اطلاعیه

مقاله ترجمه شده مکان های ثالث و زندگی اجتماعی خیابان ها

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: R74

سال نشر: ۲۰۰۹

نام ناشر (پایگاه داده): SAGE

نام مجله: Environment and Behavior

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۸ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۹   صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:   ۶۶۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  مکان های ثالث و زندگی اجتماعی خیابان ها

عنوان انگلیسی:

Third Places and the Social Life of Streets

چکیده فارسی:

جامعه شناس شهری ری اولدنبورگ، یک مکان ثالث را به صورت محل سرپناهی غیر از خانه یا محل کار تعریف می کند که در آن افراد می توانند مرتبا با دوستان، همسایه ها، همکاران و حتی غریبه ها ملاقات کرده و ارتباط برقرار نمایند. از آنجایی که کیفیت های فیزیکی مکان- بنیاد مربوط به مکان های ثالثی که قابلیت معاشرت ودلبستگی مکانی (place attachment) دارند، چندان شناخته شده نیست، این مقاله به بررسی این می پردازد که چگونه چهار ویژگی برنامه ریزی شهری، محل های تجاری ثالث را از دیگر محل های تجاری در “خیابان اصلی” متمایز می سازد.

این مقاله به بحث درباره یک تحقیق صورت گرفته در خیابان های اصلی در دو شهر بزرگ و یک شهر کوچک در ماساچوست می پردازد. به عنوان بخشی از این تحقیق، بررسی های بصری کیفیت های طراحی مشاغل شهری را در خیابان های اصلی ارزیابی می کند و مصاحبه ها کمک می نمایند تا نظرات و ادراکات کاربر معین گردد. نتایج نشان می دهند که مکان های ثالث هم در شخصی سازی (personalization) (تمایز (distinctiveness)، شناسایی (recognizability)) و هم قابلیت نفوذ (permeability) به خیابان نسبتا عالی هستند، ولی قوانین محل استقرار (seating) و سرپناه (shelter) شاید مهمترین مشخصه های طراحی شهری هستند که در قابلیت معاشرت (جامعه پذیری) در خیابان اصلی سهیم هستند.

Abstract

Urban sociologist Ray Oldenburg defines a third place as a place of refuge other than the home or workplace where people can regularly visit and commune with friends, neighbors, coworkers, and even strangers. Because little is known about the place-based physical qualities of third places that support sociability and place attachment, this article examines how four urban design characteristics distinguish third-place businesses from other businesses on the Main Street. The article discusses a study conducted at Main Streets in two cities and one town in Massachusetts.

As part of the study, visual surveys measured urban design qualities of businesses on the Main Streets, and interviews helped determine user perceptions. The findings suggest that third places are relatively high in both personalization (distinctiveness, recognizability) and permeability to the street, but seating and shelter provisions are perhaps the most crucial urban design characteristics that contribute to sociability on the Main Street.

Keywords third place, Main Street, urban design, social interaction, social and physical qualities