اطلاعیه

مقاله ترجمه شده رابطه میان هوش و خلاقیت در کودکان سرآمد و غیر سرآمد

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: R86

سال نشر: ۲۰۱۵

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Learning and Individual Differences

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۷  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۲   صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۵۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  رابطه میان هوش و خلاقیت در کودکان سرآمد و غیر سرآمد

عنوان انگلیسی:

Relationships between intelligence and creativity in gifted and non-gifted children

چکیده فارسی:

از دیرباز به رابطه متقابل میان هوش و خلاقیت اشاره شده است. با این حال، هیچ توافقی در مورد نحوه ارتباط این دو سازه مجزا وجود ندارد. در این راستا فرضیه هایی وجود دارد مبنی بر اینکه هوش تنها در هوش بهر ۱۲۰ منجر به تقویت خلاقیت می شود. در مطالعه حاضر به منظور تبیین این مسئله، رابطه میان هوش و خلاقیت با استفاده از مقیاس های WISC-IV و EPoC (ارزیابی خلاقیت بالقوه) در ۳۳۸ کودک، شامل ۱۱۸ کودک سرآمد (با هوش بهر بالای ۱۳۰) و ۲۲۰ کودک غیر سرآمد (با هوشبهر کمتر از ۱۳۰) مورد مطالعه قرار گرفته است. بین خلاقیت و هوش همبستگی ضعیفی مشاهده شد. با این حال، کودکان توانمند در حوزه هوش کلامی (شاخص درک مطلب کلامی ≥۱۳۰) در مقیاس EPoC و در تکالیف کلامی به نحو معنی داری نمرات بالاتری کسب کردند.

افزون بر این، این تاثیر آستانه ای تنها در همبستگی میان تفکر یکپارچه کلامی و استدلال ادراکی و یا سرعت پردازش مشاهده شد. بنابراین یافته های این مطالعه حاکی از آن است که تاثیر آستانه ای وابسته به نوع فرآیند دخیل در ابراز خلاقیت (تفکر واگرا یا همگرا)، حوزه خلاقیت (کلامی یا نموداری) و مولفه های هوش می باشد. روی هم رفته، این نتایج نشان می دهد باید سرآمدی یا استعداد بالا را بر اساس مهارت در حوزه شناختی مفهوم پردازی کرد، نه صرفا بر اساس تمرکز بر مفهوم هوش؛ از طرفی باید میان استعداد هوشی و استعداد خلاقیت تمایز قائل شد.

Abstract

The interplay between creativity and intelligence has been extensively documented for decades. However, there is currently no consensus on how these constructs are related. The threshold hypothesis states that intelligence fosters creativity only below a 120 cut-off IQ. To clarify these issues, the relationships between intelligence and creativity were studied, using respectively WISC-IV and EPoC (Evaluation of Potential Creativity), in 338 children including 118 intellectually gifted children (IQ ≥ ۱۳۰) and 220 non-gifted children (IQ < ۱۳۰). Weak correlations were found between intelligence and creativity.

However, high verbal ability children (Verbal Comprehension Index ≥ ۱۳۰) showed significantly higher scores on verbal tasks of EPoC. Additionally, the threshold effect was only found for correlations between verbal integrative thinking and perceptual reasoning or processing speed. Thus, the findings indicate that the threshold effect depends on the type of process involved in the expression of creativity (divergent or integrative thinking), the domain of creativity (verbal or graphic), and the factors of intelligence considered. Taken together, these results suggest that giftedness should be conceptualized by specifying the cognitive domain of high ability, rather than focusing on a general conception of intelligence, and by distinguishing intellectual and creative giftedness.