خانه / گزارش کارآموزی / گزارش کارآموزی مهندسی مکانیک / کارورزی کارخانه پیشتاز قطعه سناباد

کارورزی کارخانه پیشتاز قطعه سناباد

کد محصول KME22

تعداد صفحات: ۱۱۰ صفحه فایل WORD

قیمت:۱۷۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

بخش اول تاریخچه،معرفی محصولات،سیستم های  تولیدی

بخش دوم کار سنجی

بخش سوم زمان سنجی

بخش چهارم شرح وظایف ومسئولیت ها

بخش پنجم کنترل کیفیت

بخش ششم سیستم های خریدو انبار داری

بخش هفتم حفاظت صنعتی