شبیه سازی ربات به کمک سیم مکانیک متلب

کد محصول: me82

تعداد صفحات: ۴۰ صفحه فایل word

قیمت: ۸۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

مقدمه ۴
بلوک های محیط Simmechanics 4
Body 4
تنظیم شرایط اولیه جسم: ۴
Ground 5
Machine Environment 6
Angle driver 7
Distance Driver 8
Gear constraint 9
Linear Driver 9
Paralled Constraint 9
Point – Curve Constraint 10
Velocity Driver 10
Body spring & Damper 10
Joint Spring & Damper 11
Disassembled Cylindrical 11
Disassembled Prismatic 12
Disassembled Revolute 12
Disassembled Spherical 13
Revolute – Revolute 13
REVOLUTE- Spherical 14
Spherical -Spherical 14
Bearing 15
Bushing 15
Custom Joint 15
Cylindrical 16
Gimbal 16
In-plane 17
Planar 17
Prismatic 18
Revolute 18
Screw 19
Six-DoF 19
Spherical 19
Telescoping 20
Universal 20
Weld 21
Body Actuator 21
Body Sensor 22
Constraint & Driver Sensor 23
Driver Actuateor 24
Joint Actuator 24
Joint Initial Condition 25
Joint Sensor 25
Joint Sensor Actuator 25
Variable mass & inertia Actuator 26
Connection Port 26
Continuous Angle 26
Convert from rotation matrix to virtual reality toolbox 26
Mechanical Branching Bar 27
طراحی یک مکانیزم چهار میله‌ای ۲۷
صورت مساله ۲۷
شبیه سازی مکانیزم در محیط Simmechanics 27
مشخصات بلوک‌ها ۲۹
اجرای برنامه ۳۱
وارد کردن مکانیزم شبیه سازی شده از نرم‌افزار Solidworks به محیط Simulink 32
نحوه نصب Simmechanics بر روی نرم‌افزارsolidworks 32
نحوه فعال‌سازی Simmechanics در نرم‌افزار Solidworks 32
ذخیره مکانیزم با فرمت xml 34
فراخوانی مکانیزم شبیه سازی شده در solidworks در نرم‌افزار Matlab 34
طراحی یک مکانیزم چهار میله‌ای cranck-rocker با کمک نرم‌افزار solidworks 37
صورت مساله ۳۷
وارد کردن مکانیزم شبیه‌سازی شده به محیط سیمولینک ۳۷