کارآموزی درکارخانه ویتانا (تولیدکننده بیسکوئیت )

کد محصول: KSG61

تعداد صفحات: ۴۲ صفحه فایل وورد

قیمت: ۸۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

تاریخچه
خط تولید
سیلوی آرد
آسیا کردن ضایعات
شکر
روغن
بیسکویت
سالن خمیرزنی
انواع خمیرها و سیستم‌ها
بسته‌بندی بیسکویتت
ویژگی‌ بیسکویت
نان سوخاری
بسته‌بنی نان سوخاری
ویژگی‌ نان سوخاری
بخش میکروب‌شناسی
آزمایش آب
تست‌های تأییدی، تکمیلی
شمارش‌ کلی میکروبها
بخش کنترل کیفی
آزمایشگاه شیمی
آزمایشات آرد
آزمایشات آب
آزمایشات روغن
آزمایشات نمک