اطلاعیه

مقاله انگلیسی درک نگرش ساکنان نسبت به گردشگران: پیوند کلیشه ها، احساسات و رفتارها

این مقاله علمی پژوهشی  (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۲ دارای ۱۰ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1335

سال نشر: ۲۰۲۲

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Tourism Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research paper)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۲ : درک نگرش ساکنان نسبت به گردشگران: پیوند کلیشه ها، احساسات و رفتارها

عنوان کامل انگلیسی:

Understanding residents’ attitudes towards tourists: Connecting stereotypes, emotions and behaviours

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1335)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

درک نگرش ساکنان نسبت به گردشگران یک حوزه مطالعاتی مهم در تحقیقات گردشگری  می باشد زیرا در مورد تعاملات میزبان و مهمان، تجربیات گردشگران و تصاویر مقصد که بر توسعه گردشگری پایدار تأثیر می گذارند، می باشد. این پژوهش با پیوند دادن روابط متقابل میان کلیشه‌ها، احساسات و رفتار ساکنان در برابر گردشگران، مدلی سه‌جانبه ارائه می‌کند. داده ها از طریق یک نمونه چند ملیتی از ساکنان سنگاپور، مالزی و تایلند جمع آوری شدند. این مدل تأثیر چهار بعد کلیشه‌ها (یعنی خونگرمی، شایستگی، خودپسندی و گستاخی) را بر ایجاد احساسات جذب کننده رو به بالا یا احساسات تقابلی رو به پایین (مانند تحسین و تحقیر) برجسته می‌کند، که بیشتر به رفتارهای تسهیل‌ گرانه یا زیان بار ساکنان اشاره دارند. مدل‌های سه‌جانبه، دانش گردشگری را در مورد نگرش‌های ساکنان افزایش می‌دهد و بینش‌هایی را برای سیاست‌گذاران گردشگری و سازمان‌های مدیریت مقصد (DMOها) در مورد مدیریت روابط میزبان و میهمان ارائه می‌کند، مانند استفاده  از ساکنان به‌عنوان سفیر مکان و آموزش گردشگران به‌گونه‌ای که  در برابر قوانین مقصد «ماننتد بومی ها عمل کنند».

کلمات کلیدی: کلیشه ها، احساسات، رفتارها، نگرش ساکنین، روابط میزبان و مهمان

Abstract

Understanding residents’ attitudes towards tourists is an important area in tourism research as it is concerning host-guest interactions, tourists’ experiences and destination images that influence sustainable tourism development. This research presents a tripartite model by connecting the interrelationships amongst stereotypes, emotions, and behaviours of residents against tourists. Data were collected via a multi-national sample of residents from Singapore, Malaysia, and Thailand. The model highlights the influence of the four dimensions of stereotypes (i.e., approachable, competence, boastfulness, and rude) onto the elicitation of upwards assimilative or downwards contrastive emotions (e.g., admiration and contempt), which further cues residents’ facilitative or harmful behaviours. The tripartite models enhance tourism knowledge on residents’ attitudes and provides insights for tourism policymakers and destination management organizations (DMOs) on managing host-guest relations, such as enlisting residents as place ambassador and educate tourists to ‘act-like-a-local’ with destination norms.

Keywords: Stereotypes, Emotions, Behaviours, Resident attitudes, Host-guest relations

۱.Introduction

Research into residents’ attitudes is an important area in the tourism literature as residents’ attitudes could affect host-tourist interactions as well as tourists’ experiences and subsequent image of the destination (Chen, Hsu, & Li, 2018). Residents are recognized as valuable place ambassadors and co-creators of place branding whereby their attitudes displayed through their behaviours towards tourists could influence a destination’s attractiveness and support for destination development (Styv´en, Mariani, & Strandberg, 2020). While residents’ positive behaviours could foster tourists’ emotional attachment and post-travel satisfaction with a destination, negative behaviours could spark discrimination and damage tourist’s perceived destination image (Fan, Zhang, Jenkins, & Tavitiyaman, 2017; Stylidis, 2020; Tse & Tung, 2021a; Woosnam, Stylidis, & Ivkov, 2020). Consequently, examining residents’ attitude is not only essential for facilitating host-guest relations, but it is also critical for enhancing a destination’s competitiveness and sustainability (Crouch & Ritchie, 2012, pp. 491–۵۱۳)..

۷.Limitation for future research

The present research has limitations and opportunities for future examination. This research measured explicit stereotypes via a selfadministrated survey. Stereotypes are activated through a dichotomous system of implicit and explicit activations of cognitive information processes (Dovidio, Kawakami, & Beachm, 2008; Greenwald & Banaji, 1995; Logan, 1989). Future research could investigate the influence of implicit stereotypes on emotions and residents’ behaviours. The findings could enhance the understanding of how the tripartite model could be affected from an implicit perspective (Tse & Tung, 2020). This research was conducted in Malaysia, Singapore, and Thailand. Other ASEAN countries with different cultural backgrounds were not presented. Given the increase of Mainland Chinese tourists to other ASEAN countries, future research could replicate this study to provide further empirical support to the tripartite model…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقالات مدیریت

مقاله در مورد گردشگری

مقاله در مورد علوم اجتماعی

دانلود رایگان مقاله ISI