بررسی سیستم فرمان

کد محصول: me50

تعداد صفحات: ۹۰ صفحه فایل word

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب :

مقدمه
فصل اول
سیستم فرمان
معرفی سیستم فرمان
اجزای سیستم فرمان
انواع جعبه فرمان
جعبه فرمان ساچمهء
جعبه فرمان شانه ای
نسبت فرمان
نسبت فرمان متغیر
سیستم فرمان هیدرولیکی
انواع فرمان های هیدرولیکی
اجزای سیستم فرمان هیدرولیکی
پمپ فرمان هیدرولیکی
شیلنگ ها و اتصالات
روغن فرمان هیدرولیکی
کلید فشار سیستم هیدرولیکی
جعبه فرمان ساچمه ای هیدرولیکی
جعبه فرمان شانه ای هیدرولیکی
جعبه فرمان با نیروی کمکی
سیستم فرمان الکترونیکی
طرح یک سیستم EPS بر روی ستون فرمان
مقایسه سیستم فرمان هیدرولیکی و الکترونیکی
مزیت های سیستم فرمان الکترونیکی
فصل دوم:
هندسه سیستم فرمان
مزیت مکانیکی
نسبت فرمان(نسبت دنده)
زاویه کمبر(Camber Angle)
شیب محورفرمان(King pin angle)
زاویه مجموع
انحراف فرمان(scrub radius)
زاویه کستر(caster angle)
زاویه تو (toe angle)
زاویه آکرمان(ackerman angle)
ست بک (setback)
زاویه فرمان داخل
زاویه فرمان خارج
صفحه چرخ
مرکز چرخ
مرکزسطح تماس تایر
شعاع بارگذاری
نیروهای وارده برفرمان
نیروی طولی
نیروی جانبی
نیروی عمود بر سطح
گشتاور بالاگردان
گشتاور مقاوم غلتشی
گشتاور تنظیم
زاویه لغزش (Slip Angle)
نسبت لغزش (Slip Ratio)
سختی دور زدنC (Cornering Stiffness)
سختی کمبر (Camber Stiffness)
فاصله هوائی (Pneumatic Trail )
بار عمودی (Normal load)
ضریب اصطکاک جاده (Friction Coefficient)
مقادیر پارامترهای فنی سیستم فرمان پراید
(R&P)
فصل سوم:
سیستم فرمان پرایدهیدرولیکی(R&P)
مجموعه پمپ هیدرولیک
مجموعه کمپرسور مربوط به سیستم کولر
لوله های انتقال سیا ل
فصل چهارم:
آشنائی با نرم افزارADAMS
فصل پنجم:
Adams/car
مزایای Adams/car
شرح کامل مراحل پروژه
آنالیزجابجایی چرخها
steering (اجرای آنالیز فرمان)
فصل ششم:
نتایج آنالیز سیستم فرمان(steering )