پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

ME30 - مقاله مکانیک و مهندسی مواد نگرشی بر ریخته گری دقیق و بررسی انواع آن

کد محصول: me30

فرمت فایل word

تعداد صفحات : 76 صفحه

قیمت: 15000 تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

چکیده  7

فصل اول           8

معرفی   8

مقدمه    9

1-1- ريخته‌گري دقيق    10

1-2- ویژگیهای اين روش           11

1-3- طبقه‌بندي فرآيند ريخته‌گري دقيق    13

1-3-1-  قالبگیری پوستهای        14

1-3-2- قالبگیری توپر    14

فصل دوم           19

مدل مورد استفاده در ریختهگری دقیق       19

2-1-  مواد سازنده مدل   20

2-2- مدلهاي مومي        21

2-3- موم‌هاي تزريقي     21

2-4- دامنه انجماد          23

2-5- مجموعه مدل         24

فصل سوم          27

مواد دیرگداز مورد استفاده در ریختهگری دقیق      27

3-1- روش قالبگيري پوسته سراميكي       28

3-2- مواد ديرگداز         29

3-2-1- ماسه سيليسي     32

3-2-2- دوغاب زيركن  32

3-2-3- آلومينا  33

3-2-4- کاینیت، سیلیمینیت و آندالوسیت  33

3-2-5- موليت  33

3-2-6- ولاستونيت        34

3-2-7- دياسپور و بوكسيت        34

3-3- اندازه دانه 34

4-3- چسب‌ها    34

3-4-1- سيليس كلوئيدي            36

6-3- دوغاب سيليس گداخته       36

3-7-دوغاب زيركني      39

فصل چهارم       40

روشهای  ساخت و تهیه قالبهای ریختهگری دقیق    40

4-1- روش تهيه قالب براي مدلهاي جيوه‌اي           41

4-2-دستگاههاي مخلوط‌كننده     41

4-3- خشك‌كردن         41

4-4-كنترل فرآيند          42

4-5- فرآيند قالبگيري توپر براي آلياژهاي غيرآهني           44

4-6-موم‌زدایي قالب‌هاي پوسته سراميكي  45

4-7- روشهاي اعمال فشار خارجي           46

4-8- موم‌زدایي و پيش‌گرم كردن قالبهاي توپر      46

4-8-1-پختن و پيش‌گرم كردن قالبها       47

4-8-2- پيش‌گرم كردن قالب براي ريخته‌گري در خلاء     48

4-8-3- درجه حرارت پيش‌گرم كردن قالب         48

4-9-روشهاي ريختن      50

4-9-1- روش ريخته‌‌گري ثقلي    50

4-9-2- روش ريخته‌گری تحت فشار       51

4-9-3-روش ريخته‌گري به كمك خلاء  52

4-9-4-روش ريخته‌گري گريز از مركز    52

4-9-5-روش ريخته‌گري گريزنده از مركز عمودي            53

4-9-6-روش ريخته‌گري گريزنده از مركز توسط دستگاههاي گريز از مركز            54

4-10-راهگاه و تغذيه‌گذاري       56

فصل پنجم         59

عیوب قطعات ریختهگری دقیق و برطرف کردن آنها          59

5-1- عیوب قطعات ریختهگری   60

5-1-1-نيامدها   60

5-1-2- سربه‌سرشدن     63

5-1-3- تركهاي انقباضي و تركها            64

5-1-4- تخلخل 65

5-1-5- انقباض ناشي از انجماد   67

5-2- مقايسه انواع ريخته‌گري با ريخته‌گري دقيق   70

5-3- چگونگي تهيه و آماده‌سازي مواد مصرفي      72

5-3-1- قالب براي ساخت مدل مصرفي    72

5-3-2- تهيه موم و نحوه آماده‌سازي آن   73

5-3-3- تهيه ديرگداز و دوغاب دور مدل  73

5-3-چگونگي انجام آزمايشها و مراحل مختلف آن            73

نتایج و پیشنهادات           74

منابع و مآخذ      76

چکیده

