اطلاعیه

طراحی دیگ های بخار و آب داغ از نوع پوسته‌ای با ساختمان جوش شده

کد محصول: me229

تعداد صفحات: ۱۱۳ صفحه وورد+ ۳۰ اسلاید

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

طراحی دیگهای بخار و آب داغ از نوع پوسته‌ای با ساختمان جوش شده ۱
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ۱
بخش یک: طراحی
اصول طراحی ۳
نمادگذاری ۴
پوسته‏های استوانه‏ای تحت فشار داخلی ۷
تکیه گاههای زینی شکل ۷
صفحات انتهائی عدسی شکل و لبه‏دار ۹
تاج‏های عدسی شکل و لبه‏دار برای دیگهای عمودی: ۱۳
سوراخهای دارای یک ترتیب مشخص: ۱۵
سوراخهای تقویت شده: ۱۵
سوراخ‏های کوره‏ها: ۱۷
سوراخها و انشعابها: ۱۸
سوراخهای آدم رو مدور برآمده: ۱۸
سوارخهای تقویت نشده: ۱۹
سوراخهای انشعاب: ۱۹
بازرسی و دست‏یابی: ۲۱
انواع و حداقل ابعاد سوراخهای بازرسی و دست یابی: ۲۲
مقاومتها، سفت کننده‏ها و سطوح مهار شده: ۲۴
سطوح تخت مهار شده: ۲۵
مقاوم‏های میله‏ای برای صفحات تخت: ۳۱
مقاومت‏های شعاعی برای آتشدان‏ها: ۳۲
میله مقاوم‏های طولی: ۳۲
بارهای وارده بر روی لوله‏های مقاوم و مقاوم‏های میله‏ای: ۳۲
مقاوم‏های صفحه‏ای و مفصلی (مقاوم گوشه): ۳۳
ضخامت لوله‏های تحت فشار خارجی: ۳۶
لوله‏های مقاوم و لوله‏های ساده: ۳۷
لوله‏های تحت فشار داخلی: ۳۸
کوره‏ها: ۴۲
حد مجاز خوردگی و رواداریها: ۴۷
سفت کننده‏ها ۴۸
پوسته‏های کروی تحت فشار خارجی ۵۰
صفحات انتهای عدسی شکل تحت فشار خارجی: ۵۰
حلقه‏های U شکل (نعل اسبی:) ۵۱
ورق آتشدان تحت فشار: ۵۱
بخش دوم: عملیات حین ساخت بغیر از جوشکاری
علامتگذاری ورق ۵۳
شکل دادن ورق به روش سرد: ۵۳
برشکاری قطعات آهنگری شده: ۵۳
پوسته‏های استوانه‏ای: ۵۳
سطح مقطع‏های پوسته دیگهای تکمیل شده: ۵۳
بی‏نظمی در انحنای پوسته: ۵۴
لوله‏های ساده و لوله‏های مقاوم: ۵۶
دربهای داخلی: ۵۷
قسمت برآمده یا تورفته: ۵۸
متعلقات لبه‏دار، پیچ و مهره‏ای یا پیچ دو سر رزوه: ۵۸
متعلقات پیچی سوار شده به انشعابات پیچی: ۵۹
آتشدانها و محفظه‏های برگشتی: ۶۰
آتشدان‏های مدور ساده: ۶۰
لوله‏های عرضی و مقاوم‏ها: ۶۲
بخش سوم:مهارت و ساخت در جوشکاری
۵-۲ مواد: ۶۴
ساخت و تائید جوشکاری: ۶۶
نمونه‏های آزمایش: ۶۶
آزمایشات غیر مخرب: ۶۸
تجدید آزمایش: ۷۰
آزمایش‏های کشش: ۷۰
آزمایش‏های خمش: ۷۰
آزمایش‏های ضربه: ۷۰
مردودی نمونه‏های آزمایشی مجدد: ۷۰
برش، جفت کردن و تنظیم قبل از جوشکاری: ۷۱
آماده‏سازی برای جوشکاری: ۷۱
جفت کردن و میزان کردن: ۷۲
شرایط سطح قبل از جوشکاری: ۷۲
رواداری‏های مونتاژ و تنظیم: ۷۲
تراز نبودن خط میانی: ۷۲
اتصالات محیطی: ۷۳
اتصالات صفحه لوله: ۷۳
جوشهای گوشه: ۷۳
مقررات متفرقه جوشکاری: ۷۳
جوشکاری ورق قبل از شکل دادن سر دیاگرم: ۷۴
کنترل عملیات حرارتی پس از جوشکاری: ۷۹
عملیات حرارتی برای نمونه‏های آزمون: ۷۹
قبولی آزمایش غیر مخرب موضعی: ۸۴
تکنیک‏های آزمایش آلتراسونیک ۸۵
روش‏های فنی آزمایش ذره مغناطیسی: ۸۵
نحوه گزارش دادن آزمایشهای غیر مخرب: ۸۶
اطلاعات اضافی برای روشهای ویژه: ۸۷
بخش چهارم: بازرسی و آزمایش فشار
بازرسی در جریان ساخت: ۹۱
آزمایشهای فشار: ۹۲
شیرهای اطمینان: ۹۳
دیگهای بخار و آب داغ مدار بسته: ۹۳
نشان دهنده‏های سطح آب: ۹۵
لوله‏های رابط برای تجهیزات سطح آب: ۹۸
متعلقات اخراج و تخلیه آب دیگ ۹۸
شیر فلکه‏ها یا شیرهای سماوری اخراج: ۹۹
متعلقات اخراج مدام و اتوماتیک: ۹۹
شیر فلکه‏های اصلی قطع دیگ: ۱۰۰
شیر فلکه‏های اصلی قطع کننده برای دیگهای آب داغ: ۱۰۱
کنترلهای اتوماتیک برای دیگهای بخار: ۱۰۳
کنترلهای مستقل نزول قطع آب به کمتر از حد مجاز: ۱۰۶
منابع و مراجع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.