اطلاعیه

مقاله ترجمه شده والدین بچه‌های مبتلا به سندرم اسپنگر یا ناتوانی های یادگیری: محیط خانواده و حمایت اجتماعی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: R85

سال نشر: ۲۰۰۸

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Research in Developmental Disabilities

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۳ صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۴۹۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  والدین بچه‌های مبتلا به سندرم اسپنگر یا ناتوانی های یادگیری: محیط خانواده و حمایت اجتماعی

عنوان انگلیسی:

Parents of children with Asperger syndrome or with learning disabilities: Family environment and social support

چکیده فارسی:

این مطالعه، محیط خانوادگی و حمایت اجتماعی ادراک شده ۳۳ والدین دارای بچه مبتلا به سندرم اسپرگر و ۴۳ والدین دارای بچه مبتلا به ناتوانی یادگیری را مورد بررسی قرار داده، که با ۴۵ والدین دارای بچه‌های بدون ناتوانی، به عنوان گروه کنترلی، مقایسه شده‌اند. والدین، پرسشنامه‌های مقیاس محیط خانوادگی و مقیاس حمایت اجتماعی را پرکردند. این مقایسه، تفاوت‌های معنی‌داری برای بیانگری و نظام سیستم خانواده و حمایت اجتماعی، آشکار کرد. والدینی که بچه اسپرگری داشتند، نسبت به دیگرگروه‌ها، احساسات بیانگرانه خانواده را در سطح پایین‌تر و نظام خانوادگی را در سطح بالاتر، و دوستی ها و دیگر حمایت‌ها را در سطح پایین‌تری ادراک کردند. والدین گروه کنترلی، بالاترین حمایت خانوادگی را گزارش کردند. این مطالعه نیاز به حمایت اجتمای بیشتر برای والدینی که کودکی با نیازهای ویژه دارند، و اهمیت توسعه آگاهی و برنامه‌های مداخله‌ای برای تسهیل توانایی مقابله‌ای والدین و تعاملات خانوادگی آنها را برجسته ساخته است.

Abstract

The study examined the family environment and perceived social support of 33 parents with a child diagnosed with Asperger syndrome and 43 parents with a child with learning disability, which were compared to 45 parents of children without disabilities as a control group. Parents completed the Family Environment Scale and Social Support Scale questionnaires. The comparison revealed significant differences for expressiveness and family system organization and for social support. Parents with an Asperger child perceived their family’s expressive feelings as lower and the family organization as higher, and perceived their friendships and other support as lower than the other groups of parent. Parents of the control group reported the highest family support. The study highlighted the need for additional social support for parents with a child with special needs, and accentuated the importance of developing awareness and intervention programs to facilitate parents’ coping abilities and their family interactions.