کارآموزی تعمیرات و نگهداری در شرکت نفت

کد محصول ksh43

تعداد صفحات: ۸۵ صفحه فایل word

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول 
۱-۱- مقدمه
۱-۲- تاریخچه و شرح وظایف
۱-۳- چارت سازمانی
۱-۴- عناوین منتسب به مسئولیت های تعمیرات ونگهداری
۱-۵- اصطلاحات معمول در تعمیرات و نگهداری
۱-۶- تعریف سیستم
۱-۷- تروتکنولوژی
۱-۸- ضرورت ایجاد وبهبود سیستم نگهداری و تعمیرات
۱-۹- آثاربکارگیری سیستم های خودکار(اتوماسیون )
۱-۱۰- شرایط فعلی تعمیرات و نگهداری در ایران
فصل دوم 
۱-۲-عوامل مؤثر در تعیین میزان اعمال تعمیرات پیشگیری
۲-۲-تقسیم بندی کارخانجات از نظر روشهای تولید
۳-۲-سوابق تجهیزات
۴-۲-برنامه زمان بندی تعمیرات و نگهداری
۵-۲-برنامه زمان بندی تأمین نیروی انسانی
۶-۲-برآورد یا تخمین زمانها و برنامه ریزی کارها
۷-۲-درخواستهای کار تعمیراتی
۸-۲-اولویت ها در انجام کارهای تعمیراتی
۹-۲-کنترل کیفیت
۱۰-۲-بازرسی های فنی و تعمیرات
۱۱-۲-سطوح پیشگیری
۱۲-۲-فرم پیشگیری
۱۳-۲-فرم سالیانه پیشگیری
۱۴-۲-برنامه هفتگی
۱۵-۲-فرم مشخصات کار پیشگیری
۱۶-۲-فرم گزارش بازرسی
۱۷-۲-برنامه ها ی روغن کاری
۱۸-۲-برنامه تعمیرات ونگهداری توربین های TA مدل رستون
۱۹-۲-راه اندازی موتورهای DC 24 ولت برق و AC
۲۰-۲- برنامه تعمیرات و نگهداری موتورها
۲۱-۲-برنامه تعمیرات و نگهداری پایه های فلزی
۲۲-۲-برنامه تعمیرات و نگهدار ی ترانسفورماتورها
۲۳-۲-کلید های روغنی ۳۳۰۰ ولت
۲۴-۲-دستگاههای باطری شارژرها
۲۵-۲-کلیدهای ۳۸۰ ولت کارخانه
خوردگی و تعمیرات اساسی در صنعت نفت
۲۶-۲-ترک ناشی از جذب هیدروژن (HIC )و ترک ناشی از جذبH2S (SCC )
۲۷-۲- واحد تعمیرات اساسی در صنعت نفت
فصل سوم 
پیشنهادات و نتیجه گیری
مقدمه :
امروزه دنیای که در آن زندگی می کنیم دنیای پیشرفت و تکنولوژی است . در جهان امروزی بشر به طرز عجیبی به تکنولوژی و صنعت وابسته شده است و بدون آن زندگی بشر متمدن تقریباً غیر ممکن است مهندسان صنعت و علم از دستاوردهای صنعتی آن بیست و یکم مهمی عمده داشته اند که موجب کاربرد گسترده ای از صنعت و علم و فواید حاصل از آن شده است .
یکی از فواید مهم صنعت ، سهولت در دسترسی افراد به تکنولوژیها و تجهیزات می باشد .
معمولاً این تجهیزات ناشی از پیشرفتهای علمی پس از مدتی مستهلک و غیر قابل استفاده و یا خراب می شوند که برای جلوگیری از ضایعات و همچنین بالابردن عمر مفید و راندمان بالای آنها رشته تخصصی جدیدی بوجود آمده است بنام تعمیرات و نگهداری (نت ) تجهیزات .
اهمیت عمده نت در سازمانها تا آنجا مد نظر می باشد که کلیه سازمانهای فعلی ، اعم از ، خدماتی ، تولیدی و صنعتی برای استفاده مجدد و نیز کاربرد و کارآیی بیشتر تجهیزات و دستگاههای خود به این موضوع پرداخته اند .
از آنجا که کار عمده سازمانها در قالب کارهای جزئی و کلی معمولاً بصورت پروژه ای صورت می پذیرد . برای پیشبرد به اهداف سازمانی و بالا بردن کیفیت و کارآیی بالا وجود بخشی به عنوان تعمیرات و نگهداری اهمیت پیدا کرده است . در زمینه نفت قطعات و دستگاهها وجود افراد متخصص و کار دان و ماهر الزامی باشد .
چرا که ازماً تعمیر و ساخت مجدد دستگاهها در رساندن آنها به حد مطلوب نیاز به خلاقیت و نیز تخصص خاص خود را دارد لذا با توجه به ساخت قدیمی سازمانها بیشتر آنها در طول دوران متمادی جایگاه تعمیرات و نگهداری حساسیت خاصی پیدا می کند لذا در نتیجه امر می توان اشاره نمود که سازمانها د ردوران امروز توجه خاصی به این موضوع نموده اند .
۲-۱-تاریخچه و شرح وظایف :
واحد تعمیرات و نگهداری به تدریج درسه قرارداد مجزا و از ابتدای سال ۱۳۳۴ تا سال ۱۳۷۸ تأسیس و وارد شبکه سراسری تعمیرات و نگهداری گشته شد .
در سال ۱۳۵۳ قراردادی بین شرکت ملی نفت ایران و اداره تعمیرات و نگهداری نفت گچساران منعقد گردید به مناسبت این قرارداد تفاهم نامه ای در زمینه تعمیرات ونگهداری کلیه دستگاهها در زمینه چاهها ، ادارات و تأسیسات ، اماکن و منازل مسکونی پرسنل شرکت نفت به امضاء رسید .
لذا اداره تعمیرات نفت گچساران از زمان انعقاد این قرارداد با شرکت نفت تابعه به عنوان یکی از ادارات اصلی و بسیار حائز اهمیت تلقی گردید .
در حال حاضر اداره تعمیرات و نگهداری نفت گچساران ارگانی مشخص و کاملاً مجزا در منطقه ای به نام منافیز واقع گردید . پرسنل این اداره هر کدام با توجه به تخصص و مهارت خود در زمینه (نت ) انتخاب گردیده اند عمده کار این افراد در تست داخلی ناحیه و خارج از ناحیه صورت می پذیرد .
این اداره با توجه به گستردگی و پیچیدگی کار خود و حساسیت بالای کاری در زمینه انجام وظایف بسیار مورد توجه و اهمیت می باشد .
اختصاص بودجه – نام و عنوان تجهیزات ، امکانات ونیز قطعات اولیه برای سرعت بخشیدن و نیزبه اتمام رساندن کارها در این اداره امری لازم و ضروری می باشد . در این اداره انجام کلیه کارها با توجه به درخواست و نیز احتیاج سایر ادارات و قسمتها صورت می پذیرد و همچنین در پایان کلیه کارهای انجام شده در زمینه (نت) گزارش عملکرد ونیز گزارش کلیه روزانه نوشته و نیز تهیه می گردد که یک نسخه از آن به ریاست واحد و نسخه دیگر آن با قسمت بایگانی اداره و نیز یک نسخه دیگر آن به عنوان صورت کار روزانه به اداره مورد نظر در خواست کننده تحویل داده می شود .