تحلیل و بررسی عوال موثر بر طول عمر ابزار

کد محصول: me29

تعداد صفحات: ۱۰۸ صفحه

فرمت فایل Word

قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

مقدمه…۱

 ضرورت برسی طول عمر ابزار…………..۱

فصل اول:  تراشکاری و ابزار شناسی .۳

۱-۱ اصول تراشکاری…۳

۱-۱-۱ قسمتهای اصلی ماشین تراش……..۴

۲-۱ فرایند تراشکاری.۶

۳-۱ ابزار تراش…۸

۴-۱ انواع قلم…..۱۰

۵-۱ نحوه تشکیل براده……۱۲

۶-۱ نیروهای وارد بر ابزار.۱۴

فصل دوم: انواع سایش و علت به وجود آمدن آنها ……..۱۴

۱-۲ معیارهای از کار افتادگی ابزار..۱۶

۲-۲ طبقه بندی انواع سایش..۲۰

۱-۲-۲ سایش دیواره جانبی…..۲۰

۲-۲-۲ سایش حفره­ای…..۲۱

۳-۲-۲ تغییر فرم پلاستیک…..۲۲

۴-۲-۲ سایش شکافی……۲۳

۵-۲-۲ ترکهای حرارتی…۲۴

۶-۲-۲ ترکهای ناشی از خستگی مکانیکی……۲۵

۷-۲-۲ لب پریدگی ابزار..۲۶

۸-۲-۲ شکستن……..۲۷

۹-۲-۲ لبه انباشته…۲۸

۳-۲ مکانیزمهای اصلی سایش۲۹

۱-۳-۲ سایش ناشی از خراشیدگی.۲۹

۲-۳-۲ سایش ناشی از چسبندگی ……..۳۰

۱-۲-۳-۲ سایش ناشی از چسبنگی روی سطح آزاد….۳۰

۲-۲-۳-۲ سایش ناشی از چسبندگی روی سطح براده.۳۲

۳-۳-۲ سایش ناشی از نفوذ…۳۴

۱-۲-۳-۲ سایش ناشی از نفوذ روی سطح آزاد……۳۴

۲-۲-۳-۲ سایش ناشی از نفوذ روی سطح براده….۳۵

۴-۳-۲ سایش ناشی از اکسیداسیون…….۳۵

۵-۳-۲ سایش ناشی از خستگی…..۳۵

۶-۳-۲ سایش الکتروشیمیایی۳۶

۷-۳-۲ سایش در دمای بالا….۳۶

۸-۳-۲ سایش به علت تجزیه شمیایی….۳۶

فصل سوم: اثر فاکتورهای مختلف بر سایش ابزار.۳۷

۱-۳ سرعت برشی..۳۷

۲-۳ سرعت پیشروی……۴۰

۳-۳ عمق برش…….۴۲

۴-۳ هندسه ابزار ….۴۳

۱-۴-۳ مقادیر بهنه شکل هندسی قلم..۴۴

۲-۴-۳ اثر موقعیت نوک ابزار بر روی قطعه­کار……۴۵

۳-۴-۳ زاویه تنظیم اصلی……۴۶

۴-۴-۳ زاویه تنظیم پشت…….۴۷

۵-۴-۳ زاویه تمایل.۴۸

۶-۴-۳ شعاع نوک قلم….۴۸

۵-۳جنس ابزار……..۵۰

۶-۳ قابلیت ماشینکاری قطعه­کار..۵۳

 ۱-۶-۳ خواص مواد ….۵۳

۲-۶-۳ ترکیب شمیایی……..۵۶

۳-۶-۳ ساختار مواد…..۵۸

۴-۶-۳ روش تولید مواد خام…….۵۸

۷-۳ سیالات برش۵۹

-۷-۲ روشهای به کار گیری…….۶۱

۸-۳ روکش دهی ابزار.۶۳

۹-۳ سختی تراش۶۵

۱۰-۲ نقش براده­شکن در طول عمر ابزار….۶۶

فصل چهارم: محاسبات مربوط به طول عمر ابزار……۶۷

۱-۴ محاسبه سرعت براده بر روی سطح ابزار…..۶۷

۲-۴ حرارت…۶۸

۱-۲-۴ تعیین درجه حرارت بر روی ابزار …۶۹

۲-۲-۴ محاسبه دمای صفحه برش…..۷۱

۳-۴ اصطکاک…..۷۳

۴-۴ معادلات عمر ابزار۷۸

 ۱-۴-۴ معادله عمر ابزار تیلور ..۷۸

