خانه / گزارش کارآموزی / گزارش کارآموزی مهندسی برق / گزارش کارآموزی شرکت توزیع برق

گزارش کارآموزی شرکت توزیع برق

کد محصول KBR20

تعداد صفحات: ۷۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

مقدمه
۱- تاریخچه صنعت برق
انرژی الکتریکی در حال حاضر
تاریخچه وتوسعه برق در ایران
الف : حوزه ستادی :
ب : سازمان های اجرایی :
ج : شرکتهای سرویس دهنده :
-۲ تاریخچه برق خراسان
سال ۱۳۰۶،تصویب قانون تعمیم قوه الکتریک درایران
سال ۱۳۶۶ نقطه عطف در صنعت برق خراسان .
سال ۱۳۷۴ اتصال شبکه شمال و جنوب خراسان
سال ۱۳۷۶ کسب یک موفقیت دیگر
سال ۱۳۸۰ چشم اندازهای  روشن
اصول وظایف اصلی شرکت توزیع نیروی برق )حوزه ستادی شرکت(
شرکت توزیع برق استان خراسان رضوی
Khorasan Electrical Distribution Company
نرم افزارهای تهیه شده در مدیریت مهندسی و نظارت
M.L.V.C
MEDIUM & LOW.VOLTAGE.CALCULATION

     D.N.A
(DISTRUBITOH.NETWORK.ANALIZER )

کاربردهای این نرم افزار عبارتند از:
۱

                                                         L.F.C
(LOAD FOR CAST)
D.S.P
(DISTRIBUTION SYSTEM PLANING)
_   نرم افزار برآورد کالای شبکه توزیع
_   برای کوتاه مدت و دراز مدت
_نرم افزار بانک اطلاعات استاندارد
_کالای شبکه توزیع
نسخه فارسی نرم افزار محاسبات روشنایی:
D.S.A.P
Distrubtion.System.Anylizer.and Planer
امکانات نرم افزار:
قسمت برق گناباد
اصول وظایف طرح و نظارت :
اصول وظایف اداره خدمات مشترکین
اصول وظایف اداره بهره برداری
واحد تعمیر هوایی
وظایف تعمیرات هوایی :
نگهداری شبکه
رفع سیم پارگی
رفع کنتاک از شبکه
تعویض و تغییر مکان تیرها در مواقع لزوم
اصلاح تیر و پایه ها از نظر کج و راست بودن
رفع حریم ، یعنی نصب باز و جلو بر و تغییر مسیر و زاویه شبکه
کوتاه نمودن فول خطوط جهت بالانس آنها
نوسازی شبکه قدیم ( تقویت سیم ها )
تبدیل شبکه های تک فاز و احداث شبکه ، کابل خود نگه دار
تعویض مقره های شکسته و تعویض لوازم سرتیری معیوب
بررسی و آزمایش تیرهای فرسوده
واحد تعمیرات زمینی
واحد سرویس و تعمیرات پستهای هوایی و زمینی :
واحد بالانس و ارتینگ
واحد اتفاقات و عملیات
دیسپاچینگ توزیع
اصول و وظایف مرکز دیسپاچینگ توزیع عبارتند از :
اطلاعات آمار و اهمیت آنها
پارالل کردن خطوط :
خطوط انتقال و توزیع
هادیهای خطوط انتقال
انتخاب ولتاز شبکه های انتقال:
شبکه حلقوی بسته:
شبکه حلقوی باز:
اتصالات و انشعابات سیم های هوایی
الف) اتصالات سیم های مسی  :
اتصال پرسی
اتصالات انشعاب ها
ب : اتصالات سیم های آلومینیومی  :
کابل :
ساختمان کابل :
۱  ) عایق کابل :
پ : P.V.C
۲  ) هادی کابل :
۳  ) غلاف کابل :
اتصالات کابل :
۱  ) مفصل های VS  :
۲  ) مفصل های PV  :
طریقه بستن مفصل و سرکابل :
a  )  طریقه بستن سرکابل :
الف : بریدن کابل :
ب : برداشتن لایه های روی غلاف سری :
ج : جدا نمودن غلاف سربی :
د : برداشتن عایق روی سیم ها :
) طریقه بستن مفصل :
الف : اتصال سربه سر :
ب : اتصال سه راهی و Y  و چهارراه :
طریقه قرار دادن مفصل د رکانال :
عیب یابی کابل های زمینی :
شرح کار :
) تعیین محل اتصال کوتاه در کابل به روش مقایسه مقاومت :
مقره ها  :
تیرهای شبکه هوایی
ترانسفورماتور:
اجزاء تشکیل دهنده یک ترانسفورماتور :
۱  ) نگه دارنده روغن
۲  ) هواگیر :
۳  ) نشان دهنده سطح روغن :
۴  ) بوشینگ :
۵  ) تغییر دهنده بازده خروجی ترانسفورماتور :
تپ چنجر:    (    TAPCHANGER     )
۶  ) هسته ترانسفورماتور :
۲- ذرهی
۷  )  سیم پیچی های ترانسفورماتور :
سیم پیچی اولیه :
سیم پیچی ثانویه :
۸  ) شبکه ستاره :
۹  ) شبکه مثلث :
۱۰  )  نقطه خنثی :
حفاظت های ترانسفورمر :
الف ) دستگاه حفاظت و مراقبت روغن :
ب ) کات اوت فیوز  :
ج ) برق گیر آماتور :
انتخاب وسائل حفاظتی برای ترانسفورماتورهای قدرت :
تصفیه روغن ترانس های زمینی :
۱  ) خنک کنندگی ( COOLING ) :
۲  ) عایقی : ( INSULATING )
۱  ) PRIMARY WINDING
۲  ) SECONDARYWINDING
۳  ) پوشاندن منافذ ترانس :
۴  ) گرفتن لرزش های ترانس :
دستگاه تصفیه روغن ( OIL  CIRCULATION ) :
اجزاء تشکیل دهنده دستگاه تصفیه روغن :
چه عواملی باعث خرابی روغن ترانس می شود ؟
مراحل تصفیه روغن داخلی ترانسفورماتور :
علل آسیب دیدگی کابلها
علل پارگی سیم در شبکه های هوایی
علل شکستگی تیر در شبکه های هوایی
علل کجی تیر در شبکه های هوایی
علل جامپر سوزی در شبکه های هوایی
پیشنهادات
پیشنهاداتی برای کاهش آسیب پذیری کابل ها
انواع کنتور جریان متناوب تکفاز
کنتور اکتیو جریان متناوب تکفاز:
کنتور راکتیو )دواته تکفاز(
انواع کنتور جریان متناوب سه فاز
کنتور دو تعرفه
فتوسل (سلول فتوالکتریک)
طریقه عملکرد فتوسل
طریقه اتصال فتوسل