ و روي‌ زمين‌ حركت‌ مي‌كند.

 ط‌ - جرثقيل‌ سكودار (چرخ‌ چاه‌)  (tiering Hoist)  نوعي‌ جرثقيل‌ است‌ كه‌ داراي‌ سكوي‌ مخصوص‌ جهت‌ قرار گرفتن‌ بار و حمل‌ آن‌ به‌ قسمت‌ها و انبار كردن‌ بار در ارتفاعات‌ و جاهاي‌ مختلف‌ باشد.

 ي‌ - جرثقيل‌ ساختماني‌ (چرخ‌ چاه‌)  (Crabs and winches)  جرثقيل‌ ثابتي‌ است‌ كه‌ زنجير يا كابل‌ بالابر در روي‌ استوانه‌اي‌ پيچيده‌ شده‌ و پايه‌ دستگاه‌ به‌وسيله‌ پيچ‌هاي‌ فونداسيون‌ يا وسيله‌ ديگري‌ به‌ زمين‌ محكم‌ شده‌ باشد.

ك- جرثقيل‎الكتريكي (Electric hoist) جرثقيل‌ ثابت‌ يا متحركي‌ است‌ كه‌ استوانه‌ حامل‌ كابل‌ يا زنجير توسط‌ موتورالكتريكي‌ به‎حركت‌ درآيد و بار را بالاوپايين‌ ببرد. اين‎بالابر ممكن‌ است‌ مستقلاً كاركرده‌ يا به‌ عنوان‌ بالابر فرعي‌ براي‌ دستگاه‌ بالابر ديگر مورد استفاده‌ قرار گيرد.

ل‌ - جرثقيل‌ بادي‌  (Pneumatic Hoist)  جرثقيلي‌ است‌ شبيه‌ بالا بربند(ك)‌ كه‌ نيروي‌ محرك‌ آن‌ هواي‌ فشرده‌ مي‌باشد.

م‌ - جرثقيل‌ زنجيري‌  (Chain Hoist)  جرثقيل‌ ثابت‌ يا متحركي‌ است‌ كه‌ با دست‌ بكار مي‌افتد و شامل‌ يك‌ يا چند چرخ‌ زنجيري‌ مي‌باشد.

ن‌ - جرثقيل‌ قرقره‌ اي‌ (Block and Tackle)  بالابر ثابت‌ يا متحركي‌ است‌ كه‌ با دست‌ كار كرده‌ و شامل‌ يك‌ يا چند قرقره‌ بوده‌ و نيروي‌ محرك‌ توسط‌ كابل‌ به‌ قرقره‌‎ها و قلاب‌ بار منتقل‌ مي‌گردد.

ص‌ - لوازم‌ بستن‌ و بلند كردن‌ بار شامل‌ طناب‌ كابل‌ فولادي‌ زنجير و ادوات‌ اتصال‌ آنها به‌ يكديگر از قبيل‌ (حلقه‌ - قلاب‌ - بست‌ كابل‌ و غيره‌) مي‌باشد.

فصل دوم

تقسیم بندی کرین ها از نظر نوع طرح و مدل (م2-3)

کرین ها از نظر نوع طرح و مدل به دو دسته زیر تقسیم بندی می شوند:

کرین های پل دار یا سقفی

کرین های دوار

کرین های پل دار یا سقفی

کرین های پل دار(Bridge crane) یا سقفی از متداول ترین نوع کرین ها می باشند شکل (1-2). انتخاب آنها بستگی به نوع ساختمان یا سالن کار گاه دارد بطوریکه برای ارتفاع h یعنی ارتفاعی که بار از زمین تا ارتفاع h حمل می شود، ارتفاع های مختلف سالن ها مورد استفاده قرار می گیرند پس برای انتخاب کرین تنها نوع طرح کرین کافی نیست بلکه نوع ساختمان هم بایستی بررسی گردد.

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید