اطلاعیه

مقاله ترجمه شده ارزیابی روش تدریس و یادگیری در مطالعات اسلامی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M342

قیمت فایل ترجمه شده:    ۱۴۰۰۰تومان

تعداد صفحه انگلیسی

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۳ صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده ارزیابی روش تدریس و یادگیری در مطالعات اسلامی

عنوان انگلیسی:

An Assessment of Teaching and Learning Methodology in Islamic Studies

چکیده فارسی:

طی قرن های گذشته، نقد هایی درابطه با روش آموزش و یادگیری مطالعات اسلامی، خصوصا در رابطه با ناتوانی در واکنش موثر به چالش ها یی که با نیازهای کنونی در این جهان مدرن به ارمغان آورده شده، انجام شده است. به عنوان دینی که توسط یک پنجم از جمعیت جهان پیروی میشود، تدوین و بازسازی رویکرد و روش های مطالعات اسلامی به منظورحصول اطمینان از ارتباط مستمر خود و به عنوان پاسخ به خواسته های اعمال شده با جهانی شدن و ارائه شده توسط مدرنیته یک نیاز ضروری محسوب میشود. در اواخر دهه ۱۹۷۰، دانشمندان اسلامی با جدیت تمام این ناتوانی را مورد قرا دادند و انبوهی از طرح های عملیاتی را برای مقابله با این ضعف پیشنهاد کردند. این مقاله به بررسی عناوین مختلفی میپردازد که توسط دانشمندان اسلامی در این بحث قرار گرفته و راهکارهایی را به منظور بهبود روش تدریس و یادگیری مطالعات اسلامی نشان می دهد.

کلمات کلیدی: تفکر انتقادی اسلامی، تعلیم و تربیت اسلامی، مطالعات اسلامی، مدرنیته.

 ترجمه بخش ۶ مقاله

۶. نتیجه گیری

بطور کل، تعلیم اسلامی جامع است که در آن دانش با وحی و تجربه انسانی تولید شده باشد و دانش بتواند از طریق دانشکده های مختلف انسان مانند ذهن، قلب و روح تبدیل گردد، حوزه های دانش به هم پیوسته نیست و خلیفه را تولید میکند که ممکن است جهان را با عدالت و صلح به جلو براند. بر اساس این نگرش جامع از آموزش، برنامه درسی مطالعات اسلامی، انتقال دانش و یادگیری فرایند باید مشخص شود. مدل های موجود در آموزش مطالعات اسلامی با روش تدریس نوین علوم تکمیل میشود. تحقیقات علمی مورد نیاز به منظور اندازه گیری موفقیت یک رویکرد التقاطی در آموزش مطالعات اسلامی است که به دانش آموزان گزینه های عمده در مطالعات اسلامی و جزئی در علوم اجتماعی و یا راه های دیگر را برای انتخاب میدهد. یک روش عملی نیز مطالعه به منظور درک عملی است که برای موفقیت لازم است. پارامتر های مدرن آموزشی برای اندازه گیری موفقیت در تدریس است که برای طبقه بندی شناخته شده و می تواند به بررسی موفقیت دانش، حوزه های شناختی و عاطفی اعمال شود. توسعه مهارت های نرم افزاری نیز می تواند از طریق طبقه بندی تعیین شود. با این حال، پیشرفت های معنوی و عاطفی لازم است که در زندگی عملی و تعهد به اسلام مورد ارزیابی قرار گیرند. پیشرفت در مطالعات اسلامی باید با سیستم اساسی مشکل روش آموزش به روز رسانی شود. که در آن، دانش آموزانی همانند امام ابو Hanifah، امام غزالی و Ibnu فرصتی را برای رویارویی با مشکل معاصر و پیدا کردن راه حل بدست آورده اند. به عنوان مثال، آموزش احادیث و خواندن متون کلاسیک نباید نظری باشد، اما با تفکر منطقی و انتقادی معاصر نیز تکمیل شود. به منظور انجام این کار، دانش آموزان مراحل زیر را دنبال میکنند :

۱. از دانش آموزان برای درک این احادیث بدون مراجعه به متون کلاسیک پرسیده میشود ؛

۲. سپس، به متن کلاسیک به منظور درک روش های مختلف احادیث اشاره میکنند ؛

۳. سپس آنها درک شان را از احادیث با علمای سنتی مقایسه کرده تا شباهت ها و تفاوت ها را بیابند ؛

۴. سپس در مورد پیامدهای آن در موقعیت های مختلف تاریخی مطالعه میکنند

۵. در نهایت، به نتیجه گیری میرسند.

 خواندن احادیث فقط از متن های کلاسیک منجر به بسته شدن حوزه تفکر انتقادی و پیامدهای آن در شرایط مختلف تاریخی شده است. بنابراین، دانش آموزآن پیامد های آن را در زندگی معاصر نمی دانند. بنابراین، با پیشرفت در تعلیم اسلامی باید این ساختار مکمل را نیز در نظر گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.