فرآیند ریخته گری یکی از فرآیندهای مهم تهیه قطعات صنعتی است، که در سالهای اخیر توسعه سریعی داشته است. در این فرآیند طیف وسیعی از قطعات را می توان تولید کرد و حتی بعضی از قطعات که ساخت آنها با روش های ماشین کاری مشکل و غیر ممکن است می توان در فرآیند ریخته گری تولید کرد. فرآیند ریخته گری به انواع مختلفی از قبیل، ریخته گری تحت فشار، ریخته گری گریز از مرکز، ریخته گری در ماسه ، ریخته گری در قالب دائمی، ریخته گری دقیق و غیره تقسیم می شود. اساس تمام روش های ریخته گری، تغذیه فلز مذاب به درون حفره ای با شکل مورد نظر در درون یک قالب و به دنبال آن سرد شدن این مذاب و تولید جسمی جامد است. اختلاف اصلی فرآیندهای گوناگون روش های تهیه این قالب می باشد. در این یایان نامه با توجه به این که امروزه تولید قطعات پیچیده با دقت ابعادی بالا با روش ریخته گری دقیق از اهمیت زیادی برخوردار گردیده، مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. در این تحقیق روش های ریخته گری دقیق و مراحل آن و موارد مورد استفاده در این روش بیشتر به صورت عملی شرح داده شده است. در بخش های اول این پروژه فوائد این روش و مراحل مختلف آن و انواع ریخته گری دقیق به صورت کلی بیان شده است و در بخش های بعدی به صورت مفصل شرح داده شده است و در قسمت های بعد روش های ریختن و راهگاه ها توضیح داده شده است و در بخش های آخر در مورد عیوب ریخته گری دقیق و مقایسه انواع ریخته گری با روش ریخته گری دقیق و چگونگی آماده سازی مواد مصرفی وانجام آزمایش ها و مراحل مختلف آن شرح داده شده است.

فصل اول:

معرفی

مقدمه

ریخته­گری دقیق یا ریخته­گری مومی فرآیند بسیار قدیمی است که امروزه به علت نیاز به تولید قطعات پیچیده با دقت ابعادی بالا از اهمیت زیادی برخوردار گردیده است. در اولین قدم باید یک مدل قابل انبساط از موم یا پلاستیک تهیه کرد این مدل سپس توسط یک لایه دیر گداز مناسب پوشش داده ­شده، خشک گردیده و خارج می­شود. در خلال فرآیند حرارت دادن دیرگداز مواد آن بهم پیوند خورده و مدل مومی ذوب گردیده و خارج می­شود. مدل پلاستیکی (معمولا پلی­استیرن) می­سوزد بدون آنکه باقیمانده­ای از خود بر­جای بگذارد. سپس مذاب به درون قالب توخالی به وجود آمده ریخته می­شود مدل توسط ریختن یا تزریق موم به درون یک قالب فلزی ساخته می­شود. در بعضی موارد ممکن است یک مدل ساده در یک مرحله و توسط یک سیستم راه­گاهی تولید گردد در حالی که در موارد دیگر مدلهای پیچیده را باید با مونتاز تعدادی از اجزای مجزا که به طور جداگانه آماده شده­اند تهیه نمود. در فرآیند پوسته سرامیکی بعد از شکل­گیری مدل مومی، آن را توسط روش­های غوطه­وری در دوغابی از ذرات دیرگداز بسیار نرم پوشش می­دهند تا سطحی بسیار صاف پدید آید سپس آن را توسط دیر­گدازهای خشن­تر اندود نموده و خشک می­کنند این مراحل تکرار می­گردد تا قالبی با ضخامت مناسب بدست آید، اندودهای غوطه­وری اولیه و ثانویه معمولا دارای چسب­های نظیر سیلکات اتیل هستند و دیر­گدازها عمدتاً زیرکن، سیلیمانیت و آلومینیوم می­باشند. فرآیند اندود کردن توسط پاشیدن یا غوطه­وری در یک بستر روان انجام می­گیرد همچنین معمول است که از مخلوطی از این دو استفاده نمایند، فرآیند قالبگیری یک­تکه را می­توان جایگزین این روش نمود. در این روش مدل توسط یک اندود اولیه پوشش داده شده و درون جعبه قالب قرار می­گیرد سپس اندودهای ثانویه در اطراف آن ریخته می­شوند تا یک قالب یک پارچه بدست آید.

