بررسی و شناخت موتورهای پیستونی ، هیدروژنی و CNG

کد محصول: me172

تعداد صفحات: ۱۳۰ صفحه فایل word

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست

فصل اول :موتورهای هیدروژنی……………………۴

اهداف………………………………………۵

خصوصیات احتراقی هیدروژن……………………….۶

نسبت هوا به سوخت هیدروژن……………………..۱۰

مشکل احتراق پیش رس و راه حل آن………………..۱۳

سیستم سوخت رسانی …………………………..۱۴

رقیق سازی حرارتی……………………………۱۷

طراحی موتور………………………………..۱۸

سیستم جرقه زنی……………………………..۲۰

تهویه محفظه لنگ………………………………۲۱

بازده حرارتی……………………………….۲۳

آلاینده ها………………………………….۲۴

قدرت خروجی………………………………..۲۷

ترکیب های گاز هیدروژن………………………۲۷

وضعیت کنونی……………………………….۳۰

موتورهای هیدروژنی انژکتوری دو زمانه………….۳۱

معرفی یک موتور هیدروژنی BMW  ………………۳۷

موتور H2R ………………………………..41

سیستم سوپاپ H2R …………………………..43

تکنولوژی ایمنی H2R ………………………..46

تکنولوژی سوپاپ مخزن…………………………۴۸

شاسی و تعلیق H2R ………………………….49

فصل دوم : تولید و ذخیره سازی هیدروژن و CNG ….51

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی سوخت ها ……………۵۲

مهمترین روش های تولید هیدروژن………………..۵۸

مقایسه ذخیره سازی هیدروژن و CNG ……………62

دانسیته انرژی……………………………..۶۲

کار تراکم………………………………..۶۶

محدوده حرکت……………………………….۶۷

فصل سوم: موتورهای CNG سوز…………………۶۹

فرمول CNG……………………………….70

موتورهای گاز سوز………………………….۷۲

پدیده کوبش ………………………………۷۴

خصوصیات گاز طبیعی…………………………۷۵

خواص شیمیایی……………………………..۷۷

ارزش حرارتی گاز……………………………۷۹

ارزش حرارتی حجمی مخلوط استوکیومتریک……………۸۱

خواص ضد کوبش……………………………..۸۲

تمایل به احتراق پیش رس………………………۸۳

سرعت شعله………………………………..۸۵

مقایسه قیمت تمام شده سوخت های مختلف ………….۸۸

احتراق……………………………………۹۰

نسبت هوا به سوخت نسبی…………………….۹۲

سیستم احتراق………………………………۹۴

احتراق رقیق………………………………۹۷

غنی سازی بوسیله هیدروژن…………………..۹۹

طبقه بندی خودروهای گاز سوز………………..۱۰۰

موتورهای OEM و موتورهای تبدیل یافته……….۱۰۳

موتورهای دو گانه سوز……………………..۱۰۶

سیستم سوخت رسانی در موتور های دو گانه سوز…..۱۱۲

موتورهای بنزینی تبدیل شده به دو گانه سوز……۱۱۳

        موتورهای دیزلی تبدیل شده به گاز سوز………..۱۱۶

هزینه تبدیل……………………………..۱۱۷

اثر استفاده از گاز طبیعی بر راندمان………..۱۱۸

راندمان موتورهای دیزلی تبدیل شده به گاز سوز..۱۲۱

موتورهای دو گانه سوز…………………….۱۲۲

کاربرد موتورهای دو گانه سوز………………۱۲۵

سیستم احتراق در موتورهای دو گانه سوز……….۱۲۶

موتورهای دو گانه سوز معمولی………………۱۲۷

موتورهای دو گانه سوز با آلودگی NOx کم…….۱۲۹

موتورهای دو گانه سوز با پاشش مستقیم……….۱۳۰

نتیجه گیری ……………………………۱۳۵

منابع و ماخذ…………………………..۱۳۷

منابع و ماخذ

۱-   hydrogen energy   ,J.S.WALLACE     ۱۹۸۴

۲-  hydrogen energy    ,S.FURUHAMA       ۱۹۷۹

۳- hydrogen energy    ,J.HORD                ۱۹۷۸

۴- Hydrogen use in internal combustion engine , college of the desert 2001

۵- Hydrogen production and delivery  , merit and peer 2006

۶- BMW clean energy     , www.bmwtransact.com

۷- BMW hydrogen racer H2R . www.bmwworld.com

۸- BMW H2R hydrogen car . www.cardesignonline.con

۹- Tartarini CNG Training course, Nov. 2003.

۱۰- www.tartarini.it

۱۱- CNG AND LPG TECHNICAL BULLETIN, 2nd Edition, HYTE CO., 1998

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.