اطلاعیه

مقاله ترجمه شده افزایش اندازه هیپوکامپوس و بهبود حافظه از طریق آموزش تمرین

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: R69

سال نشر: ۲۰۱۱

نام ناشر (پایگاه داده): PNAS

نام مجله:PNAS

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۶  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۶   صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۵۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  افزایش اندازه هیپوکامپوس و بهبود حافظه از طریق آموزش تمرین

عنوان انگلیسی:

Exercise training increases size of hippocampus and improves memory

چکیده فارسی:

هیپوکامپوس در اواخر دوره بزرگسالی منقبض می گردد و به خرابی حافظه منجر شده و ریسک زوال عقلی را افزایش داده است . حجم های بخش هایی از قطعه گیجگاهی میانی و هیپوکمپی در بالغین بزرگ تر می باشد  و  اموزش فعالیت فیزیکی باعث افزایش ریزش هیپوکمپی می گردد اما تا حدی توسعه می یابد که اموزش تمرین هوازی می تواند حجم هیپوکمپی را در اواخر بزرگسالی بهبود بخشد که نامشخص باقی می ماند . در اینجا ما بر اساس سنجش تصادفی ۱۲۰ فرد بالغ مسن  نشان می دهیم که اموزش تمرین هوازی به افزایش اندازه هیپوکمپ پشتی  و به بهبود در حافظه فضایی منجر می گردد .

آموزش تمرین حجم هیپوکمپی را تا دو درصد افزایش داد که به طور موثر با افت مرتبط با سن در حجم از یک تا دو سال ربط دارد . همچنین ما نشان می دهیم که حجم هیپوکمپی افزایش یافته با سطوح سرم بیشتر BDNF یا همان میانجی عصب ازاد در برامدگی چین خورده مغز دندانه دار ربط دارد . حجم هیپوکمپی در گروه کنترل کاهش یافته است اما قابلیت شفاعت از قبل بالاتر به طور نسبی این کاهش را سبک می سازد و نشان می دهد که امادگی در برابر افت حجم محافظت می کند . این یافته های مهم تئوریک مشخص می سازند که اموزش تمرین هوازی در افت حجم هیپوکمپی معکوس در اواخر بزرگسالی موثر است که با عملکرد حافظه بهبود یافته همراه می گردد .

Abstract

The hippocampus shrinks in late adulthood, leading to impaired memory and increased risk for dementia. Hippocampal and medial temporal lobe volumes are larger in higher-fit adults, and physical activity training increases hippocampal perfusion, but the extent to which aerobic exercise training can modify hippocampal volume in late adulthood remains unknown. Here we show, in a randomized controlled trial with 120 older adults, that aerobic exercise training increases the size of the anterior hippocampus, leading to improvements in spatial memory.

Exercise training increased hippocampal volume by 2%, effectively reversing age-related loss in volume by 1 to 2 y. We also demonstrate that increased hippocampal volume is associated with greater serum levels of BDNF, a mediator of neurogenesis in the dentate gyrus. Hippocampal volume declined in the control group, but higher preintervention fitness partially attenuated the decline, suggesting that fitness protects against volume loss. Caudate nucleus and thalamus volumes were unaffected by the intervention. These theoretically important findings indicate that aerobic exercise training is effective at reversing hippocampal volume loss in late adulthood, which is accompanied by improved memory function.