روغن کاری و انواع پمپ ها در صنعت هیدرولیک

کد محصول: me121 

تعداد صفحات: ۸۵ صفحه فایل word

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب :

فصل اول
روغن وانواع آن
تاریخچه ۱
کار روغن موتور چیست؟ ۱
وظایف عمده روغن موتور ۲
انواع روغنها
روغنهای نیمه سینیتیک ۵
روغنهای سینیتیک ۵
مزایای روغن سینیتیک ۶
چند نکته ۹
افزودنی ۱۵
نکاتی برای افزایش طول عمر موتور ۱۶
کثیف شدن روغن ۱۷
چگونه از ایجاد لجن جلوگیری کنیم ۱۷
از چه روغنی استفاده کنیم ۱۸
مناسب ترین زمان تعویض روغن موتور ۱۸
چرا روغن موتور باید تعویض گردد ۱۹
عوامل موثر در مدت کارکرد تعویض روغن موتور ۲۰
شرایط کار موتور و خودرو ۲۰
نوع و کیفیت سوخت چه نقشی در تعویض روغن دارد؟ ۲۱
روغنهای پاک کننده Detergent oil 23
درجه غلظت ، روغن, چسبندگی یا Viscosity 24
مواد تعدیل کننده غلظت ۲۴
در نظر گرفتن آب و هوا ۲۴
آیا غلیظتر بودن روغن به معنای بهتر بودن آن است ۲۵
ارزیابی روغن ۲۵
شرایط و عوامل تأثیر گذار ۲۷
ویژگیهای روغن و ( عیوب ذاتی) ۲۷
آلودگی سوخت ( fuel dilution) وآلودگی مایع خنک کننده (coolant): 29
ارزیابی روغن موتور در انجام یک تست میدانی ۳۰
ستاره ها ۳۴
خلاصه مطلب ۳۴
مشخصات روغن هیدرولیک گیربکس اتوماتیک ۳۵
خصوصیات روغن هیدرولیک ۳۶
انواع روغنهای توصیه شده توسط کارخانجات برای سرویس جعبه دنده ۳۶
انتخاب روغن جعبه دنده ۳۷
کنترل سطح روغن و کیفیت آن ۳۸
کنترل کیفیت روغن ۳۸
شیری رنگ شدن روغن ۳۹
لعاب دار شدن روغن ۳۹
راهنمای عملی روانکاری در جعبه دنده های اتوماتیک و تراکتور ۳۹
ترکیبات آلی نیتروژن دار ۴۱
عمده ترین ویژگی های روغن های A.T.F 43
پایداری در برابر خوردگی و سائیدگی ۴۴
حداقل ویسکوزیته ۴۵
سیر تکاملی روغن های A.T.F 46
مزایای عمده روانکاری با روغن ۵۰
معایب روغن ۵۱
فصل دوم
مبدل گشتاور
مقدمه ۵۲
اجزای مبدل گشتاور ۵۴
اجزا مبدل چگونه به گیربکس و موتور متصل شده اند ۵۴
نحوه کار مبدل ۵۵
مزایا و معایب ۵۹
فصل سوم
هیدرولیک
مقدمه ۶۲
انواع پمپ ها در صنعت هیدرولیک ۶۳
پمپ ها با جا به جایی غیر مثبت ۶۳
پمپ های با جابجایی مثبت ۶۴
پمپ ها با جابه جایی مثبت از نظر ساختمان ۶۴
پمپ ها با جابه جایی مثبت از نظر میزان جابه جایی ۶۴
پمپ های دنده ای Gear Pump 65
پمپ ها ی دنده ای ۶۵
دنده خارجی External Gear Pumps 66
دنده داخلی Internal Gear Pumps 67
پمپ های گوشواره ای Lobe Pumps 68
پمپ های پیچی Screw Pumps 69
پمپ های ژیروتور Gerotor Pumps 69
پمپ های پره ای ۷۰
پمپ های پیستونی ۷۲
پمپ های پیستونی محوری با محور خمیده ۷۳
پمپ های پیستونی محوری با صفحه زاویه گیر ۷۴
پمپ های پیستونی شعاعی (Radial piston pumps) 76
پمپ های پلانچر (Plunger pumps) 77
راندمان پمپ ها (Pump performance) 78
جک هیدرولیک ۷۹
مزیت مکانیکی جک هیدرولیک ۸۰
آیا جک هیدرولیک مقدار کار را افزایش می‌دهد؟ ۸۱
کاربردهای جک هیدرولیک ۸۲