اطلاعیه

مقاله ترجمه شده توسعه نام تجاری کامل در برابر توسعه نام تجاری مشتق شده

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M76

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی

سال نشر: ۲۰۰۹

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۸ صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده توسعه نام تجاری کامل در برابر توسعه نام تجاری مشتق شده

عنوان انگلیسی:

Derived versus full name brand extensions

چکیده فارسی:

بیشترین مطالعات نام تجاری به دنبال این فرضیه هستند که درتوسعه نام تجاری از نام تجاری کامل استفاده می کنند (به عنوان مثال ،خمیر دندان oral-b  ممکن است به نخ دندان oral-b توسعه یابد). با این حال ، برخی از شرکت ها از مشتق نام های تجاری در استراتژی های توسعه نام تجاری استفاده می کنند (به عنوان مثال چای سرد). این مطالعه به بررسی مزایا و معایب توسعه نام تجاری مشتق شدهدر مقایسه باتوسعه نام تجاری کامل می پردازد.این مطالعه اهمیت اثرات بازار هدف را در ارزیابی هر دو استراتژی توسعه نام تجاری بررسی می کند.یافته هااز این ایدهحمایت می کنند که نام های تجاری مشتق شده منجر به تقویت نام تجاری اصلی شده و از نام تجاری اصلی در برابر شکست توسعه حفاظت می کند.

کلمات کلیدی: ،برندها ،نام تجاری مشتق شده ، توسعه نام تجاری، نام تجاری کامل

مقدمه

نام تجاری یکی از اجزای خیلی مهم برند است ، و ممکن است تاثیر بسیار زیادی درروش انجام یک نام تجاری داشته باشد، اما مطالعات بازاریابی در مورد نام های تجاری در مجلات بازاریابی بزرگ خیلی معمول نیست. بیشتر

کتاب های درسی بازاریابی در مورد نام های تجاری صحبت می کنند ، اما بحث آنهاکوتاه و بسیار محدود است – به طور معمول چند صفحه در فصل محصول. با این حال ، در دنیای انسان ها ، هنگامی که یک کودک متولد می شود ، گذاشتن نام برای والدین (سازندگان) یکی از مهم ترین و حتی سخترینتصمیم گیری برای انان است. در دنیا کالا و خدمات ، وظیفه نامگذاری به چالش کشیدن افراد بازاریابی در روشی مشابه است.کارشناسان نام تجاریاین واقعیت را بهرسمیت شناختند: نام های تجاری کلید حقوق صاحبان نام تجاری است  زیرا آنهادر به یاد اوردنو به رسمیت شناختن انها تاثیر می گذارند ، آنها حامل معنا  هستند، و آنها حتی بر نگرش نسبت به نام تجاری تاثیر می گذارند.با این حال ، نام تجاری و تغییرات نام تجاری در ادبیات توسعه نام تجاری خیلی بحث نشده است.بیشتر مطالعات توسعه نام تجاری تا به امروز فرض می کردند که توسعه نام تجاری ازنام تجاری اصلیاستفاده کرده است، به عنوان مثال ، مسواک oral bممکن است به نخ دهانoral b گسترش پیدا کند یا به دهان شوی oral b. این فرض معقول است ، زیرا یکی از دلایل برای اقدام به توسعه نام تجاری استفاده از حقوق صاحبان نام تجاری در دسته بندی یک محصول جدید و به منظور تسهیل پذیرش مصرف کنندگان وانجمن نام تجاری استانتقال. استفاده از نام تجاری کامل برای توسعه ممکن است این فرایند را اسان کند.

شرکت های دیگر ، با این حال ،استفاده از یک استراتژی نام تجاری خرد که در آن نام های تجاری مختلف با نام تجاری اصلی ترکیب می شوندبه عنوان مثال : اولترا توسط ب ام و ،کورت یارد توسطماریوت. همچنین برخی از شرکت های فقط حروف اولیه یا هجا از نام تجاری اصلی را انتخاب می کنند و آنها را با نشانه رده یا نامها  ترکیب کرده تایک نام تجاری مشتق شده ایجاد کنند ، برای مثال ، چای سرد نستی یا فیلم های کوداکالر. در واقع ، یکی از معروف ترین نام های تجاری در جهان که یک نام تجاری مشتق شده است به نام نس کافه است.

Abstract

Most brand extension studies follow the assumption that brand extensions use the full original parent brand name (e.g., Oral-B tooth brush may extend to Oral-B dental floss). However, some companies use derived brand names in their brand extension strategies (e.g. Nestea Iced Tea). This study explores the advantages and disadvantages of derived brand extensions compared to full name extensions. The study examines the importance of target market effects on the evaluation of both brand extension strategies. Findings support the idea that derived brand names leverage parent brand evaluations and protect parent brand from extension failures.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.