آبکاری قطعات فلزی

این فایل موجود نمی باشد

فهرست مطالب 
آبکاری قطعات فلزی ۱
مقدمه ۱
معرفی کارخانه ۲
آبکاری الکتریکی ۲
قوانین فارادی ۳
آبکاری بدون استفاده از منبع جریان خارجی ۴
آماده سازی قطعات برای آبکاری ۵
موقعیت های استفاده از نانوتکنولوژی صنایع آبکاری ۶
آبکاری با نیکل ۷
آبکاری با کروم ۸
آبکاری با مس ۹
آلیاژهای مس ۱۱
آبکاری با روی ۱۱
الکترولیت‌های آبکاری روی ۱۱
آبکاری با کادمیوم ۱۳
الکترولیت‌های آبکاری کادمیوم ۱۳
آبکاری با قلع ۱۴
الکترولیت‌های آبکاری قلع ۱۴
آبکاری با نقره ۱۴
الکترولیت‌های آبکاری نقره ۱۵
آبکاری با طلا ۱۵
آبکاری با فلزات گروه پلاتین ۱۶
آبکاری اجسام غیر هادی ۱۷
عوامل موثر در آبکاری – مکانیزم حفاظت پوشش ۱۷
عوامل موثر در آبکاری ۱۷
ولتاژ ۱۷
چگالی جریان ۱۸
درجه تفکیک (یونیزاسیون) الکترولیت ۱۹
سرعت مهاجر یونها ۱۹
اصول رسانش الکترولیتی ۲۰
مسیر جریان الکترونها در الکترولیز ۲۱
عوامل موثر بر رسانش الکترولیتی ۲۱
استوکیومتری الکترولیز ۲۲
هدایت الکتریکی ویژه ۲۳
غلظت یون فلزی ۲۶
pH محلول ۲۶
دما ۲۷
گردش محلول ۲۸
تلاطم ۲۸
توان تاپ (T.P) 29
توان پوشاندن ۳۱
آندها و مشخصات آنها ۳۱
عوامل متالورژیکی ۳۳
قوانین فاراده ۳۶
مکانیزم حفاظت پوشش ۳۸
برعکس شدن قطبیت ۴۰
خواص پوششها ۴۱
استحکام و قابلیت انعطاف ۴۱
تنشهای داخلی ۴۲
سختی ۴۳
چسبندگی ۴۴
پوشش کروم ۴۵
حمامهایی با کلرور بالا ۴۶
حمامهای پوش نیکل ۴۷
حمامهای پوشش نیکل عبارتند از : ۴۷
حمامهای وات نیکل ۴۹
ساختار پوششهای مس ۵۰
ریب فلزات با عوامل غیر خوردگی ۵۱
فرایند خودبه‌خودی و فرایند غیرخودبه‌خودی ۵۱
جنبه‌های اقتصادی فرایند خوردگی ۵۲
پوششهای رنگها و جلاها ۵۳
پوششهای فسفاتی و کروماتی ۵۳
پوششهای اکسید فلزات ۵۴
پوششهای گالوانیزه ۵۴
پوششهای قلع ۵۵
تصفیه پساب‌های صنعت آبکاری ۵۵
احیای کلی پسابها ۵۶
طولانی نمودن دوره سیکل ۵۶
سم زدایی مستقیم ۵۷
سم زدایی پیوسته ۵۷
مسمومیت زدایی سیانیدها ۵۷
از بین بردن به طریق اکسیداسیون. ۵۸
مسمومیت زدایی اکسید کروم (VI) 58
خنثی سازی و ترسیب فلزات سنگین ۵۹
تصفیه لجن ها ۵۹
مبادله کننده های یونی ۶۰
منابع: ۶۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.