اطلاعیه

طراحی و تحلیل جرثقیل بازویی مفصل دار

کد محصول: ME21

تعداد صفحات: ۶۰ صفحه

فرمت فایل WORD

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب  ۱

چکیده: ۵

فصل اول         ۶

انواع جرثقیل ها (م۳-۳)  ۶

فصل دوم         ۹

تقسیم بندی کرین ها از نظر نوع طرح و مدل (م۲-۳)        ۹

کرین های پل دار یا سقفی         ۹

کرین های دوار  ۱۰

کرین دوار تک بازویی    ۱۱

کرین دواردو بازویی(بازویی مفصل دار)    ۱۱

نامگذاری کرینهای بازویی مفصل دار(طبق استاندارد شرکت Gorbel ) (م۱-۱)          ۱۲

کاربرد کرینهای بازویی مفصل دار(م۲-۳)   ۱۳

فصل سوم :       ۱۵

محاسبه تیر اصلی کرین (م۱-۲)   ۱۵

بالابر جرثقیل     ۱۸

فصل چهارم:     ۱۹

سیستم یاتاقان بندی کرین          ۱۹

۱-۴-مقدمه:      ۲۰

۳-۴- سیستم یاتاقان بندی بین ستون و بازوی داخلی        ۲۵

۴-۴-محاسبه سیستم یاتاقان بندی بین ستون و بازوی داخلی          ۲۷

شکل۸-۴.انتخاب رولربرینگ    SKF NU 2213  ECPاز نرم افزار مربوطه   ۳۰

۵-۴-سیستم یاتاقان بندی بین بازوی داخلی و خارجی       ۳۱

۶-۴-محاسبه سیستم یاتاقان بندی بین بازوی داخلی و خارجی       ۳۱

تجزیه و تحلیل مهندسیAJ به کمک نرم افزارCOSMOSDesignSTAR (م۲-۲)          ۳۶

تجزیه و تحلیل مهندسیAJ به کمک نرم افزارCOSMOSDesignSTAR (م۲-۲)          ۳۷

Stress analysis of mode 1 38

۱.        Introduction 38

۲.        File Information     ۳۸

۳.        Materials     ۳۸

۴.        Load Information   ۳۸

۵.        Study Property      ۳۸

۶.        Stress Results         ۳۸

۷.        Displacement Results       ۳۸

۸.        Deformation Results        ۳۸

۹.        Design Check Results       ۳۸

۱۰.      Appendix     ۳۸

۱. Introduction       ۳۸

۲. File Information  ۳۸

۳. Materials  ۳۹

۴. Load Information          ۳۹

۵. Study Property   ۳۹

۶. Stress Results     ۴۰

۷. Displacement Results   ۴۵

۸. Deformation Results     ۴۸

۹. Design Check Results    ۴۹

۱۰. Appendix          ۴۹

Stress analysis of mode 2 50

۱۱.      Introduction 50

۱۲.      File Information     ۵۰

۱۳.      Materials     ۵۰

۱۴.      Load Information   ۵۰

۱۵.      Study Property      ۵۰

۱۶.      Stress Results         ۵۰

۱۷.      Displacement Results       ۵۰

۱۸.      Deformation Results        ۵۰

۱۹.      Design Check Results       ۵۰

۲۰.      Appendix     ۵۰

۱۱. Introduction     ۵۰

۱۲. File Information          ۵۱

۱۳. Materials 51

۱۴. Load Information        ۵۱

۱۵. Study Property 52

۱۶. Stress Results    ۵۲

۱۷. Displacement Results  ۵۷

۱۸. Deformation Results   ۶۰

۲۰. Appendix          ۶۱

منابع و مآخذ     ۶۲

چکیده:

کرینهای بازویی مفصل دار می­توانند بارها و محموله­هایی را که بوسیله کرین­های تک بازویی نمی­توان جابجا نمود، با توجه به میدان تحت پوشش خود موقعیت­دهی نموده و جابجا کنند.

  کرینهای بازویی مفصل­دار رفت و برگشت سریع، افزایش بهره وری، کاهش صدمات و بهبود ایمنی را فراهم می آورند، افزایش بهره­وری ناشی از چرخش آسان بازوهای متحرک، موقعیت­دهی دقیق و سریع بار یا محموله می- باشد.از آنجاییکه فقط یک نیروی کمی لازم است تا بازوهای متحرک شروع به حرکت کرده یا متوقف شوند، بنابراین صدمات کاهش یافته و ایمنی بهبود می یابد.

