اطلاعیه

مقاله ترجمه شده تشخیص اضطراب کودکان از روابط وابستگی اولیه

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: R73

سال نشر: ۲۰۰۷

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Journal of Anxiety Disorders

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۸  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۷  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:   ۵۵۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  تشخیص اضطراب کودکان از روابط وابستگی اولیه

عنوان انگلیسی:

Predicting children’s anxiety from early attachment relationships

چکیده فارسی:

هدف از انجام این تحقیق ارزیابی این مسئله است که آیا نوزادان با وابستگی متزلزل و مشوش سطح بالاتری از اضطراب را بعداً در دوران کودکی نسبت به کودکان با وابستگی ایمن گسترش می دهند یا خیر. ۱۳۶ نوزاد در فرایند موقعیت بیگانه­ی اینسوورث در سن ۱۲ ماهگی شرکت داده شدند. غربالگری برای اختلالات عاطفی مرتبط با اضطراب کودکان (اس­سی­اِی­آرای­دی) توسط کودکان و والدینشان در ۱۱ سالگی انجام شد.

نتایج نشان داد در مقایسه با کودکانی که در دوران نوزادی دارای وابستگی ایمن هستند، کودکانی که از وابستگی متزلزل برخوردارند، سطح بالاتری از ترس از مدرسه را نشان می دهند و پسرانی که دارای وابستگی متزلزل هستند، نسبت به پسرانی که از وابستگی ایمن برخوردارند، سطح بالاتری از ترس اجتماعی را در سن ۱۱ سالگی از خود بروز می دهند. با این حال در این مورد معمول وابستگی متزلزل و مضطرب با سطوح اضطراب که به اهمیت پاتولوژیک نزدیک است، در ارتباط نمی باشد. این یافته ها در بافت تحقیق پیشین در خصوص ارتباطات میان وابستگی و اختلالات اضطراب مورد بررسی قرار گرفت.

Abstract

This study assessed whether infants with anxious-ambivalent attachment develop higher levels of anxiety later in childhood than do infants with secure attachment. Infants (N = ۱۳۶) participated in Ainsworth’s Strange Situation Procedure at 12 months of age. The Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED) was completed by children and their mothers at 11 years of age.

Results show that compared with children who were securely attached in infancy, children who were ambivalently attached had higher levels of school phobia, and, that compared with boys who were securely attached boys who were ambivalently attached had higher levels of social phobia at 11 years. However, in this normative sample, anxious-ambivalent attachment was not related to anxiety levels that approach pathological significance. These findings are discussed within the context of previous research on associations between attachment and anxiety disorders.