پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

ME11 -دانلود مقاله مهندسی مکانیک : بررسی رفتار مواد در نرخ کرنش های بسیار بالا با استفاده از لیزر ضربه ای

کد محصول: me11

فرمت فایل word

تعداد صفحات : 74 صفحه

قیمت : 20000 تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

  فهرست مطالب

     فصل اول: مقدمه   5

-1-1مقدمه        6

      فصل دوم: سیستم پرتابه شتاب داده شده بوسیله لیزر   8

2-1-   مقدمه       9

2-2 -   تکنیک و سیستم شتابدهی پرتابه های لیزر رانده شده   10

2-3 -   توصیف و تشریح پرتابه 10

2-4 -   نتایج و استنتاجات13

      فصل سوم: داده های قابل حصول Hugoniot و ریزدانگی    15

 از پرتابه های لیزر رانده شده

3-1-     مقدمه   16

3-2 -    بررسی های منحنی Hugoniot   18

3-3 -   تحلیل های ریزدانگی20

      فصل چهارم: معرفی فرآیندهای نوسانی سرعت برای فویل های

   در آب غوطه ور    23 

   -1-4مقدمه و معرفی      24

-2-4    تنظیمات و آماده سازی آزمایشات 26

 -3-4  نتایج آزمایشات و شبیه سازی ها     27

4-3-1- داده های ثبت شده سرعت همراه و بدون محدودسازی سطح پشتی 27

  4-3-2- تاثیر طبیعت و ضخامت فویل بر روی سرعت فویل های از پشت محدود شده 29

 4-4-     تشریح تحلیلی فرآیند افزایشی ـ کاهشی سرعت      39       

 4-5-     نتایج بررسی ها     41

  فصل پنجم: بررسی تغییرشکل در نرخ کرنش بسیار بالا برای ورق فولاد زنگ نزن با

      پوششTiN 43

  5-1 -    مقدمه و معرفی      44

  5-2 -    مکانیزم شکل دهی 45

  5-3 -    آشنایی با آزمایشات        48

  5-4 -    نتایج و تحلیل ها  49

      5-4-1-  نرخ کرنش     50

      5-4-2 -    ریزسختی سطحی و تنش های پسماند    51

      5-4-3 -    توصیف و تشریح تغییرشکل        53

   5-5-     نتایج 56

    فصل ششم: مطالعه رفتار دینامیکی مواد در نرخ کرنش بسیار بالا با استفاده از

    فویل های لیزرشتاب داده شده      57

   6-1 -     مقدمه    58

       6-2 -    روش تجربی     60

   6-3 -    شتابدهی لیزری فویل های آلومینیمی  61

   6-4 -     واکنش مواد شفاف به ضربه شوک      63

   6-5 -     ریزشدگی آلومینیم (Spallation)     67

   6-6 -      خلاصه و نتیجه گیری ها       72

    فصل هفتم: منابع              74

  فصل اول:

1-1-مقدمه

   در مقاومت مصالح بارگذاری بصورت استاتیکی و در نرخ¬های کرنش بسیار پایین صورت می¬گیرد. ولی در مسائل دینامیکی بارگذاری¬ها در نرخ¬های کرنش بالا انجام می¬پذیرد. با توجه به وقایع مکانیک ضربه که همه روزه در اطراف ما رخ می¬دهد، از برخورد چکش با میخ تا برخورد سفینه¬های فضایی با شهاب سنگها، دانستن رفتار مواد با نرخ¬های کرنش متفاوت ضروری است. بارگذاری¬های با نرخ کرنش  تا 1، بارگذاری استاتیکی و تنش تسلیم متناظر با آن تنش تسلیم استاتیکی است. بارگذاری¬های با نرخ کرنش بالاتر از این محدوده بارگذاری دینامیکی و تنش تسلیم متناظر با آن تنش تسلیم دینامیکی است. تحقیقات زیادی برای بررسی خصوصیات مکانیکی مواد از جمله تنش تسلیم دینامیکی در نرخ¬های کرنش از حدود   تا   صورت گرفته است. اما ایجاد تمام این نرخ¬های کرنش توسط یک آزمایش امکان پذیر نیست. به همین دلیل معمولا آنرا به سه محدوده با عناوین نرخ¬های کرنش پایین، بالا و بسیار بالا تقسیم کرده¬اند. برای دستیابی به نرخ کرنش در هر محدوده از آزمایش¬های خاصی استفاده می¬شود. در جدول (1-1) تست¬های متفاوتی که برای هر محدوده نرخ کرنش مورد استفاده قرار می¬گیرد، ذکر شده است.

