اطلاعیه

بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM) و ارائه الگوی مناسبِ شرکت آب و فاضلاب

کد محصول:mo319

تعداد صفحات: ۸۵ صفحه فایل وورد

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست

 پیشگفتار ۱
چکیده ۲

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه ۴
بیان مسئله پژوهش ۴
اهمیت پژوهش ۵
اهداف پژوهش ۶
سؤالات و فرضیه های پژوهش ۶
تعاریف  اصطلاحات و مفاهیم ۷

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه  ۱۱
شناخت سیستم نت ۱۱
خصوصیات یک سیستم نت ۱۳
انواع سیستم های نگهداری و تعمیرات ۱۷
سیستم تعمیرات اضطراری ۱۷
سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه ۱۷
نگهداری بهره ور جامع ۱۸
سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگویانه ۲۱
سیستم نگهداری و تعمیرات کنشگرایانه ۲۲
سیستم نگهداری و تعمیرات دقیق ۲۲
اصول اساسی مؤسسه مارشال جهت اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه
در سازمان ۲۶
بررسی پژوهشهای انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق ۲۸
بررسی پژوهش های مشابه  ۲۸
روش پژوهش ۲۸

فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه  ۳۱
محدوده مورد بررسی و جامعه آماری ۳۱
نمونه آماری و روش نمونه برداری ۳۱
حجم نمونه و روش تعیین آن ۳۱
ابزارهای اندازه گیری ۳۱
روایی و پایایی  ۳۲
روش تجزیه و تحلیل داده ها ۳۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه  ۳۷
توصیف داده ها ۳۷
تجزیه و تحلیل داده ها ۳۸
بررسی فرضیه های تحقیق با استفاده از آمار استنباطی ۵۰
نتایج ۵۷
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه ۶۱
مروری بر کلیات تحقیق ۶۱
نقد و بررسی از یافته های پژوهش  ۶۲
محدودیت  ۶۶
پیشنهادات و کاربرد  ۶۷
منابع
فارسی ۷۰
انگلیسی ۷۱
پیوست ها
پیوست شماره ۱ ۷۲
پیوست شماره ۲ ۷۳

فهرست جداول و نمودارها

شکل ۱-۲ – اهمیت امور نت ۱۲
شکل ۲-۲- توالی نت ۲۳
شکل ۱-۵- نمودار پیشنهادی (الف) ۶۷
شکل ۲-۵- نمودار پیشنهادی (ب) ۶۸
جدول ۱-۴- شاخص متغیر استقبال مدیران ۳۹
جدول ۲-۴- فراوانی متغیر استقبال مدیران ۳۹
جدول ۳-۴- شاخص متغیر تکنولوژی ۴۱
جدول ۴-۴- فراوانی متغیر  تکنولوژی ۴۱
جدول ۵-۴- شاخص متغیر ساختار ۴۳
جدول ۶-۴- فراوانی متغیر ساختار ۴۳
جدول ۷-۴- شاخص متغیر فرهنگ ۴۵
جدول ۸-۴- فراوانی متغیر فرهنگ ۴۵
جدول ۹-۴- شاخص متغیر زمینه و شرایط مساعد شرکت ۴۷
جدول ۱۰-۴- فراوانی متغیر زمینه و شرایط مساعد شرکت ۴۷
جدول ۱۱-۴- نتایج آماری عوامل تأثیرگذار در سیستم نت ۵۷
جدول ۱۲-۴- جدول تعیین سطح شرکت ۵۸
جدول ۱۳-۴- جدول دیدگاه پاسخ دهندگان ۵۹
نمودار ۱-۴- شاخص متغیر استقبال مدیران ۴۰
نمودار ۲-۴- شاخص متغیر تکنولوژی ۴۲
نمودار ۳-۴- شاخص متغیر ساختار ۴۴
نمودار ۴-۴- شاخص متغیر فرهنگ ۴۶
نمودار ۵-۴- شاخص متغیر زمینه مساعد برای اجرا در شرکت ۵۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.