در فصل اول، انواع و اقسام جرثقیل­ها اعم از سقفی یا دوار ذکرشده است.

در فصل دوم، تقسیم بندی کرین­ها از نظر نوع طرح و مدل، معرفی کرینهای تک بازوئی و مفصل دار، نامگذاری و کاربرد کرینهای بازویی مفصل­دار آورده شده است.

در فصل سوم، انتخاب تیراصلی­کرین­وهمچنین محاسبات بازوی داخلی و خارجی کرین توسط نرم افزارSolidWorks  آورده شده است.

در فصل چهارم، سیستم یاتاقان بندی و محاسبه انواع رولربرینگ­های بکاررفته در این کرین بوسیله نرم افزار  SKF Electronic Handbook ذکر گردیده است.

در فصل پنجم، تجزیه و تحلیل مهندسی کرین طراحی شده به کمک نرم افزارCOSMOSDesignSTAR ذکر شده است.

فصل اول  

انواع جرثقیل ها (م۳-۳)

 منظور از دستگاه‌های‌ بالابر، ماشین‌هایی‌ است‌ که‌ می‌تواند بار را در امتداد قائم‌ یا امتداد افقی‌ حرکت‌ دهد (به‌ استثنای‌ آسانسور حمل‌ افراد و بار) و انواع‌ آن‌ بشرح‌ زیر است‌:

الف- جرثقیل‌ Crane  بالابری‌ است‌ که‌ بتواند باری‌ را در حال‌ آویزان‌ در امتداد قائم‌ و افقی‌ جابجا کند.

ب- جرثقیل‎متحرک‌(Travelling crane) جرثقیلی‌ است‌ که‌ درروی‌ یک‌ یا چند ریل‎حرکت‌‎کند.

ج‌ – جرثقیل‌ با پل‌ متحرک‌  (Over head Travelling crane)  جرثقیل‌ متحرکی‌ است‌ که‌ در امتداد مناسبی‌ زیر سقف‌ کارخانه‌ روی‌ ریل‌ حرکت‌ کرده‌ و بتواند بار را در امتداد طول‌ و عرض‌ و ارتفاع‌ کار جابجا نماید.

 د – جرثقیل‌ با دروازه‌ متحرک‌  (Gantry Crane)  جرثقیل‌ متحرکی‌ است‌ که‌ بر روی‌ دو پایه‌ خرپایی‌ شکل‌ سوار بوده‌ و مجهز به‌ چند بالابرنده‌ عمودی‌ باشد و بتواند بار را با خود از نقطه‌ای‌ به‌ نقطه‌ دیگر در روی‌ ریل‌ و در مسیر خود حمل‌ کند.

هـ- جرثقیل‌ یک‌ ریلی‌  (Monorail Crane)  جرثقیل‌ متحرکی‌ است‌ که‌ دستگاه‌ بالابر و اتاقک‌ فرمان‌ آن‌ (در صورت‌ وجود) در حال‌ آویز توسط‌ چرخ‌هایی‌ که‌ روی‌ یک‌ ریل‌ فوقانی‌ حرکت‌ می‌کند جابجا گردد.

 و – جرثقیل‌ متحرک‌ موتوری‌  (Locomotive Crane)  نوعی‌ جرثقیل‌ است‌ که‌ بر روی‌ وسیله‌ نقلیه‌ موتوری‌ سوار شده‌ است‌.

 ز – جرثقیل‌ بازویی‌  (Jib Crane)  نوعی‌ جرثقیل‌ ثابت‌ یا گردان‌ است‌ که‌ دارای‌ بازویی‌ افقی‌ یا مایل‌ بوده‌ و کابل‌ نگهدارنده‌ بار به‌وسیله‌ بازوی‌ مزبور نگهداری‌ می‌شود. در این‌ دستگاه‌ موقعیت‌ قلاب‌ بار نسبت‌ به‌ محور دوران‌ جرثقیل‌ توسط‌ طول‌ و شیب‌ بازو تعیین‌ می‌گردد و در بعضی‌ موارد که‌ بازوی‌ جرثقیل‌ افقی‌ است‌ ممکن‌ است‌ بار توسط‌ اتاقک‌ متحرکی‌ جابجا شود.