۲-۴-۴ معادله عمر ابزار کولدینگ….۸۱

۵-۴ تشریح معادلات عمر ابزار..۸۲

۶-۴ آزمونهای عمر ابزار….۸۴

۱-۶-۴ آزمایشهای عمر ابزار….۸۴

۲-۶-۴ برون یابی بر اساس نرخ سایش ثابت.۸۶

۷-۴ ماشینکاری با تماس کنترل شده …۸۷

۱-۷-۴ محاسبه طول تماس۸۹

۲-۷-۴ تحلیل هان……..۸۹

۳-۷-۴ تحلیل زورف…۹۱

۴-۷-۴ محاسبه زاویه صفحه برش……۹۳

۵-۷-۴ مزایای ماشینکاریبا تماس کنترل شده .۹۶

فصل پنجم: نتیجه گیری..۹۷

۱-۵ نتیجه گیری……..۹۸

۲-۵ پیشنهادات..۹۸

فصل ششم: ضمایم…۹۹

الف: جداول معرفی ابزارهای شرکت SANDVIK….100

ب: انواع براده شکنها…….۱۳۴

ج: کدبندی ISO برای انواع اینسرتها….۱۳۸

منابع و مراجع۱۴۲

مقدمه

عمر ابزار نشان دهنده عمر مؤثر و مفید ابزار است که بر حسب مدت زمان از لحظه شروع برش تا یک نقطه پایانی که از روی معیار از کار افتادگی مشخص می شود بیان می گردد ابزاری که نتواند وظیفه و کار مورد نظر را انجام دهد ازکار افتاده (failed) نامیده می شود در چنین شرایطی ابزار لزوماً عاجز از برش قطعه کار نیست بلکه منظور این است که جهت مقصود مورد نیاز به صورت مطلوب عمل نمی کند عامل اصلی اتمام عمر ابزار سایش در سطوح آزاد و براده آن می باشد که با افزایش حرارت در نواحی برش شدت پیدا می کند لذا هر عاملی که بتواند حرارت را درهنگام برش کاهش دهد و دمای لبه برنده را پایین نگه دارد باعث افزایش طول عمر ابزار خواهد شد در تراشکاری زوایای قلم ، سرعت برش و آهنگ پیشروی را باید چنان انتخاب کنیم که ابزار عمر اقتصادی تری داشته باشد شرایطی که باعث کوتاه شدن عمر ابزار گردد باعث بالا رفتن هزینه ابزار گردیده و آهنگ تولید را کاهش میدهد

ضرورت برسی طول عمر ابزارها

در برش فلزات به پایان رسیدن عمر ابزار عاملی نگران کننده نیست اما قابلیت پیشبینی عمر ابزار و داشتن طول عمر بیشتر عوامل بسیار مهمی هستند این امر به ویژه برای اکثر ماشین کاریهای امروزی که در پشت درهای بسته یک ماشین بدون حضور اپراتور کار میکند امری ضروری تلقی میگردد زمانی که عمر یک لبه برنده به آخر میرسد قبل از اینکه هرگونه قطعه غیر قابل قبولی تولید شود یا صدمه ای به دستگاه وارد شود باید تعویض گردد باید از ابزاری استفاده کنیم که دارای طول عمر بیشتر و عمر آن قابل پیشبینی باشد تا توقف ماشین کمتر، زمان ماشین کاری با یک لبه بیشتر و برگشت سرمایه سریعتر شود اگر چه ابزارها به طور متوسط  سه درصد هزینه های تولید را شامل میشوند اما تاثیر آنها روی سایر هزینه ها قابل توجه است.

