خانه / گزارش کارآموزی / گزارش کارآموزی مهندسی مکانیک / کارآموزی گاز رسانی(کارآموزی شرکت گاز در واحد توسعه شبکه ونصب انشعابات)

کارآموزی گاز رسانی(کارآموزی شرکت گاز در واحد توسعه شبکه ونصب انشعابات)

کد محصول KME11

۷۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

وظایف واحد توسعه شبکه ونصب انشعابات ۲
مسیسر یابی و  خطوط لوله گاز در شبکه های شهری ۳
زنگ زدائی لوله ها ۱۰
عایق کاری لو له های گاز رسانی ۱۱
المی گاز ۱۹
رگولاتور ۲۷
کنتور ۲۷
اصول جوشکاری ۲۹