کارآموزی ماشین تراش

کد محصول KME5

تعداد صفحات: ۴۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۸۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

اولین روز کار آموزی من در شرکت آسیا
ماشین تراش :
قسمت های مختلف یک ماشین تراش عبارتند از :
دستگاه مرغک :
قلم های تراش :
انواع رنده تراش :
بستن رنده های تراشکاری :
وسایل بستن قطعه کار در ماشین تراش :
بستن قطعه کار در سه نظام یا چهار نظام :.
ساخت یک قطعه با دستگاه تراش :
ساخت بوش :
ساخت فلکه
تراشیدن شفت :
کوجینگ کردن :
عوض کردن اره :
کار با اره دستی اتوماتیک :
بریدن یک میلۀ توپی ۷cm به طول ۵cm
دستگاه جوش :
سنگ زدن یاتاقان :
۱- آچار دست
۲- آچار بوکس
سوراخ کردن محافظ پره :
سوراخ کاری :
کمربند ها :
سوهان کاری :
آج زدن :
دستگاه سنگ سمباده :
صاف کردن سنگ های سمباده :
کولیس ورنیه دار :
میکرومتر :
ساخت مهره توسط قلاویز :
قلاویز شمارۀ یک : (قلاویز پیش رو) :
ساخت پیچ :
ماشین فرز :
ماشین فرز عمودی :
صفحه تراشی
راه اندازی ماشین صفحه تراش :
روش راه اندازی ماشین صفحه تراش :
اصول تمیزکاری ماشین صفحه تراش
تشریح رنده گیر ماشین صفحه تراش
پایه :
سوپرت :
نگهدارنده یا ابزارگیر :
حلقه تنظیمی :
روش بستن رنده در رنده گیر
انواع رنده های صفحه تراشی :
تیز کردن رنده صفحه تراشی :
بستن قطعه کار
روش سوار کردن گیره روی میز و تنظیم آن با ساعت اندازه گیری
روش بستن قطعه کار به وسیله روبنده
صفحه تراشی سطوح