آنچه در این زمینه مهم تلقی میشود این است که لبه برنده به طور کامل ساییده شود نه اینکه بشکند پیشرفتهای امروزی در جهتی هستند که سایش بهتر کنترل گردد عمر لبه برنده و رفتار آن موضوعی است که در توسعه جنس ابزار و هندسه آن مهم تلقی میشود تا به این وسیله عمر ابزار بهبود پیدا کند.

تعریف روشنی باید از زمانی که لبه برنده به عنوان یک لبه ساییده شده طبقه بندی میشود باید وجود داشته باشد برای عملیات، معیارها و ابزار های مختلف، دقت زیادی در هنگام بازرسی ماشین یا ابزارها باید اعمال گردد. بدیهی است زمانی که لبه برنده نتواند پرداخت مورد نظر را ایجاد کند یا قطعه را در محدوده تلرانس تولید کند نمیتواند برای آن عملیات مشخص مورد استفاده قرار گیرد خطر شکستن لبه برنده با زیاد شدن میزان سایش افزایش می­یابد.

علم برش فلزات یک علم کاملا” تحلیل شده نیست و هنوز برخی از اتفاقاتی که بین ابزار و براده رخ میدهد ناشناخته مانده است بنابراین تجربه بهترین راهی است که برای پشتیبانی فنی و علمی در اکثر ماشینکاریها درپیش گرفته میشود

فصل اول

تراشکاری و ابزار شناسی

۱-۱- اصول تراشکاری

قطعات تراشکاری دارای مقاطع دایره­ای شکل از قبیل میله­های ساده و غیر ساده، میله­های پیچ شده، پولکها، بوشها و نظیر اینها می باشد که قطعات اصلی ماشین ها و دستگاهها و اسبابهای فنی را تشکیل می دهند. همچنین عده زیادی از ابزارها مانند تیغه فرز، مته ها، برقوها، و قلاویزها هم دارای مقاطع گرد هستند. بنابر موارد استعمال خاصی که قطعات تراشکاری باید داشته باشند آن ها را از مواد مختلف مثلاً از فولاد، چدن، برنز، برنج، مس، فلزات سبک، چوب و یا مواد مصنوعی و نظائر آن ها می سازند. وضع سطح خارجی قطعات تراشکاری
می تواند متفاوت باشد.

برای بدست آوردن فرم استوانه­ایی، قطعه کار را توسط ماشین تراش به دور محور خودش( محور گردش) حرکت می دهند.در موقع گردش قطعه کار با ابزار برنده ای که مقابل آن بسته شده و برای جدا کردن براده از روی آن است برخود می کند. این طریقه عمل براده گیری را« چرخ یا تراش کاری » می گویند و انجام کار مستلزم چند حرکت متفاوت است.

فرم های مختلف قطعات تراشکاری را از طریق انجام یک سری کارهای متفاوت بدست می آورند و بنابرآن که قطعات از خارج یا داخل تراشیده شوند. بطور مختصر به این صورت مشخص می کنند:
ت.خ( تراش خارج) یا ت.د( تراش داخل).

قطعات استوانه شکل از طریق طول تراشی(سطوح صاف)، از طریق عرض تراشی، قطعات مخروطی از طریق مخروط تراشی و بالاخره قطعات فرم دار از طریق فرم تراشی و پیچها از طریق پیچ تراشی ساخته می شوند.
برای آنکه کلید مسائل تراشکاری حل شده و بتوان انواع مختلف کارها را چرخکاری نمود ماشین های تراش را به انواع مختلف ساخته­اند متداولترین این ماشین ها همان تراش معمولی یا تراش مرغک دار است. و انواع مهم دیگرآن، ماشین پشیانی تراش و ماشین تراش عمودی یا کاروسل است که کارهای سوراخکاری را هم انجام می دهد.