   نرخ¬های کرنش بسیار بالا شامل محدوده 105 تا 1-s 107 وبسیار بالاتر از نرخ¬های کرنش استاتیکی¬اند. برای رسیدن به این محدوده از نرخ کرنش می¬توان از وسایل مختلفی مانند لیزر ضربه ای،مواد منفجره،دستگاه های پرتابه ای و فرضیه برخورد صفحات استفاده کرد.

جدول 1-1  روش آزمایش برای بررسی خواص دینامیکی ماده با توجه به نرخ کرنش .

محدوده روش آزمایش    نرخ کرنش 

نرخ¬های کرنش پایین   دستگاههای هیدرولیکی و پنوماتیکی – پلاستومر بادامکی شکل      

نرخ¬های کرنش بالا      تست تیلور – میله¬های مجزای هاپکینسون – حلقه انبساطی

نرخ¬های کرنش بسیار بالا          مواد منفجره – دستگاههای پرتابه¬ای –  لیزر ضربه¬ای –  برخورد صفحات          

فصل دوم:

سیستم های پرتابه شتاب داده شده بوسیله لیزر

پیشگفتار

    با استفاده از یک سیستم، صفحات بسیار کوچک پرتابه را با سرعت تقریبیkm/s  10 پرتاب می کنیم.در این سیستم پلاسمای لیزر القایی جهت راندن این پرتابه ها که نوعا کمتر از یک میلیمتر قطر و دارای ضخامت میکرونی میباشد مورد استفاده قرار می گیرد.پارامتر های کلیدی پرتابه از قبیل عملکرد انرژی پرتاب ،جرم و مسافت طی شده بوسیله عکسبرداری خطی بسیار سریع اندازه گیری می شوند. یک سیستم پرتویی فیبر نوری تاثیر بالای اعمال تغییرات در شکل پرتابه و قابلیت تکثیر مجدد بسیار خوب ناشی از این تغییرات را ثبت می نماید. بعلاوه اینکه با روشی بر مبنای نوارهای دولایه ای، افزایش قابل توجه کارکرد سیستم را نشان می دهیم.

2-1-مقدمه

     لیزر بکار رفته جهت راندن پرتابه ها مزیت های متعددی در زمینه تکرار، قابلیت تکثیر مجدد و کنترل سیستم معرفی می نماید. ابعاد و کارکرد پرتابه توسط مشخصه های نوری و فیزیکی لیزر پالسی و تارگت کنترل می شوند. اندازه گیری دقیق و مفید کارکرد پرتابه با استفاده از دوربین عکاسی جطی بسیار سریع انجام می شود. همچنین آزمایشات بنیادین و اصلی روی تمامی جنبه های رفتاری پرتابه از قبیل قطر،سرعت، سطحی بودن و بی عیب بودن پرتابه متمرکز می شوند.

    شکل دهی پرتو، بکارگیری سیستم فیبر نوری ، پروفیل پرتابه را قادر به تغییر می سازد. در بسیاری از عملکردها ،پرتابه های صفحه ای مسطح مورد قبول و دست یافتنی هستند مخصوصا وقتی که پروفیل پرتابه استوانه ای باشد.

