اطلاعیه

مقاله ترجمه شده برنامه مداخله ای مهارت های اجتماعی (SCIP) : مطالعه آزمایشی برنامه نمایش خلاق برای جوانانی با مشکلات اجتماعی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: R72

سال نشر: ۲۰۱۳

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: The Arts in Psychotherapy

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۸ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۶  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۸۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  برنامه مداخله ای (اقدامی) مهارت های اجتماعی (SCIP) : مطالعه آزمایشی برنامه نمایش خلاق برای جوانانی با مشکلات اجتماعی

عنوان انگلیسی:

Social Competence Intervention Program (SCIP): A pilot study of a creative drama program for youth with social difficulties

چکیده فارسی:

ر این مطالعه اثرات مشارکت در “برنامه مداخله ای (اقدام) مهارت های اجتماعی (SCIP)” مورد تحقیق قرار گرفته است. یک مداخله (اقدام) گروهی مبتنی بر نمایش(درام) خلاق بدیع از کودکان با تشخیص ناهنجاری های طیف اوتیسم (ASD)، ناتوانی یادگیری کلامی (NLD) وناهنجاری های عدم تمرکز ناشی از بیش فعالی (ADHD)، انجام گرفت. ۱۸ شرکت کننده در SCIP با یک گروه کنترلی بالینی ۱۶ تایی در رابطه با تغییرات سنجش های مشارکت اجتماعی، مهارت اجتماعی و رفتار اجتماعی مشاهده شده طبیعی، مورد مقایسه قرار گرفت.

مدل رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی برای همه آنالیزهای کمی اولیه مورد استفاده قرار گرفت. مصاحبه های پس از درمان، جهت فراهم سازی داده های کمی انجام گرفت. گروه درمانی در مقایسه با گروه کنترلی بالینی بهبود قابل توجه ای در حوزه های کلیدی رفتار اجتماعی مشاهده شده در یک محیط طبیعی، نشان داد. والدین و کودکان در شرایط SCIP تغییرات مثبت چندگانه ای را گزارش کردند. این یافته ها اثبات اولیه برای استفاده از یک برنامه درام (نمایش) خلاق برای کودکان با نواقص مهارت های اجتماعی مرتبط با مسائل مشارکت اجتماعی، فراهم می کند

Abstract

This study explored the effects of participation in the Social Competence Intervention Program (SCIP), an innovative creative drama-based group intervention, of children diagnosed with autism spectrum disorder (ASD), nonverbal learning disability (NLD) and/or attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). Eighteen participants in SCIP were compared to a clinical control group of 16 on changes in measures of social perception, social competence, and naturalistic observed social behavior.

Hierarchical multiple regression model was used for all primary quantitative analyses. Interviews were conducted post-treatment to provide qualitative data. The treatment group showed significant improvement in key domains of observed social behavior in a natural setting compared to the clinical control group. Parents and children in the SCIP condition reported multiple positive changes in social functioning. These findings provide preliminary support for the use of a creative drama program for children with social competence deficits related to social perception problems.