گزارش کارآموزی تکنولوزی مواد غذایی – محصولات لبنی می ماس

کد محصول: KSG67

تعداد صفحات: ۷۱ صفحه فایل وورد

قیمت: ۱۴۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول
مقدمه—————————————————۴
تاریخچه محصولات—————————————-۱۶
تاریخچه کارخانه——————————————۱۸
ظرفیت تولید———————————————۲۰

فصل دوم
مواد اولیه مورد استفاده———————————۲۱
کنترل کیفیت آنها————————————–۲۷

فصل سوم
خطوط تجهیزات و ماشین آلات و نحوه قرار گیری آنها در
مختلف تولید—————————————— ۲۹
سیستم شستشو و تصفیه فاضلاب—————————-۳۶

فصل جهارم
تجهیزات آزمایشگاهی————————————-۵۱
انواع مختلف آزمایشات————————————۶۴
استانداردها———————————————۶۶

فصل پنجم
نتیجه گیری———————————————۶۸
انتقادات————————————————-۶۹
پیشنهادات———————————————-۷۰

فصل ششم
منابع و مراجع——————————————–۷۱