    نور کم فلوئنس مورد نیاز برای پرتاب پرتابه ها معمولا کمتر از /cm J 20 است و تشخیص سرعت بالا و  مزیت های بسیار خوبی را در پی خواهد داشت. سیستم برای تولید یک یا چند پرتابه با اندازه،شکل و سرعت کاملا معین بسیار مناسب است.عملکردها شامل شبیه سازی بر مبنای مدل micrometeorite یامدل سنگ آسمانی ریز ،تست مواد و انفجارها می باشد.

 2 -2-روش وسیستم

   در این آزمایش از یک لیزر Nd:YAG با دامنه پالس  ns9  که طول موج پایه آن nm 1064  است استفاده شده است. انرژی لیزر بر روی یک فیلم فلزی پشت زیر لایه دار متمرکز می شود.تابش پرتو نوری ،آماده جذب بر روی فیلم زیر لایه ای میانجی و تشکیل پلاسمای داغ ( k 8000  ) می باشد. انبساط سریع این پلاسما برای باقیمانده عمق یک پرتابه صفحه ای کافی بنظر می رسد (به شکل 1 نگاه کنید).

 

                                                          شکل (-21). مکانیزم گسیل پرتابه.

    پرتابه ها به سرعت ماکزیمم در مدت حدودns100  می رسند.و چند صد میکرون را در هوا طی      می کنند.در اثر حرارت اصطکاکی شیب سرعت درون پرتابه و گرمای پلاسما موجب می شود که پرتابه تحت  تاثیر آن بسوزد.سابق بر این اعتقاد داشتند که مکانیزم در این شرایط و در خلا نورانی می شود و پرتابه خیلی بیشتر از اندازه مایل به جدا شدن می شود.

2-3-توصیف خصوصیات پرتابه

    توصیف ویژگی های پرتابه با بکارگیری دوربین عکسبرداری خطی پر سرعت صورت می گیرد.با جدا شدن پرتابه،روزنه ای در جسم شفاف در اثر ضربه بوجود می آید که درست روی محور نوری و موازی با زیر لایه  پرتاب شده قرار دارد.گاز محبوس بین پرتابه و روزنه ضربه بصورت عایق گرمایی فشرده می شود.این فرآیند موجب رهاسازی نور پشت مسیر می شود که توسط دوربین عکسبرداری می شود.عکسبرداری خطی برای ثبت مقادیر ضربه پرتابه و اندازه گیری زمان پرواز بکار می رود.در این تکنیک رخداد ضربه در شکافی با قطر تقریبی mµ 100 دیده می شود.که به سرعت در جلوی فیلم عکسبرداری حرکت می کند      (ns/mm10 )  و یک ثبت خطی را تولید می کند.این مسئله در شکل (2)  نشان داده شده است،جاییکه پیوستگی و ترکیب فیبر نوری رسیده شده نشان داده می شود.نور از انتهای فیبر انشعاب می گیرد و گریز کوچکی را قبل از تلاقی زیر لایه پرتابی می پیماید.

 

                                   شکل (22-). مکانیزم ثبت عکس های عکسبرداری بسیار سریع از پرتابه ها

  با بکار گیری این تکنیک ، اندازه گیری های زمان پرواز بدست می آید و با تغییر دادن طول گریز بین فیلم و روزنه ضربه، پیشینه سرعت ثبت می شود.گریز فیبر زیر لایه و سرعت آن، چگالی توان نوری رسیده از فیلم تارگت  و قطر بدست آمده پرتابه را تعیین می کند.

     توصیفات پرتابه بخوبی معین شده اند بالاخص اثر جرم و انرژی پرتابه روی سرعت پرتابه. در این آزمایش جنس های دیگری از پرتابه همچنین کامپوزیت ها نیز مورد مطالعه قرار گرفتند.برخی نمونه های پرتابه که توسط این روش تولید شده اند در شکل (3) نشان داده شده اند.

   تعیین سرعت پرتابه نشان می دهدپرتابه های با ضخامت 2،3 و mµ4  با استفاده ار انرژی های لیزر به ترتیب8 ، 10 وJm12  پرتاب شده اند.پرتابه ها،  فلزی و با قطر تقریبی mm5/0 هستند.

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید