اطلاعیه

فرآیندهای ریخته گری تحت فشارو آنالیز تنش و خستگی در اثر فشار

کد محصول:mo264

تعداد صفحات: ۱۱۰ صفحه فایل وورد

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول : تشریح فرآیندهای ریخته گری تحت فشار 
۱-۱ مقدمه
۱-۲ اصول کلی فرآیند ریخته گری تحت فشار
۱-۳ ماشینهای ریخته گری تحت فشار
۱-۴ فرآیندهای ریخته گری تحت فشار
۱-۵ ریخته گری تحت فشار با فشار بالا
۱-۵-۱ ماشینهای تحت فشار محفظه گرم
۱-۵-۲ ماشینهای تحت فشار محفظه سرد
۱-۶ نموداراعمال فشار و حرکت پیستون تزریق
۱-۷ ریخته گری تحت فشار با فشار پایین
۱-۸ محاسبه تخلخل های ریخته گری تحت فشار
۱-۹ فرآیندهای ریخته گری تحت فشاربا عیوب کمتر
۱-۹-۱ ریخته گری تحت فشاردرخلا
۱-۹-۲ فرآیند ریخته گری کوبشی
۱-۹-۳ فرآیند ریخته گری نیمه جامد
۱-۱۰ آلیاژهای مناسب در ریخته گری تحت فشار
۱-۱۰-۱ انواع آلیاژهای مناسب از لحاظ ترکیبی
۱-۱۰-۲ آلیاژهای مناسب از لحاظ دامنه ی انجمادی
۱-۱۱ نقش آکومولاتور در ریخته گری تحت فشار
۱-۱۲محاسبه زمان پر شدن قالب
۱-۱۳محاسبه نیروی بسته نگه داشتن قالب حین تزریق
۱-۱۴ کنترل شارحرارتی و سیستم خنک کننده قالب
۱-۱۵ عملیات خارج سازی قطعات ریختگی از درون قالب
۱-۱۶ آماده سازی ماشین برای سیکل بعدی
۱-۱۷ مزایای ریخته گری تحت فشار
۱-۱۸ محدودیتهای ریخته گری تحت فشار
فصل دوم : تشریح قالب و پوششهای ریخته گری تحت فشار 
۲-۱ تشریح قالب در ریخته گری تحت فشار
۲-۲ جنس قالبها درریخته گری تحت فشار
۲-۳ عملیات پیش گرم کردن قالب
۲-۴ پوششهای مهندسی سطح درقالبهای ریخته گری تحت فشار
۲-۵ مزایای پوششهای مهندسی سطح
۲-۶ اهداف عملیات پوشش کاری مهندسی
۲-۷ نقش پوششهای مصرفی درریخته گری تحت فشار
۲-۸ انواع مواد پوشش قالبهای ریخته گری تحت فشار
۲-۹ خصوصیات یک ماده روانکارمناسب قالب
۲-۱۰ عملیات تنش گیری قالبها
۲-۱۱ بررسی لحیم شدن قالب با آلیاژهای آلومینیوم
۲-۱۱-۱ مراحل تشکیل لحیم شدن قالب
۲-۱۱-۲ نقش عناصرآلیاژی درلحیم شدن آلیاژهای آلومینیوم با قالب
۲-۱۲ نکاتی در مورد نگهداری قالب
۲-۱۳ معرفی اجزای سیستم راهاهی در قالبها
۲-۱۴ سرباره گیرهای مذاب
۲-۱۵ هواکش گذاری درون قالب
۲-۱۶ تغذیه گذاری برای جبران انقباضات
فصل سوم : بررسی عیوب ریخته گری تحت فشار 
۳-۱ مشکلات ریخته گری تحت فشار
۳-۲ مشلات موجود درفرآیند تحت فشار
۳-۳ تاثیر عوامل مکانیکی درایجاد عیوب
۳-۴ راهبردهایی جهت بهبود فرآیند تحت فشار
۳-۵ بررسی عیوب قطعات فرآیند تحت فشار
آنالیز تنش و خستگی در ریخته گری تحت فشار
مقدمه
مدلهای موضوعات
جریان غیر ساختاری
تماس گرمایی و مکانیکی قالب و ریخته گری
اجرای پر کردن قالب و جامد سازی
پیش بینی فرسودگی
پیش بینی شکاف داغ
کاربردهای صنعتی
نتیجه گیری
چکیده:
این پروژه در قالب چهار فصل آورده شده که در فصل اول اصول کلی فرآیند ریخته گری تحت فشار، آلیاژهای مناسب ازلحاظ ترکیب و دامنه انجمادی ، نقش آکومولاتور، محاسبات مربوط به بسته نگه داشتن قالب و زمان پر شدن قالب و مزایا و محدودیت های این فرآیندها بررسی شده است
در فصل دوم تشریح قالب واجزای درونی قالب ، جنس قالب و روشهای پوشش دهی مهندسی سطح ونقش پوشش های مصرفی ، تنش گیری قالبها ونکاتی در مورد نگهداری قالب و بررسی لحیم شدن آلیاژهای آلومینیوم با قالب و نقش عناصرآلیاژی برلحیم شدن قالب بررسی شده است .
درفصل سوم مشکلات ریخته گری تحت فشار، تاثیر عموامل مختلف برروی عیوب و راهبردهایی جهت بهبود فرآیند و بررسی عیوب قطعات و منشا شکل گیری و راههای پیش گیری همراه با تصاویرعیوب شرح داده شده است .
درفصل چهارم تاثیرفشار بر روی تنش و خستگی و ایجاد ساختارهای غیر تعادلی بر اثر توزیع فاز بر روی آلیاژهای AL-SI بررسی شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.