اطلاعیه

بررسی تجدید ساختار در سیستم های برق قدرت

کد محصول: me251

تعداد صفحات۱۰۱ صفحه فایل word

قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

چکیده

با گسترش روز افزون سیستم های قدرت ، مسائل جدیدی در مورد نحوه  تامین توان مورد نیاز مشترکین مطرح شده است . یکی از مهمترین مسائل نحوه برنامه ریزی و قیمت گذاری انرژی الکتریکی و تاثیر آن بر کیفیت برق می باشد.

در  سال های اخیر با توجه به گرایش به سمت خصوصی سازی صنعت برق ، مسائل مربوط به عرضه و تقاضای انرژی الکتریکی دچار دگرگونی شده و اصطلاحاً ساختار سیستم های قدرت به خصوص از لحاظ اقتصادی و به تبع آن مسائل فنی تغییر یافته است. در این پروژه به بیان دلایل گرایش به تجدید ساختار صنعت برق و اجزاء سیستم تجدید ساختار شده ومزایا و معایب سیستم تجدید ساختار شده پرداخته ایم .

  فهرست

مقدمه ۱

فصل اول : آشنایی با مفهوم تجدید ساختاردر صنعت برق

۱-۱  مقدمه      ۵

۲-۱  تاریخچه تجدید ساختار      ۶

۳-۱  تاریخچه تجدید ساختار در ایران      ۷

۴-۱  دلایل گرایش به تجدید ساختار      ۸

۵-۱  مزایای تولید رقابتی     ۹

۶-۱  نتیجه گیری     ۱۱

فصل دوم :  اجزاء سیستم تجدیدساختار شده ومدلهای مختلف بازار برق

۱-۲  مقدمه    ۱۳

۲-۲  اجزای سیستم های تجدید ساختار شده   ۱۴

۱-۲-۲ شرکت های تولید (Gencos)     ۱۴

۲-۲-۲ شرکت های توزیع و فروشندگان جزء(Discos)    ۱۵

۳-۲-۲ مالکین شبکه انتقال (TOS)      ۱۵

۴-۲-۲  بهره بردار مستقل سیستم     ۱۶

۱-۴-۲-۲ وظایف ISO برای رسیدن به اهداف بهره بردار مستقل سیستم     ۱۷

۲-۴-۲-۲ طبقه بندی انواع ISO  ۱۹

۵-۲-۲ بورس برقی (PX)      ۲۰

۶-۲-۲  هماهنگ کننده های زمان بندی (SCS)     ۲۲

۳-۲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮﻕ   ۲۲

۱-۳-۲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ۲۳

۴-۲ مدل های اجرایی ساختار صنعت برق    ۲۶

۱-۴-۲ انحصار یکپارچه عمودی VIM    ۲۷

۱-۱-۴-۲  مزایای مدل VIM   ۲۸

۲-۱-۴-۲  معایب مدل VIM    ۲۹

۲-۴-۲  مدل انحصار خریدار برق Monopsony  ۲۹

۱-۲-۴-۲ مزایای مدل Monopsony   ۳۰

۲-۲-۴-۲  معایب مدل Monopsony     ۳۰

۳-۴-۲  مدل رقابت در بازار عمده فروشی WCM  ۳۱

۱-۳-۴-۲  مزایای مدل WCM   ۳۲

۲-۳-۴-۲  معایب مدل WCM      ۳۳

۴-۴-۲  مدل انتخاب کامل مشتری FCC   ۳۳

۱-۴-۴-۲  مزایای مدل FCC    ۳۵

۲-۴-۴-۲  معایب مدل FCC    ۳۵

۵-۲  ﻣﻠﺰﻭﻣﺎﺕ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺮﻕ    ۳۶

۶-۲ ساختار طراحی شده برای بازار برق ایران    ۳۶

۷-۲  ویژگیهای بازار برق ایران  ۳۷

۸-۲ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪﻱ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ ۳۷

فصل سوم : توسعه سیستم انتقال در محیط جدید

۱-۳  مقدمه   ۴۰

۲-۳  نقش تأمین کننده خدمات   ۴۳

۱-۲-۳ شرکت برق مبتنی بر ساختار عمودی   ۴۵

۲-۲-۳ سه مدل مختلف بازار برق    ۴۵

۳-۲-۳  تأمین کننده خدمات انتقال برای سود   ۵۰

۳-۳ سازمان بازار جدید  ۵۵

۱-۳-۳ طراحی نرخ تشویقی ـ تنظیم سقف قیمت   ۵۷

۲-۳-۳ طرح بیمه اولویت    ۶۴

۳-۳-۳  توسعه سیستم انتقال    ۶۸

۴-۳  برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال با یک معیار بازار محور جدید ۶۹

۱-۴-۳  معیار درصد خطای توان    ۷۰

۲-۴-۳  تعریف مسأله برنامه ریزی توسعه انتقال و روش حل آن   ۷۵

۵-۳  نتیجه گیری    ۷۶

فصل چهارم  :  قیمت  گذاری سیستم انتقال در سیستم های دسترسی باز

۱-۴  مقدمه ۸۱

۲-۴ روش های قیمت گذاری  Rolled-in 83

۳-۴ روش های قیمت گذاری افزایشی (مرزی) ۸۴

۱-۳-۴ قیمت گذاری گره ای ۸۴

۲-۳-۴  قیمت گذاری ناحیه ای ۸۶

۴-۴  بازیافت هزینه جای گرفته ۸۷

۱-۴-۴ تخصیص دهی تنها برای استفاده ظرفیتی ۸۸

۲-۴-۴  تخصیص دهی تنها بر پایه سود قابلیت اطمینان ۸۹

۳-۴-۴  ترکیب استفاده ظرفیتی و سود قابلیت اطمینان ۹۰

۵-۴  روش قیمت گذاری انتقال در شرکت شبکه ملی (NGC) انگلستان ۹۰

۶-۴  رقابتی کردن بازار برق با حل مسأله TEPدر محیط تجدید ساختار یافته ۹۳

۱-۶-۴  روش های کلی TEP 94

۲-۶-۴  روش های حل TEP 96

۳-۶-۴ تعریف LMP و معیار بازار محور ۹۸

۷-۴ نتیجه گیری ۱۰۰

منابع ۱۰۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.