طراحی تهویه مطبوع واگن های لکوموتیو و بررسی موتور لکوموتیو آلستوم

کد محصول: me227

تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایل word

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

مقدمه…۱
فصل اول: شناسایی اجزای داخلی موتور دیزل لکوموتیوآلسترم
۱-۱- موتور چهار زمانه (The four stroke engine)5
۱-۲- محفظه میل لنگ (Crankcase)5
۱-۳- میل لنگ و پیستون‌ها (Crankshaft and Pistons)6
۱-۴- خرابی میل لنگ..۹
۱-۵- فلایویل (Flywheel) .10
۱-۶- دمپر ارتعاشات پیچشی (Torsional Vibration Damper) ..10
۱-۷- میل بادامک‌ها (Camshafts) 12
۱-۸- پیراهن سیلندر (Cylinder liners) .12
۱-۹- شفت کنترل (Control shaft) 13
۱-۱۰- دنده کنترل (Control gear) .13
۱-۱۱- دنده سوپاپ (Valve gear) .14
۱-۱۲- منیفولد دود (Exhaust manifold) ..14
۱-۱۳- سیستم بستن هوا (Air shut off system) ..15

فصل دوم : توربوشارژر (Turbocharger)
۲-۱- توربوشارژر (Turbocharger) 17
۲-۲- مشکلاتی که باعث خرابی زودرس توربوشارژرها می‌گردد..۱۹
۲-۳- ارائه طریق برای حل مشکل افزایش شدید سرعت توربوشارژر۱۹
۲-۴- عوامل عمده خرابی توربوشارژر و روش تحلیل خرابی۲۱
۲-۴-۱- یافتن نقطه شروع خرابی..۲۱
۲-۵- افزایش دمای دود خروجی..۲۶
۲-۶- خاوش کردن موتور داغ۲۶

فصل سوم: انژکتور (INJECTOR)
۳-۱- انژکتور . .۲۹
۳-۲- تنظیمات انژکتور.. ..۳۵
۳-۳- چک کردن تایمینگ واقعی پاشش سوخت: ..۳۵

فصل چهارم : کمپرسور هوا (Air Compressor)
۴-۱- کمپرسور هوا (Air Compressor) . 38
۴-۲- «نحوه عملکرد کمپرسورها»۳۸
۴-۳- «سیستم روغنکاری کمپرسورها»..۴۰
۴-۴- سوپاپ اطمینان و فیلتر روغن.. .۴۳
۴-۵- سیلندر فشار پائین.. .۴۳
۴-۶- سوپاپ ورودی سیلندر فشار پائین.. ..۴۳
۴-۷- سوپاپ اطمینان سیلندر فشار بالا.. .۴۳
۴-۸- مدار خنک‌کن آب.. .۴۳
۴-۹- ساختار پوسته‌ای بدنه شاسی و پوسته بدنه (۱) .۴۴
۴-۹-۱- سوئیچ فشار..۴۴
۴-۹-۲- کولر (۴) ..۴۵
۴-۹-۳- سوپاپ اضطراری (۵) .۴۵
۴-۹-۴- جدا کنند هوا و آّب (۶) ۴۵
۴-۹-۵- سوپاپ تخلیه آهنربایی (۷) ..۴۵
۴-۹-۶- سوپاپ جلوگیری کننده از برگشت (۸) .۴۵

فصل پنجم : گاورنر/ عملگر (Governor/ actuator)
۵-۱- گاورنر : ..۴۷
۵-۲- انواع گاورنر: .۴۷
۵-۳- وظائف گاورنر از نظر حفاظتی۴۸
۵-۴- رابطه پمپ سوخت و گاورنر..۵۰

فصل ششم : سیستم خنک‌کاری، سوخت‌رسانی و روغن‌کاری
۶-۱- پمپ‌های آب (Water pumps) 52
۶-۱-۱- مدار HT (Jacket / HT Circuit) ..52
۶-۱-۲- مدار LT (Jacket / LT Circuit) ..52
۶-۲- اینترکولر (Chargecooler) ..52
۶-۳- پمپ انتقال دهنده سوخت (Fuel transfer pump) 53
۶-۴- پیش فیلتر کردن سوخت (Fuel prefilter) 53
۶-۴-۱- فیلتر سوخت (Fuel filter) 53
۶-۵- سیستم روغن‌کاری (Lubricating oil system) ..55
۶-۶- ملزومات کلی ..۵۵
۶-۷- پمپ روغن کاری (Lubricating pump) 55
۶-۸- کولر روغن (Lubricating oil cooler) 56
۶-۹- فیلتر روغن (Lubricating oil filter) .57
۶-۱۰- سوپاپ اطمینان روغن (Lubricating oil relief valve) ..58

فصل هفتم : محاسبه بار برودتی تهویه واگن لکوموتیو
۷-۱- بار برودتی۶۰
۷-۲- اجزای دیواره‌ها سقف و کف واگن۶۱
۷-۳- محاسبه ضرایب انتقال حرارت جابجایی.۶۳
۷-۴- محاسبه ضریب انتقال حرارت کلی اجزاء..۶۵
۷-۵- جدارهای جانبی (طولی) ..۶۵
۷-۶- محاسبه برودتی واگن۶۹
۷-۷- محاسبه دبی هوای حامل بار سرمایی ..۷۷
۷-۸- محاسبه بار حرارتی زمستانی۷۷
۷-۹- اواپراتورها .۷۹
۷-۱۰- ساختمان اواپراتورها ۷۹
۷-۱۱- کندانسورها .۸۰
۷-۱۲- محل قرارگیری کندانسور در واگنها ۸۰
۷-۱۳- طراحی سیستم کانال کشی سیستم واگن ۸۲
۷-۱۴- انتخاب سیستم کنترل برای واحد تهویه واگن ..۸۴
منابع و مأخذ .۸۵