گزارش کارآموزی صنایع غذایی – کارخانه نوشابه زمزم گرگان

کد محصول: KSG63

تعداد صفحات: ۵۵ صفحه فایل وورد

قیمت: ۱۱۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

۲-۱- مقدمه ۱
۲-۱-۱- معرفی کارخانه زمزم گرگان ۸
۲-۱-۲-محصولات تولیدی شرکت زمزم گرگان ۸
۲-۲-تاریخچه ۹
۲-۲-۱- تاریخچه ی نوشابه سازی در جهان ۹
۲-۲-۲- تاریخچه نوشابه سازی در ایران ۱۰
۲-۲-۳-آمار تولید نوشابه در ایران ۱۱
۲-۳- اهمیت مصرف نوشابه ۱۱
۲-۴- فن آوری و مراحل تولید نوشابه‌های گاز دار ۱۲
۲-۴-۱-تهیه مواد اولیه مصرفی در نوشابه سازی ۱۲
۲-۴-۲- ساخت شربت نوشابه ۱۷
۲-۴-۳- اختلاط شربت آب، و گاز   ۱۷
۲-۴-۴-پر کردن و بسته بندی ۱۸
۲-۵- خط تولید ۱۸
۲-۵-۱-مراحل و واحدهای اصلی تولید نوشابه ۲۸۴ سی سی (نوشابه شیشه أی) ۱۸
۲-۵-۱-۱ فلوچارت تولید نوشابه در بطری شیشه ای ۲۴
۵-۲-تولید نوشابه در بطری‌های پت (PET ) 25
۲-۵-۳ تولید دوغ ۲۷
۲-۵-۴-تولید آب آشامیدنی ۲۷
۲-۶-تاسیسات و تجهیزات جانبی کارخانه ۲۷
۲-۶-۱-طرح کارخانه نوشابه سازی ۲۷
۲-۶-۲-تصفیه خانه ی آب: ۲۸
۲-۶-۲-۱-احیاء تانک زغال اکتیو ۳۰
۲-۶-۲-۲- سرویس تانک ها ۳۰
۲-۶-۲-۳- احیاء تانک زرین ۳۱
۲-۶-۲-۴-آزمایشات تصفیه خانه آب ۳۱
۲-۶-۲-۴-۱ آزمایشات صورت گرفته بر روی آب تانک واکنش، شن و زغال: ۳۱
۲-۶-۲-۴-۲-آزمایش صورت گرفته بر روی آب تانک زرین ۳۲
۲-۶-۳- عصاره خانه ۳۳
۲-۶-۳-۱-دستور العمل و مراحل ساخت شربت و عصاره ۳۳
۲-۶-۳-۲-دستور العمل تعیین بومه عصاره و شربت ۳۴
۲-۶-۳-۳-ترکیبات انواع نوشابه ۳۵
۲-۶-۴-واحد تولید گاز   ۳۶
۲-۶-۵-انبار، دیگ بخار. و سرد خانه کارخانه ۳۶
۲-۶-۶-تصفیه خانه ی فاضلاب (سیستم سپتیک) ۳۷
۲-۶-۶-۱-آزمایشات انجام گرفته در واحد سپتیک: ۳۸
۲-۶-۲-نمای سیستم تصفیه ی فاضلاب: ۳۹
۲-۷-کنترل کیفی و آزمایشات آن: ۴۰
۲-۷-۱-آزمایشات صورت گرفته بر روی مواد اولیه ۴۰
۲-۷-۲-آزمایشات صورت گرفته حین تولید (پروسه تولید) ۴۱
۲-۷-۴-آزمایشات میکروبی ۴۴
۲-۸-نتیجه گیری ۴۵
۲-۹- جداول ۴۵
۲-۱۰ اشکال: ۵۰
۲-۱۱-منبع و ماخذ ۵۵

فهرست جداول

جدول ۱: حداکثر مجاز ناخالصی‌های آب مصرفی در نوشابه‌سازی ۴۲
جدول ۲: ویژگی‌های انواع نوشابه‌های گازداز  ۴۳
جدول ۳: جدول تصجیح حرارتی بریکس خوانده شده از روی بریکس سنج

فهرست اشکال

شکل ۱: نمایی از شرکت زمزم گرگان ۴۸
عکس شماره ۱-شرکت زمزم گرگان ۴۹
عکس شماره ۲- بطری شوی ۵۰
عکس شماره ۳- نمایی تصفیه خانه آب ۵۰
عکس شماره ۴- دیگ بخار ۵۱
عکس شماره ۵- نمایی از سیستم فاضلاب ۵۱
عکس شماره ۶- دستگاه لیبل زنی ۵۲
عکس شماره ۷- نمای جلوی بطری شوی ۵۲
عکس شماره ۸- دستگاه پرکن ۵۳