 ح‌ – جرثقیل‌ متحرک‌ زمینی‌  (Portable floor Hoist)  نوعی‌ جرثقیل‌ است‌ که‌ روی‌ چرخ‌ سوار بوده‌ و روی‌ زمین‌ حرکت‌ می‌کند.

 ط‌ – جرثقیل‌ سکودار (چرخ‌ چاه‌)  (tiering Hoist)  نوعی‌ جرثقیل‌ است‌ که‌ دارای‌ سکوی‌ مخصوص‌ جهت‌ قرار گرفتن‌ بار و حمل‌ آن‌ به‌ قسمت‌ها و انبار کردن‌ بار در ارتفاعات‌ و جاهای‌ مختلف‌ باشد.

 ی‌ – جرثقیل‌ ساختمانی‌ (چرخ‌ چاه‌)  (Crabs and winches)  جرثقیل‌ ثابتی‌ است‌ که‌ زنجیر یا کابل‌ بالابر در روی‌ استوانه‌ای‌ پیچیده‌ شده‌ و پایه‌ دستگاه‌ به‌وسیله‌ پیچ‌های‌ فونداسیون‌ یا وسیله‌ دیگری‌ به‌ زمین‌ محکم‌ شده‌ باشد.

ک- جرثقیل‎الکتریکی (Electric hoist) جرثقیل‌ ثابت‌ یا متحرکی‌ است‌ که‌ استوانه‌ حامل‌ کابل‌ یا زنجیر توسط‌ موتورالکتریکی‌ به‎حرکت‌ درآید و بار را بالاوپایین‌ ببرد. این‎بالابر ممکن‌ است‌ مستقلاً کارکرده‌ یا به‌ عنوان‌ بالابر فرعی‌ برای‌ دستگاه‌ بالابر دیگر مورد استفاده‌ قرار گیرد.

ل‌ – جرثقیل‌ بادی‌  (Pneumatic Hoist)  جرثقیلی‌ است‌ شبیه‌ بالا بربند(ک)‌ که‌ نیروی‌ محرک‌ آن‌ هوای‌ فشرده‌ می‌باشد.

م‌ – جرثقیل‌ زنجیری‌  (Chain Hoist)  جرثقیل‌ ثابت‌ یا متحرکی‌ است‌ که‌ با دست‌ بکار می‌افتد و شامل‌ یک‌ یا چند چرخ‌ زنجیری‌ می‌باشد.

ن‌ – جرثقیل‌ قرقره‌ ای‌ (Block and Tackle)  بالابر ثابت‌ یا متحرکی‌ است‌ که‌ با دست‌ کار کرده‌ و شامل‌ یک‌ یا چند قرقره‌ بوده‌ و نیروی‌ محرک‌ توسط‌ کابل‌ به‌ قرقره‌‎ها و قلاب‌ بار منتقل‌ می‌گردد.

ص‌ – لوازم‌ بستن‌ و بلند کردن‌ بار شامل‌ طناب‌ کابل‌ فولادی‌ زنجیر و ادوات‌ اتصال‌ آنها به‌ یکدیگر از قبیل‌ (حلقه‌ – قلاب‌ – بست‌ کابل‌ و غیره‌) می‌باشد.

فصل دوم

تقسیم بندی کرین ها از نظر نوع طرح و مدل (م۲-۳)

کرین ها از نظر نوع طرح و مدل به دو دسته زیر تقسیم بندی می شوند:

کرین های پل دار یا سقفی

کرین های دوار

کرین های پل دار یا سقفی

کرین های پل دار(Bridge crane) یا سقفی از متداول ترین نوع کرین ها می باشند شکل (۱-۲). انتخاب آنها بستگی به نوع ساختمان یا سالن کار گاه دارد بطوریکه برای ارتفاع h یعنی ارتفاعی که بار از زمین تا ارتفاع h حمل می شود، ارتفاع های مختلف سالن ها مورد استفاده قرار می گیرند پس برای انتخاب کرین تنها نوع طرح کرین کافی نیست بلکه نوع ساختمان هم بایستی بررسی گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.