اطلاعیه

مقاله ترجمه شده مهارت‌های کار اجرایی ۸-۶ ساله‌ها: شواهد و دلایل رفتاری و ذهنی برای پیشرفت تحصیلی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: R79

سال نشر: ۲۰۱۰

نام ناشر (پایگاه داده): Educational Psychology Papers and Publications

نام مجله:  University of Nebraska – Lincoln

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۲ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۴۰ صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۸۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  مهارت‌های کار اجرایی ۸-۶ ساله‌ها: شواهد و دلایل رفتاری و ذهنی برای پیشرفت تحصیلی

عنوان انگلیسی:

Executive function skills of 6–۸ year olds: Brain and behavioral evidence and implications for school achievement

چکیده فارسی:

پیشرفت تحصیلی و اجتماعی در مدرسه به خودگردانی بچه ارتباط داده شده است. این بررسی تشخیص اجزا عملکرد اجرایی (EF) خودگردانی را با استفاده از هزینه‌ای پایین، اندازه‌گیری مدیریت شده برای تعیین اینکه آیا نمرات بدست آمده از فعالیت رفتاری با آنچه که از اندازه‌گیری عصبی- روانی آزمایشگاهی مهارت‌های EF بدست آمده مطابقت دارد یا نه، مورد تحقیق و بررسی قرار داده است. این نمونه شامل ۷۴ بچه (۳۷ مؤنث؛ ماه ۲/۸۶=M) است که در دو ارزیابی طرزکار حافظه و کنترل بازداشتی (منع کننده) شرکت کرده‌اند: Knock-Tap (ضربه آهسته) (NEPSY: کورکمن، کرک و کمپ، ۱۹۹۸)، و آزمایش رخداد بالقوه (ERP) که شامل آزمایش استروپ هدایتی (DST: داویدسون، کروز، دیاموند، اُکراون و ساوی (۱۹۹۹)) است. سه یافته اصلی پدیدار شدند.

اول، بچه‌ها به عنوان انجام دهنده عالی در مقابل پایین در خصوص کار Knock-Tap، NEPSY دسته‌بندی شدند که کشف شد برای اجرایی متفاوت در شرایط خیلی مختلف در خصوص DST (شرایط نامتجانس و مختلط)، به نظر می رسد کار Knock-Tap به عنوان کم هزینه و آسان مدیریت شده جهت تعیین مهارت‌های EF، می‌تواند راهی برای معلمان جهت شناسایی دانش‌آموزان دارای مهارت‌های کنترلی بازداشتی ضعیف باشد. دوم، عملکرد بچه‌ها در DST شدیداً وابسته به واکنش‌های ERP آنها بود، علاوه بر این شواهد که تفاوت‌ها در عملکرد رفتاری در خصوص DST به عنوان معیاری جهت مهارت‌های EF، تفاوت‌های متناظر در پردازش ذهنی را منعکس می‌کند. سرانجام، زمانی که بچه‌ها بر اساس عملکرد Knock-Tap دسته بندی شدند، تفاوت‌ها در پردازش ذهنی در خصوص عمل DST نیز یافت شد. روش‌های گزینش نمونه می‌تواند معلمان را قادر به شناسایی بچه‌های سازد که دارای حواسپرتی، بی‌توجهی هستند یا مواردی که ظرفیت‌های توجه ضعیف ممکن است با یادگیری کلاسی تداخل پیدا کند.

واژگان کلیدی:  مهارت‌های عملکرد اجرایی، کنترل بازداشتی، پتانسیل وابسته به رویداد، آزمایش استروپ هدایتی.

Abstract

Academic and social success in school has been linked to children’s self-regulation. This study investigated the assessment of the executive function (EF) component of self-regulation using a low-cost, easily administered measure to determine whether scores obtained from the behavioral task would agree with those obtained using a laboratory-based neuropsychological measure of EF skills. The sample included 74 children (37 females; M = 86.2 months) who participated in two assessments of working memory and inhibitory control: Knock-Tap (NEPSY: Korkman, Kirk, and Kemp, 1998), and participation in event-related potential (ERP) testing that included the Directional Stroop Test (Davidson, Cruess, Diamond, O’Craven, & Savoy, 1999). Three main findings emerged.

First, children grouped as high versus low performing on the NEPSY Knock-Tap Task were found to performed differently on the more difficult conditions of the DST (the Incongruent and Mixed Conditions), suggesting that the Knock-Tap Task as a low-cost and easy to administer assessment of EF skills may be one way for teachers to identify students with poor inhibitory control skills. Second, children’s performance on the DST was strongly related to their ERP responses, adding to evidence that differences in behavioral performance on the DST as a measure of EF skills reflect corresponding differences in brain processing. Finally, differences in brain processing on the DST task also were found when the children were grouped based on Knock-Tap performance. Simple screening procedures can enable teachers to identify children whose distractibility, inattentiveness, or poor attention spans may interfere with classroom learning.