اطلاعیه

مقاله ترجمه شده جدایی والدین و درگیری زودهنگام با مواد : نتایج از دوقلوهای وابسته به الکل و حشیش

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: R41

سال نشر: ۲۰۱۳

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Drug and Alcohol Dependence

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۷  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۱  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۴۸۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  جدایی والدین و درگیری زودهنگام با مواد : نتایج از دوقلوهای وابسته به الکل و حشیش

عنوان انگلیسی:

Parental separation and early substance involvement: Results fromchildren of alcoholic and cannabis dependent twins

چکیده فارسی:

پیش زمینه : در تحقیق درباره کودکان والدین با اختلالات استفاده از مواد، توجه محدودی به خطرات مربوط به جدایی والدین شده است. ما درگیری اولیه با مواد را به عنوان تابعی از جدایی والدین طی کودکی و وابستگی والدین به الکل، بررسی کردیم.

روش کار : داده ها از ۱۳۱۸ نوجوان فرزند والدین دوقلوی استرالیایی مونوزیگوت (MZ) یا دی زیگوت (DZ) جمع آوری شدند. آنالیزهای رگرسیون خطرات متناسب Cox برای پیش بینی سن در زمان اولین استفاده از الکل، اولین مسمومیت با الکل، اولین استفاده و اولین استفاده منظم از سیگار، و اولین مصرف حشیش، بر اساس جدایی والدین و هر دو مورد وابستگی والدین و دوقلوی دیگر به مواد انجام شدند.  الکل و حشیش از ابتدا جداگانه مدل سازی شدند، سپس تست های تعقیبی برای بررسی برابری اثرات انجام شدند.

نتایج : به جز استثناهای معدود، ریسک مربوط به الکلی بودن والدین و وابستگی آنها به حشیش را می توان مساوی فرض کرد، و نتایج تا حد زیادی انتقال ژنتیکی ریسک وابستگی والدین به مواد (الکل یا حشیش) را پیشنهاد می دهند. وقتی داده ها را از نظر وابستگی والدین به این مواد کنترل نمودیم، جدایی والدین یک فاکتور پیش گویی قوی برای تمام متغیرهای مصرف مواد به ویژه از سن ۱۳ سالگی بود.

نتیجه گیری : درکل، یافته ها، اهمیت بیشتر جدایی والدین به عنوان عامل خطری برای درگیری زودهنگام با مواد را درمقایسه با اثرات ژنتیکی و محیطی ویژه وابستگی والدین به الکل و حشیش، نشان می دهند.

Abstract

Background

Risks associated with parental separation have received limited attention in research on children of parents with substance use disorders. We examined early substance involvement as a function of parental separation during childhood and parental alcohol and cannabis dependence.

Method

Data were drawn from 1,318 adolescent offspring of monozygotic (MZ) or dizygotic (DZ) Australian twin parents. Cox proportional hazards regression analyses were conducted predicting age at first use of alcohol, first alcohol intoxication, first use and first regular use of cigarettes, and first use of cannabis, from parental separation and both parent and cotwin substance dependence. Parent and cotwin alcohol and cannabis dependence were initially modeled separately, with post-hoc tests for equality of effects.

Results

With few exceptions, risks associated with parental alcohol versus cannabis dependence could be equated, with results largely suggestive of genetic transmission of risk from parental substance (alcohol or cannabis) dependence broadly defined. Controlling for parental substance dependence, parental separation was a strong predictor for all substance use variables, especially through age 13.

Conclusion

Together, findings underscore the importance of parental separation as a risk-factor for early substance involvement over and above both genetic and environmental influences specific to parental alcohol and cannabis dependence.

Keywords: adolescent substance use, parental separation, parental substance dependence, children of twins