بیشترین مورد استفاده ریخته­گری پوسته­ای سرامیکی در تولید قطعات بزرگ از فلزاتی با نقطه ذوب بالا همانند فولاد و نیکل است، فرآیند ریخته­گری یک­تکه عموماً  برای آلیاژهای سبک و تولید قطعات کوچک و متوسط به کار می­رود. 

1-1- ريخته‌گري دقيق

ريخته‌گري دقيق روشي است كه در آن مواد سازنده قالب به صورت دوغاب در اطراف مدلي كه ماده سازنده آن قابل مصرف مجدد است ريخته مي‌شود. اين دوغاب خود را در درجه حرارت اتاق مي‌گيرد. پس از خارج‌كردن حلال توسط ذوب‌كردن سوزاندن يا حل‌كردن محفظه‌اي در قالب بوجود مي‌آيد.

در ريخته‌گري از مدلهاي چوبي، فلزي، و يا پلاستيكي براي بوجود آوردن محفظه قالب استفاده مي‌شود. اين مدلها را مي‌توان دوباره استفاده قرار داد ولي قالبها بعد از هر استفاده از بين مي‌روند. در ريخته‌گري دقيق از يك قالب مدل فلزي براي توليد مدلها استفاده مي‌شود، كه اين مدلها به نوبه خود براي توليد قالبهاي سراميكي بكار مي‌روند. در اين روش‌ها مدل و هم قالب بعد از هر بار استفاده از بين مي‌روند. قطعات ماهيچه‌دار را نيز مي‌توان با استفاده از ماهيچه‌هاي سراميكي در این روش توليد كرد در اين حالت ماهيچه‌ها نيز از بين‌رونده هستند. در جدول (1-1) مشخصات فرایند های اصلی ریخته­گری گفته شده است.

1-2- ویژگی­های اين روش

1- از اين روش مي‌توان قطعات پيچيده را براحتي توليد كرد در حالي­ كه تهيه اين قطعات از روشهاي عادي ريخته‌گري و ماشين‌كاري مشكل يا غير ممكن است.

2- با استفاده از اين روش به دليل موادي كه براي قالب‌گيري بكار برده مي‌شود مي‌توان قطعاتي ظريف تر با دقت ابعادي بيشتر و سطوحي صاف تر در مقايسه با روش­هاي ديگر توليد كرد.

3- اين روش را مي‌توان براي ريخته‌گري كليه فلزات مورد استفاده قرار داد و ريخته‌گري قطعاتي كه در قسمتهاي مختلف آن از آلياژها و فلزات متفاوتي استفاده شده‌است نيز امكان‌پذير است، مثل چرخدنده مسي كه يك توپي فولادي داخل آن قرار دارد.

4- در اين روش با در نظرگرفتن شرايطي مي‌توان قطعاتي تا وزن 25 كيلوگرم توليد كرد توليد فطعات ريخته‌گري بسيار سنگين تا 500 كيلوگرم نيز گاهي امكان‌پذير است.

5- با اين روش مي‌توان قطعاتي را توليد كرد كه به پرداخت سطحي و عمليات تكميلي نيازي نداشته باشد از اين رو اهميت انتخاب فلزاتي كه بتوانند بعد از ريخته‌گري به سهولت ماشينكاري شوند به حداقل مي‌رسد.

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید